W jaki sposób rozpocząć live video?

W celu rozpoczęcia przekazu live, należy być zalogowanym. Po lewej stronie w nawigacji zakładów live wybierz interesujący Cię video event. Imperezy z możliwymi przekazami video oznaczone są żółtą ikonką video.

W celu rozpoczęcia przekazu, kliknij na ikonkę video lub na przycisk play w oknie przekazu. Regulacja głośności znajduje się poniżej okna z video.