Piłka wodna

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zakłady 1 2 handicap: jeśli nie postananowiono inaczej, wszystkie zakłady są obliczane po końcowym wyniku włącznie z dogrywką i rzutami karnymi.

2.) Zwycięzca 1., 2., 3. lub 4. kwarty: liczą się tylko bramki, które zostały uzyskane w danej kwarcie. Jeśli nie postanowiono inaczej dogrywka nie jest doliczana do wyniku 4. kwarty.

3.) Zwycięzca dywizji: jeśli sezon zostanie skrócony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady są obliczane według zwycięzcy dywizji, którego ustalają odpowiedzialne organy.