Jak mogę zmienić swój limit wpłat?

Aby zmienić limit wpłat, zaloguj się na konto przy użyciu danych dostępu i kliknij na Limity wpłat.

Zlecenia zmniejszenia limitów zostaną zrealizowane natychmiast. Jednak w ramach prewencji uzależnienia od gry, wszelkie zlecenia zwiększenia limitu są obowiązują dopiero po upływie 24 godzin.

Każda wpłata dokonana w ciągu ostatnich 24 godzin (dzienne limity), ostatnich siedmiu dni (tygodniowe limity) lub ostatnich 30 dni (miesięczne limity) będzie uwzględniona w limicie wpłat dla odpowiednich okresów. Jeśli podczas wymienionych wcześniej okresów nie dokonano żadnej wpłaty, Twój limit będzie równy pełnej wprowadzonej kwocie.

Klienci w Wielkiej Brytanii - Po zalogowaniu po upływie 24 godzin wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możliwe jest potwierdzenie nowych limitów lub ich odrzucenie. Limity zaczną obowiązywać po ich potwierdzeniu.