Jak mogę zmienić swój limit wpłat?

Aby zmienić limit wpłat, zaloguj się na konto i kliknij na Limity wpłat.

Zlecenia zmniejszenia limitów zostaną zrealizowane natychmiast. Należy pamiętać, że w ramach naszego zobowiązania dotyczącego bezpieczniejszego hazardu, w przypadku każdego żądania zniesienia limitu lub jego zwiększenia, będzie obowiązywał 24-godzinny okres do namysłu.

Każda wpłata dokonana w ciągu ostatnich 24 godzin (dzienne limity), ostatnich siedmiu dni (tygodniowe limity) lub ostatnich 30 dni (miesięczne limity) będzie uwzględniona w limicie wpłat dla odpowiednich okresów. Jeśli podczas wymienionych wcześniej okresów nie dokonano żadnej wpłaty, Twój limit będzie równy pełnej wprowadzonej kwocie.

Klienci w Wielkiej Brytanii - Po zalogowaniu po upływie 24 godzin wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możliwe jest potwierdzenie nowych limitów lub ich odrzucenie. Limity zaczną obowiązywać po ich potwierdzeniu.