Kłusaki

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Jeśli jeden lub oba konie nie biorą udziału w wyścigu, zakład Head-to-Head> zostaje unieważniony. Na norweskiej stronie poświęconej wyścigom kłusaków (www.travsport.no) konie nie biorące udziału w wyścigu oznaczone są literami „ST” przy imieniu konia, koń taki figuruje na końcu listy. Na szwedzkiej stronie poświęconej wyścigom kłusaków (www.atg.se) wszystkie konie nie biorące udziału figurują na końcu listy wraz ze słowem „strukna”. Na duńskiej stronie (www.dantoto.dk) koń nie biorący udziału wymieniony jest na końcu listy i oznaczony liczbą od 1 do 99 oraz literami „udg” w kolumnie zakładów.

2.) Jeśli oba konie zostają zdyskwalifikowane lub nie dotrą do mety, zakład Head-to-Head>zostaje unieważniony. W norweskich zawodach kłusaków koń zdyskwalifikowany oznaczony jest literami „DG” umieszczonymi przy jego imieniu, koń, który nie dotarł do mety, oznaczony jest literami „BR”. W szwedzkich zawodach kłusaków zarówno konie zdyskwalifikowane jak i te, które nie dotarły do mety oznaczone są literą „d” umieszczoną w kolumnie, w której zazwyczaj podawana jest pozycja na mecie. W duńskich zawodach kłusaków, koń zdyskwalifikowany oznaczony jest literami „Dg”, a koń, który nie dotarł do mety literami „Dist”.
Jeśli tylko jeden koń zostaje zdyskwalifikowany lub nie dotrze do mety, drugi koń zostaje uznany za zwycięzcę.

3.) Jeśli żaden z koni nie uzyskuje pozycji, w norweskich zawodach kłusaków zwycięża koń z najlepszym czasem („Saml Tid”), z wyjątkiem sytuacji, gdy oba konie uzyskują identyczny czas, zastosowanie ma wówczas zasada Dead Heat.

4.) W szwedzkich zawodach kłusaków czasy nie są podawane, w związku z czym zwycięża koń, który zajmie wyższą pozycję na liście (został umieszczony wyżej, ponieważ uzyskał lepszy czas (nawet z niewielką różnicą czasu) niż inny koń).