Schi fond

În afară de următoarele reguli speciale de pariere, se aplică regulile generale de pariere. Cu toate acestea, regulile speciale vor avea prioritate față de regulile generale.

1.) .) Regulament întreceri: Această regulă se aplică la întrecerile din cadrul Cupei Mondiale. Pentru turnee (de ex. campionate mondiale, europene sau naţionale, olimpiade etc.) se aplică regula 2). Toate pariurile sunt stabilite în funcţie de clasamentul oficial din momentul prezentării locurilor de pe podium. În cazul în care o întrecere este întreruptă sau amânată, dar va avea loc în termen de 80 de ore de la data de start iniţială, atunci toate pariurile efectuate pentru acel eveniment rămân valabile. În cazul în care întrecerea nu va avea loc în termen de 80 de ore de la data de start iniţială, atunci toate pariurile vor fi anulate.

2.) Regulament turnee: Toate pariurile sunt stabilite în funcţie de clasamentul oficial din momentul prezentării locurilor de pe podium (ceremonia înmânării florilor). În cazul în care un eveniment, subiect al unui pariu, din cadrul unui turneu (de ex. mondial, european sau campionat naţional, olimpiade etc.) este amânat în cadrul timpului oficial acordat pentru acel eveniment, toate pariurile efectuate rămân valabile. În cazul în care un eveniment, subiect al unui pariu, nu poate începe în timpul oficial acordat, toate pariurile vor fi anulate. Dacă un turneu sportiv nu poate începe în cadrul timpului oficial acordat, atunci toate pariurile vor fi anulate.

3.) Antepost/Câştigător (alţii la cerere): În cazul în care atletul selectat este descalificat, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile efectuate pe acest atlet vor fi considerate “pierdute”. Dacă întrecerea va fi câştigată de un atlet/naţiune pentru care nu s-a oferit nicio cotă, atunci opţiunea de pariere “Oricare altul care nu e pe listă” va fi considerată câştigătoare, cu excepţia cazului în care această opţiune nu a fost oferită – situaţie în care pariurile vor fi considerate “pierdute”.

În cazul în care există opţiunea “Alţii la cerere”, pot fi oferite cote la cererea clienţilor pentru schiorii care nu apar pe lista iniţială de participanţi.

4.) Termină în Top 3 (alţii la cerere): Această regulă se aplică diverselor clasamente de tip “Top” (de ex. Top 5, Top 10). Dacă atletul selectat este descalificat, oricare ar fi motivul, atunci pariurile efectuate pe acest atlet vor fi considerate “pierdute”. În cazul în care într-unul sau mai multe din clasamentele tip “Top” este clasat un atlet/o naţiune pentru care nu s-au oferit cote, atunci vor fi considerate “câştigătoare” doar pariurile pe atleţii/naţiunile care termină în clasamentul “Top” şi pentru care s-au oferit cote.

În cazul în care există opţiunea “Alţii la cerere”, pot fi oferite cote la cererea clienţilor pentru schiorii care nu apar pe lista iniţială de participanţi.

5.) Head-to-Head (H2H): Va fi considerat câştigător/oare atletul/naţiunea care ocupă cea mai bună poziţie în cadrul evenimentului. Dacă un atlet/naţiune este descalificat sau nu încheie evenimentul, oricare ar fi motivul, atunci celălalt atlet/cealaltă naţiune va fi considerat/ă câştigător/toare. Dacă ambii atleţi vor fi descalificaţi sau nu încheie evenimentul, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

5.a) Schi fond sprint: Va fi considerat/ă câştigător/toare atletul/naţiunea care va ocupa cea mai bună poziţie în clasament la sfârşitul turneului. Dacă unul dintre cei doi atleţi nu reuşeşte să se califice la evenimentul principal, atunci celălalt atlet va fi considerat câştigător. Dacă ambii atleţi/ambele naţiuni nu reuşesc să se califice la evenimentul principal, atunci pariurile vor fi stabilite în funcţie de rezultatul din calificări. În cazul în care ambii atleţi se vor califica pentru evenimentul principal, dar unul dintre ei nu termină, oricare ar fi motivul, atunci celălalt atlet va fi considerat câştigător. Dacă ambii atleţi vor fi descalificaţi sau nu termină, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

6.) Head-to-Head triplu: Va fi considerat câştigător/oare atletul/naţiunea care ocupă cea mai bună poziţie în clasament la sfârşitul întrecerii. Dacă un atlet/o naţiune este descalficat/ă sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci acest participant va fi considerat înfrânt şi pariul va fi decis între ceilalţi 2 atleţi/celelalte 2 naţiuni rămaşi/se în întrecere. Dacă 2 atleţi/naţiuni sunt descalificaţi/cate sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci atletul/naţiunea rămas/ă va fi considerat/ă câştigător/oare. Dacă cei 3 atleţi/cele 3 naţiuni vor fi descalificaţi/cate sau nu termină competiţia, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

7.) Echipa care conduce la prima, a 2-a şi a 3-a schimbare a ştafetei: Pariurile vor fi stabilite în funcţie de clasamentul oficial stabilit de federaţia corespunzătoare (FIS/IOC) la schimbarea ştafetei respective.

8.) Schiorul care va conduce la controlul intermediar X: Simbolul X semnifică kilometrul la care controlul intermediar respectiv este situat. Toate pariurile vor fi stabilite în funcţie de clasamentul oficial afişat de federaţia corespunzătoare (FIS/IOC) la controlul intermediar respectiv.

9.) Naţionalitatea câştigătorului: Acest pariu face referinţă la naţiunea pe care atletlul/ta o reprezintă în competiţie, indiferent de ţara în care a fost născut/ă.

10.) Cel mai bun atlet din “fiecare naţiune”: Pariurile vor fi plasate pe cel mai bine poziţionat atlet în cadrul echipei unei naţiuni. Acest pariu face referinţă la naţiunea pe care atletul/ta o reprezintă în competiţie, indiferent de ţara în care a fost născut/ă.