Polityka prywatności

Kim jesteśmy

ElectraWorks Limited należy do grupy Entain Group, a niniejsze informacje wyjaśniają, do czego będą wykorzystywane Twoje dane osobowe. Jeśli używamy terminu „my” lub „nas”, obejmują one podmiot i marki (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) oraz inne firmy w ramach grupy Entain.

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo tych informacji. W celu ochrony Twoich danych osobowych stosujemy ścisłe środki bezpieczeństwa, które obejmują solidne procedury. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy lub chronimy Twoje dane osobowe lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakiegokolwiek aspektu tych zasad, skorzystaj z danych na dole tego oświadczenia.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać w połączeniu z informacjami o plikach cookie, wszelkimi uwagami lub warunkami znajdującymi się w punktach bukmacherskich oraz warunkami użytkowania / warunkami korzystania z naszej witryny.

Informacje, które o Tobie zbieramy

Będziemy zbierać dane osobowe o Tobie z następujących źródeł i w następujących sytuacjach:

 • Kiedy rejestrujesz konto w naszym serwisie
 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nasze serwisy społecznościowe
 • Poprzez ankiety, które wypełniasz
 • Kiedy komunikujesz się z nami (przez e-mail, pocztę, telefon, w punkcie bukmacherskim lub za pośrednictwem czatu lub mediów społecznościowych)
 • Kiedy podejmiemy analizę Twojej interakcji z nami
 • Od innych spółek naszej grupy z przyczyn wewnętrznych, głównie w celach biznesowych i operacyjnych
 • Z plików cookie i urządzeń monitorujących na Twoich urządzeniach, na których użycie zezwolono
 • Z baz danych stron trzecich w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych
 • Od innych usługodawców i sprzedawców internetowych, np. od serwisów finansowych / wspólnej płynności lub z list użytkowników, legalnie kupionych od strony trzeciej, za Twoją zgodą.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Typowe dane osobowe

Więcej informacji

Cel

Dostarczanie produktów lub usług

 • Imię i nazwisko, adres domowy lub adres e-mail, numer telefonu lub tożsamość online lub inne dane kontaktowe, które nam przekazujesz.
 • Data urodzenia, płeć
 • Dane logowania
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach

Aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami i dostarczyć Ci informacje, produkty i usługi, o które prosisz, w tym informacje o zmianach w naszej witrynie internetowej, usługach lub naszych warunkach i zasadach.

 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązania prawne

Obsługa klienta jest ważna

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, ID gracza
 • Dane kontaktowe
 • Notatki dot. konta, komunikacja, nagrania rozmów
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje

Aby zapewnić Ci obsługę klienta, odpowiedzieć na Twoje pytania lub zająć się skargami lub wątpliwościami.

 • Wykonanie umowy

Spełnienie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych

 • Imię i nazwisko, identyfikator online, identyfikator gracza, informacje kontaktowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności
 • Obrazy online gry i zrzuty ekranu
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje

W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, które obejmują (między innymi) ustawę o hazardzie i obowiązki w zakresie odpowiedzialnego hazardu, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie oszustwom i przepisy antyterrorystyczne. Może to obejmować elektroniczne metody identyfikacji użytkownika, takie jak wykorzystanie plików cookie i obrazów w grze online

 • Zobowiązanie prawne
 • Ochrona interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy w ochronie naszej działalności, pracowników i klientów

Weryfikacja tożsamości, weryfikacja wieku i odpowiedzialny hazard

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, identyfikator gracza, dane kontaktowe, data urodzenia i płeć
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Przeszła komunikacja i notatki dot. konta, nagrania rozmów
 • Informacje o samopoczuciu klienta
 • Obrazy i selfie

Aby spełnić nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego hazardu (takie jak rejestrowanie osób, które dokonały samowykluczenia i jeśli uważamy, że klient ma problem z hazardem). 

Aby sprawdzić lub potwierdzić Twoją tożsamość, wiek i by chronić te informacje

Może to obejmować elektroniczne metody identyfikacji użytkownika, takie jak wykorzystanie plików cookie i obrazów w grze online

 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązanie prawne
 • Ochrona interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym

Bierz udział w ankietach, konkursach i promocjach

 • Imię i nazwisko lub identyfikator online
 • Dane kontaktowe, adres domowy, e-mail lub numer telefonu
 • Preferencje dot. kontaktu
 • Odpowiedzi na ankiety, dane dot. kliknięć na materiały marketingowe, preferowane produkty, uwagi klienta

Aby zapraszać Cię do udziału w konkursach, otrzymywać uwagi na temat Twoich doświadczeń, oferować promocje lub informować Cię o produktach lub usługach, które mogą Cię zainteresować.

Aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które wyświetlamy Tobie i innym, oraz aby dostarczać Ci odpowiednie reklamy.

Możesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych w dowolnym momencie.  

 • Uzasadnione interesy dot. zrozumienia poglądów naszych klientów i promowania większej interakcji z naszymi klientami

Styl życia, obraz demograficzny i profilowanie

 • Preferencje dot. kontaktu
 • Odpowiedzi na ankiety, dane dot. kliknięć na materiały marketingowe, preferowane produkty, uwagi klienta
 • Zainteresowania i nawyki

W celu zbudowania Twojego profilu, obrazu preferencji i nawyków, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania i sposób gry. 

 • Zobowiązanie prawne
 • Uzasadnione interesy

Doskonalenie naszych usług i upewnianie się, że nasze systemy są bezpieczne i aktualne

 • Identyfikator użytkownika
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry,
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Jak korzystasz z aplikacji mobilnych i stron internetowych

Aby mieć pewność, że treść z witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera, aby obsługiwać i doskonalić nasze produkty i usługi, optymalizować procesy biznesowe, zapewniać integralność naszych systemów i zarządzać naszą infrastrukturą informatyczną, podejmować się kontroli jakości, sprawnie zarządzać naszym personelem, analizować wydajność stron internetowych lub promocji i dostarczać treści, które są dla Ciebie istotne

 • Uzasadnione interesy w celu zapewnienia odpowiedniej, działającej i wydajnej interakcji z klientami.

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw

Zapobieganie stratom

Ochrona personelu i klientów

 • Imię i nazwisko, identyfikator online, identyfikator gracza, informacje kontaktowe
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności
 • Zdjęcia online z gry, nagrania wideo i zrzuty ekranu
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Ocena ryzyka, klasyfikacje profili
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta

Aby wykrywać lub zapobiegać przestępstwom, oszustwom, kradzieżom lub stratom naszej firmy i naszych klientów oraz zapobiegać stosowaniu nieuczciwych praktyk w naszych witrynach internetowych lub potencjalnemu naruszeniu naszych Ogólnych warunków i obowiązującego prawa.

Aby chronić nasz personel i inne osoby przed krzywdą lub stratą.

Może to obejmować monitorowanie aktywności online, elektronicznych metod identyfikacji użytkownika, np. poprzez użycie plików cookie, transakcji online i płatności.

 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy w celu ochrony naszych klientów, biznesu i pracowników.

Sprzedaż, przejęcie i prawa do biznesu 

 • Imię i nazwisko, identyfikator online, identyfikator gracza, informacje kontaktowe
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Ocena ryzyka, klasyfikacje profili
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta 

W celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa

 • Uzasadnione interesy w celu ochrony naszej działalności

Wiele z informacji, które gromadzimy na Twój temat, jest wymaganych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, takich jak ustawodawstwo dotyczące hazardu lub inne obowiązujące prawa, jednakże przed gromadzeniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych będziemy prosić Cię o zgodę, chyba że zastosowanie ma wyjątek.

Możemy również przechowywać bardziej wrażliwe dane osobowe na Twój temat, które mogą pochodzić bezpośrednio od Ciebie, z innych źródeł opisanych powyżej lub z decyzji, które podjęliśmy w stosunku do Ciebie (np. dane związane z odpowiedzialnym hazardem).

Niektóre z tych decyzji lub działań, które możemy podjąć w ramach zarządzania Twoim kontem lub wypełniania naszych zobowiązań prawnych, mogą obejmować w pełni zautomatyzowane decyzje.  Zawsze jednak podamy Ci dane kontaktowe, gdzie możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji lub uzyskać od nas dalsze informacje.

Komu udostępniamy Twoje dane

Możemy potrzebować udostępnić dane osobowe innym organizacjom, aby zapewnić, że wypełniamy nasze zobowiązania prawne, gdy potrzebujemy wsparcia w spełnianiu Twoich potrzeb lub naszych zobowiązań umownych lub gdy jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. Te strony to zazwyczaj:

 • Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, gdzie informacje są udostępniane w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą;
 • Nasze podmioty stowarzyszone i wybrane strony trzecie, w przypadku gdy wyraźnie zrezygnowałeś(-aś) z otrzymywania materiałów marketingowych od nas / stron trzecich, zostałeś(-aś) zablokowany(-a) lub dokonałeś(-aś) samowykluczenia; wówczas możemy udostępniać listy blokujące naszym podmiotom stowarzyszonym i wybranym stronom trzecim, aby nie wysyłano Ci niechcianych materiałów marketingowych;
 • Członkowie Grupy Entain oraz zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, gdzie informacje są udostępniane w dowolnym z celów określonych w powyższej tabeli; zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, gdzie informacje są udostępniane w zakresie, w jakim pomagają oni Grupie Entain w wypełnianiu jej obowiązków prawnych/regulacyjnych, np. dostawcom usług w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom, weryfikacji itp.;
 • Wybrane podmioty zewnętrzne, gdzie informacje są udostępniane, aby mogły one kontaktować się z Tobą w sprawie szczegółów świadczonych przez nie usług, w przypadku gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych w tych celach;
 • Dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny oraz innych wybranych stron trzecich;
 • Inne organizacje zewnętrzne, które pytają o, zachęcają do lub zestawiają uwagi i wszelkie opinie online na temat Twoich doświadczeń w naszym serwisie, aby pomóc nam ulepszyć i zoptymalizować nasze usługi;
 • Banki, firmy obsługujące karty kredytowe, i odpowiednie agencje, które mogą udostępniać informacje stronom trzecim, gdzie informacje są udostępniane w celu prowadzenia dochodzeń i ochrony nieletnich, w zakresie bezpiecznego hazardu lub w celu ochrony przed oszukańczymi, przestępczymi lub podejrzanymi działaniami (lub innymi działaniami, do zbadania i zabezpieczenia się przed którymi jesteśmy zobowiązani przepisami prawnymi, regulacjami lub wytycznymi) lub jeśli mamy powody, by sądzić, że podjąłeś(-aś) takie działanie; i
 • Nasze organy regulacyjne, organy ścigania lub organy ds. zapobiegania oszustwom, a także nasi radcy prawni, sądy, właściwe niezależne służby orzekające, organizacje pokerowe i inne upoważnione organy, gdzie informacje są udostępniane w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie rzeczywistej lub podejrzewanej działalności przestępczej, utrzymywania standardów zachowania w sporcie, pokerze, grach lub innych kwestiach regulacyjnych lub prawnych.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym członkom Grupy Entain. Nie będziemy jednak udostępniać ich innym organizacjom zewnętrznym, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w tych celach.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • W przypadku gdy rozważamy sprzedaż lub kupno jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej firmy lub aktywów;
 • W przypadku niewypłacalności (np. bankructwa lub likwidacji) Entain Group plc lub administratora danych lub któregokolwiek z podmiotów należących do grupy;
 • Jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe naszych klientów będą jednym z przekazanych aktywów;
 • W celu egzekwowania lub stosowania warunków korzystania z naszej strony internetowej;
 • W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych pracowników, naszych klientów lub innych osób.  Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi z innymi operatorami gier hazardowych oraz lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i klientów, zapobiegania przestępczości, ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego;
 • Jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w celu wykrywania oszustw i przestępstw lub zapobiegania im;
 • kiedy sprawdzamy Twoją tożsamość, kiedy po raz pierwszy stajesz się klientem, dzielimy się informacjami z biurami informacji kredytowej, co pozostawi “delikatny” ślad w Twojej kartotece kredytowej. Dalsze informacje o tym, jak te agencje przechowują i wykorzystują Twoje informacje, znajdziesz na ich stronach internetowych; oraz
 • Jeśli dokonałeś(-aś) samowykluczenia z hazardu, możemy udostępnić te informacje naszym organom regulacyjnym lub innym firmom z naszej branży, które naszym zdaniem powinny wspierać Twoje wykluczenie.

Spełnianie naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego hazardu

 • W Entain bardzo poważnie traktujemy kwestię odpowiedzialnego hazardu. Możemy udostępniać Twoje informacje innym naszym markom w Grupie Entain oraz, w razie potrzeby, innym organizacjom w celu spełnienia naszych zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego hazardu.
 • Mamy moralny obowiązek, aby jak najwcześniej zidentyfikować osoby narażone na szkodliwe działanie hazardu i pomóc im przestać grać poprzez nałożenie pewnych ograniczeń na konta; może to obejmować limity wpłat, limity produktów, ograniczenie możliwości konta do gry w określone produkty/czasy/okresy. Aby spełnić te zobowiązania, analizujemy transakcje klientów i oceniamy zachowanie lub status finansowy w odniesieniu do naszych produktów i marek, co może prowadzić do podjęcia przez nas decyzji w sprawie Twojego konta (kont).
 • Nieustannie szukamy też innowacyjnych sposobów, by pomóc w wykryciu graczy, którzy mogą mieć problemy i zidentyfikować ich cyfrowo. Oznacza to, że możemy korzystać z systemów, które identyfikują klientów (takich jak ciasteczka na urządzeniach graczy lub zdjęcia przesłane przez Ciebie), a wewnętrznie stworzyliśmy systemy, które pozwalają nam zrozumieć Twoją grę, by lepiej informować o ryzyku związanym z Twoją aktywnością.

Zapewniamy, że we wszystkich tych przypadkach traktujemy nasze zobowiązania bardzo poważnie, pomagając klientom w odpowiedzialnym uprawianiu hazardu i chroniąc ich dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Rodzaj danych

Typowy czas przechowywania

Informacje

Nagrania rozmów z klientami

3 lata

W każdym przypadku może zostać indywidualnie zastosowany przedłużony okres przechowywania

Dane klienta

(okres przechowywania, który rozpoczyna się od dnia, w którym zażądasz zamknięcia swojego konta lub Twoje konto stanie się nieaktywne)

7 lata

Będziemy nadal przechowywać dane osobowe dotyczące Twojego konta tylko wtedy, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych (i) gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania Twoich danych na mocy przepisów dotyczących gier hazardowych lub przepisów podatkowych; oraz (ii) w celu wykonywania lub obrony naszych praw.

Jeśli zarejestrujesz się w programie samowykluczenia, podczas gdy samo samowykluczenie może trwać krócej, informacja o tym będzie przechowywana dłużej jako część Twojego profilu klienta.

Powyższe okresy przechowywania mogą zostać wydłużone na przykład w przypadku konieczności spełnienia określonego obowiązku regulacyjnego, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przestępstwa, rozpatrzenia roszczenia lub rozstrzygnięcia skargi.

Lokalizacje, do których możemy przekazać Twoje dane osobowe

Od czasu do czasu dostawcy usług, członkowie Grupy Entain oraz organizacje, z którymi współpracujemy, mogą znajdować się poza Twoją jurysdykcją w krajach, w których nie obowiązują takie same standardy ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w tych krajach, w tym na terenie EOG, Gibraltaru, Wielkiej Brytanii, Indii lub innego kraju trzeciego, jeśli wymagają tego usługi. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane w innym kraju mogą podlegać ujawnieniu lub żądaniom dostępu ze strony rządów, sądów, organów ścigania lub organów regulacyjnych w tym kraju zgodnie z jego prawem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące transferów międzynarodowych, skontaktuj się z nami na podany poniżej adres e-mail.

Zawieramy również z naszymi usługodawcami zgodne umowy o przetwarzanie, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane według obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa, standardów, wytycznych i przepisów dotyczących prywatności oraz promujemy środki bezpieczeństwa, które pozwalają zachować poufność, integralność i dostępność danych osobowych. Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem posiadanych przez nas danych osobowych.

Jako firma posiadamy zabezpieczone zaporą ogniową centra danych, certyfikowane szyfrowane strony internetowe oraz posiadamy certyfikację ISO27001:2013. Podejmujemy również kroki w celu upewnienia się, że nasze spółki zależne, agenci, podmioty stowarzyszone i dostawcy stosują odpowiednie poziomy bezpieczeństwa w całej firmie.

W przypadku, gdy otrzymałeś(-aś) (lub wybrałeś(-aś)) hasło, które umożliwia Ci dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy go nikomu nie udostępniać.

Niestety, przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne i żadne środki bezpieczeństwa nie są w stanie zapewnić całkowitej ochrony. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych podczas przesyłania do naszej witryny; każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam przekazujesz.

Pliki cookie

Używamy plików cookie do różnych celów, w tym do usprawniania korzystania z naszej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

Komunikacja marketingowa i Twoje preferencje

Kiedy po raz pierwszy zgromadzimy Twoje dane osobowe, poprosimy Cię o poinformowanie nas, w jaki sposób chcesz otrzymywać od nas w przyszłości informacje o naszych innych produktach i usługach. Zwykle odbywa się to przy użyciu pól wyboru na formularzach lub na stronie internetowej. Z wyborów można zrezygnować w dowolnym momencie.

Na czym polega rezygnacja?

Odnosi się ona do kilku metod, dzięki którym osoby fizyczne mogą uniknąć otrzymywania niechcianych informacji o produktach lub usługach. Możliwość ta odnosi się zwykle do kampanii marketingu bezpośredniego, takich jak telemarketing, marketing e-mailowy lub bezpośrednia korespondencja pocztowa.

*Należy wziąć pod uwagę, że rezygnacja nie zapobiegnie wszelkiej istotnej korespondencji z klientem, np. korespondencji dot. zakładu lub konta.

Jak zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej?

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych ofert, promocji, informacji o wydarzeniach i dostosowanych komunikatów opartych na aktywności na Twoim koncie, możesz poprosić o wyłączenie kontaktu:

 • Korzystając z opcji anuluj subskrypcję dostępnej we wszelkich otrzymywanych komunikatach marketingowych;
 • Zmieniając preferencje w ustawieniach konta;
 • Kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Jakie informacje są ode mnie wymagane?

Potrzebujemy jak najwięcej z poniższych informacji, aby upewnić się, że nie będziesz otrzymywać dalszej niechcianej korespondencji

 • Imię i nazwisko
 • Numer konta lub nazwa użytkownika
 • Jak się z Tobą skontaktowaliśmy, tj. przez e-mail, SMS lub listownie
 • Numer telefonu komórkowego lub adres e-mail/pocztowy, którego użyliśmy, aby się z Tobą skontaktować
 • Numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, z którego nadeszła wiadomość
 • Daty i godziny kontaktu
 • Kopia wysłanej wiadomości (np. zrzut ekranu lub wiadomość e-mail przesłana do naszego zespołu obsługi klienta)

Twoje prawa

Opis prawa

Prawo dostępu

Użytkownicy mają prawo do otrzymywania jednoznacznych i zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystywane są ich dane oraz jakie przysługują im prawa.

Prawo do informacji

Prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat.

Prawo do usunięcia danych

Prawo do żądania od nas poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat, jeśli są one niedokładne.

Prawo do wycofania zgody

Prawo do wycofania zgody, jeśli opieramy się na niej w celu wykorzystania Twoich danych osobowych (na przykład w celu dostarczenia Ci informacji marketingowych o naszych usługach lub produktach). Pamiętaj, że jeśli wycofasz zgodę niezbędną do świadczenia przez nas naszych usług, nie będziemy mogli Ci ich świadczyć.

Prawo do złożenia skargi

Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru ochrony danych

Skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat swoich praw, skontaktuj się w jeden z następujących sposobów:

Poprzez e-mail: dataprotection@entaingroup.com.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się również skontaktować pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Pytania, uwagi i prośby dotyczące informacji o ochronie danych są zawsze mile widziane.

Zmiany w niniejszych zasadach dot. prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach dot. prywatności w przyszłości będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, przekazywane przez e-mail. Prosimy zaglądać regularnie na tę stronę, aby śledzić zmiany lub aktualizacje w zasadach dot. prywatności.
Aktualizacja niniejszych zasad: luty 2022 r.