Combinată nordică

În afară de următoarele reguli speciale de pariere, se aplică regulile generale de pariere. Cu toate acestea, regulile speciale vor avea prioritate față de regulile generale.

1.) Regulament întreceri: Această regulă se aplică la întrecerile din cadrul Cupei Mondiale. Pentru turnee (de ex. campionate mondiale, europene sau naţionale, olimpiade etc.) se aplică regula 2). Toate pariurile sunt stabilite în funcţie de clasamentul oficial din momentul prezentării locurilor de pe podium. În cazul în care o întrecere este întreruptă sau amânată, dar va avea loc în termen de 72 de ore de la data de start iniţială, atunci toate pariurile efectuate pentru acel eveniment rămân valabile. În cazul în care competiţia nu va avea loc în termen de 72 de ore de la data de start iniţială, atunci toate pariurile vor fi anulate.

2.) Regulament evenimente majore: Toate pariurile sunt stabilite în funcţie de clasamentul oficial din momentul prezentării locurilor de pe podium (ceremonia înmânării florilor). În cazul în care un eveniment, subiect al unui pariu, din cadrul unui turneu major (de ex. mondial, european sau campionat naţional, olimpiade etc.) este amânat în cadrul timpului oficial acordat pentru acel eveniment, toate pariurile efectuate rămân valabile. În cazul în care un eveniment, subiect al unui pariu, nu poate începe în cadrul timpului oficial destinat pentru un eveniment sportiv major, toate pariurile vor fi anulate.

3.) Antepost/Câştigător (alţii la cerere): În cazul în care atletul selectat este descalificat, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile efectuate pe acest atlet vor fi considerate “pierdute”. Dacă întrecerea va fi câştigată de un atlet/naţiune pentru care nu s-a oferit nicio cotă, atunci opţiunea de pariere “Oricare altul care nu e pe listă” va fi desemnată câştigătoare, cu excepţia cazului în care această opţiune nu a fost oferită – situaţie în care pariurile vor fi considerate “pierdute”.

În cazul în care există opţiunea “Alţii la cerere”, pot fi oferite cote la cererea clienţilor pentru schiorii care nu apar pe lista iniţială de participanţi.

4.) Termină în Top 3 (alţii la cerere): Această regulă se aplică diverselor clasamente de tip “Top” (de ex. Top 5, Top 10). Dacă atletul selectat este descalificat, oricare ar fi motivul, atunci pariurile efectuate pe acest atlet vor fi desemnate “pierdute”. În cazul în care într-unul sau mai multe din clasamentele tip “Top” este clasat un atlet/o naţiune pentru care nu s-au oferit cote, atunci vor fi considerate “câştigătoare” doar pariurile pe atleţii/naţiunile care termină în clasamentul “Top” şi pentru care s-au oferit cote.

În cazul în care există opţiunea “Alţii la cerere”, pot fi oferite cote la cererea clienţilor pentru schiorii care nu apar pe lista iniţială de participanţi.

5.) Head-to-Head (H2H): Atletul/Naţiunea cu cea mai bună poziţie în întrecere va fi desemnat/ă câştigător/oare. În cazul în care un atlet/o naţiune este descalificat/ă sau nu încheie evenimentul oricare ar fi motivul, atunci celălalt atlet/cealaltă naţiune va fi considerat/ă câştigător/toare. Dacă ambii atleţi/ambele naţiuni sunt desacalificaţi/te sau nu încheie întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

5.a) Proba de sărituri cu schiurile: Pariul H2H este valabil imediat ce ambii atleţi/ambele naţiuni au început calificarea. Pentru ca pariurile H2H să fie valabile, ambii participanţi trebuie să pornească de la aceeaşi linie start, în caz contrar pariurile vor fi anulate. Câştigătorul va fi atletul/naţiunea care va ocupa cel mai bun loc la sfârşitul competiţiei. Dacă unul dintre cei doi atleţi/două naţiuni nu reuşeşte să se califice pentru evenimentul principal, atunci celălalt atlet /cealaltă naţiune va fi considerat/ă câştigător/toare. Dacă ambii atleţi /ambele naţiuni nu reuşesc să se califice la evenimentul principal, atunci pariurile vor fi stabilite în funcţie de rezultatul de la calificări. Dacă ambii atleţi/ambele naţiuni se vor califica la evenimentul principal, dar unul dintre ei nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci celălalt atlet/naţiune va fi considerat/ă câştigător/toare. Dacă ambii atleţi/ambele naţiuni vor fi descalificate sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

5.b) Dacă o competiţia se desfăşoară conform noului regulament (lungimea rampei de salt poate fi modificată în timpul rundei de competiţie fără a fi necesară începerea altei competiţii), pariurile generale H2H (inclusiv pariul "Cine va obţine mai multe puncte?" şi alte pariuri similare) vor fi considerate valide indiferent de lungimea rampei. Pariurile H2H pe cea mai lungă săritură vor fi anulate.

6.) Triplu Head-to-Head: Câştigătorul/toarea este atletul /naţiunea care va ocupa cea mai bună poziţie în cursă. Dacă un atlet/o naţiune este descalificat/ă sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci acest atlet/această naţiune va fi considerat/ă înfrânt/ă şi pariul va fi stabilit în funcţie de cei 2 atleţi/cele 2 naţiuni rămaşi/se în competiţie. În cazul în care 2 atleţi/naţiuni sunt descalificaţi/te sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci atletul/naţiunea rămas/ă în joc va fi considerat/ă câştigător/toare. Dacă toţi cei 3 atleţi/toate cele 3 naţiuni vor fi descalificaţi/te sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

7.) Echipa care va conduce la prima, a 2-a şi a 3-a schimbare a ştafetei: Toate pariurile vor fi stabilite în funcţie de clasamentul oficial afişat de federaţia corespunzătoare (FIS/IOC) la schimbarea ştafetei respective.

8.) Ce naţionalitate va avea câştgătorul?: Acest pariu face referinţă la naţiunea pe care atletul o reprezintă în competiţie, indiferent de ţara în care el/ea a fost născut/ă.

9.) Cel mai bun atlet din “fiecare naţiune”: Pariurile vor fi stabilite în funcţie de cel mai bine clasat atlet din echipa unei anumite naţiuni. Acest pariu face referinţă la naţiunea pe care atletul o reprezintă în competiţie, indiferent de ţara în care el/ea a fost născut/ă.

10.) Proba de sărituri cu schiurile: În cazul în care durata competiţiei va fi scurtată, de ex. din cauza factorilor climatici adverşi, toate pariurile rămân valabile şi vor fi stabilite în funcţie de rezultatele oficiale.

11.) Runda provizorie din competiţie: În cazul în care rezultatele obţinute în runda provizorie din competiţie vor fi utilizate pentru a stabili ordinea de start la o probă de schi fond, atunci toate pariurile legate de eveniment rămân valabile.