Tenis

(Ostatnia aktualizacja: 02.7.2021)

1. Zwycięzca meczu
Jeśli jeden z graczy wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany po rozegraniu pierwszego seta, zwycięzcą meczu zostaje gracz, który awansuje do kolejnej fazy turnieju lub zostanie ogłoszony zwycięzcą przez sędziego głównego. Jeśli pierwszy set nie został rozegrany do końca, wszystkie zakłady na mecz zostają unieważnione.
Jeśli mecz nie zostanie rozstrzygnięty w wyniku zgodnej z zasadami gry, wszystkie zakłady (oprócz Zakładów na mecz), które zostały określone warunkami, zostają unieważnione.
W przypadku zmiany nawierzchni, miejsca meczu lub z hali na wolne powietrze i na odwrót, wszystkie zakłady pozostają ważne.
W celu ustalenia wyników zakładów, zwycięzcą meczu uznany zostaje gracz, który zostanie ogłoszony zwycięzcą przez oficjalnego sędziego meczu i awansuje do następnej rundy lub który zostanie uznany zwycięzcą turnieju. Zasada ta ma również zastosowanie w deblu.  

2. Zakłady na seta
Wszystkie sety, jakie konieczne są do wygrania meczu, muszą być ukończone. Jeśli zawodnikowi zostaje przyznane zwycięstwo w meczu zanim zostanie rozegrana pełna liczba setów, wszystkie prawidłowe zakłady na sety w meczu zostają unieważnione.

3. Zwycięzca aktualnego seta (na żywo)
Jeśli zawodnik wycofa się z udziału w meczu w trakcie rozgrywania seta, ale przed jego zakończeniem, set jest uznany za niedokończony i stawki zostają zwrócone.

4. Zakłady na gem po gemie (na żywo)

• Serwujący wygrywa do zera
• Serwujący wygrywa do 15
• Serwujący wygrywa do 30
• Serwujący wygrywa przy stanie 40-40
• Przyjmujący wygrywa do zera
• Przyjmujący wygrywa do 15
• Przyjmujący wygrywa do 30
• Przyjmujący wygrywa przy stanie 40-40
Jeśli gra zostanie dokończona po przerwie wywołanej jakimkolwiek powodem, wówczas do celów zakładu gem uznaje się za dokończony.
Jeśli gem zostanie zakończony po przyznaniu przez głównego sędziego punktu karnego, gem uważa się za zakończony. Jednak jeśli gem zostanie zakończony po przyznaniu przez głównego sędziego gemu karnego, gem zostaje unieważniony, a stawki zwrócone.
Jeśli zawodnik wycofa się z gry w trakcie rozgrywania gemu, ale jeszcze przed jego zakończeniem, gem taki zostaje uznany za niedokończony, a stawki zwrócone.
Zakłady na gema, który zakończy się tie-breakiem, zostają unieważnione.

5. Całkowita liczba gemów
Zakłady na całkowitą liczbę gemów w meczu będą określone jako więcej niż/mniej niż określona liczba, np. 21,5 gemów.
W przypadku wycofania się zawodnika, zakłady zostaną unieważnione, chyba że w momencie wycofania wynik całkowitej liczby gemów jest już znany. Przykład: jeśli mecz zostanie przerwany przy stanie 6-4 4-4, zakłady na Więcej niż/mniej niż 19,5 gemów lub mniej w meczu zostają rozstrzygnięte odpowiednio jako zwycięskie/przegrane, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek zakończenia meczu liczba gemów wyniosłaby co najmniej 20.  W celach rozliczeniowych Zakładu na sumę gemów, Champions tie-break liczy się jako 1 gem.

6. Zakłady typu handicap na gem 
Zakład oparty jest na liczbie gemów, jakie każdy z zawodników wygra w danym meczu. Przykład: zawodnik z handicapem na gema +2,5 , który przegra mecz 7-6 7-6, zostałby zwycięzcą zakładu typu handicap.
W przypadku wycofania się zawodnika: w zakładach typu handicap zastosowanie znajdują te same zasady jak w przypadku całkowitej liczby gemów w secie lub meczu. Przykład: zawodnik wycofuje się przy stanie 6-4 4-6 4-4; zakłady typu handicap +/- 2,5 gemów zostаją rozliczone jako wygrane/przegrane, gdyż żaden z zawodników nie może wygrać o więcej niż 2 gemy. Zakłady na +/- 1,5 gemów byłyby nieważne, gdyż wynik jest nieokreślony.  W celach rozliczeniowych Zakładu na gemy z handicapem, Champions tie-break liczy się jako 1 gem.

7. Zakłady typu handicap na seta 
Zakład oparty jest na liczbie awtów, jakie każdy z zawodników wygra w danym meczu. Przykład: zawodnik z handicapem na seta +1.5 , który przegra mecz 6-6 7-6, zostałby zwycięzcą zakładu typu handicap.
W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji, zakłady zostaną unieważnione, chyba że w momencie wycofania się wynik był już znany. 
W celach rozliczeniowych Zakładu na sety z handicapem, Champions tie-break liczy się jako 1 gem.

8. Wycofanie się 
Zakłady, które nie mogą zostać rozstrzygnięte w naturalny sposób bez jednoznacznego wpływu na wynik zakładu zostają rozliczone w przypadku wycofania się zawodnika (z wyłączeniem Zwycięzcy meczu).
Wszystkie zakłady, jakie zostały rozliczone lub wynik jest znany (np. wynik jest już pewny) w momencie wycofania się zawodnika pozostają ważne i zostają odpowiednio rozliczone (łącznie z zakładami z opcją cash out). Wszystkie zakłady, które w momencie wycofania się zawodnika nie są rozstrzygnięte zostają unieważnione.
Dyskwalifikacja podlega takim samym zasadom jak wycofanie się zawodnika.

9. Set/Gem/Tie-break
Set/gem/tie-break uznany jest za rozegrany po rozegraniu pierwszej piłki, przy czym wynik seta/gema/tie-breaku nie jest określony przed zakończeniem seta/gema/tie-breaku. Jeśli w tie-breaku zostanie uzyskany jeden punkt przed wycofaniem się zawodnika, rozstrzygnięciem zakładu ‘Dojdzie w meczu do tie-breaku?’ będzie ‘Tak’.

10. Tie-break
W celach rozstrzygnięcia zakładu, tie-break traktowany jest jako jeden gem. Uznaje się, że w secie kończącym się wynikiem 7-6 zostało rozegranych 13 gemów, aniżeli 12 gemów + tie-break.
Jeśli mecz zostanie rozstrzygnięty "tie-breakiem", a nie decydującym setem, do celów rozliczeniowych zakładu tie-break zostaje potraktowany jako set. 
Jeśli w meczach tenisowych, w których grane są tie-breaki (a nie decydujący set) w kolejnym gemie dojdzie do tie-breaku, następujące zakłady zostają unieważnione:
·         Zwycięzca następnego gema
·         Wynik następnego gema
·         Punkty w następnym gemie
·         Następny gem z równowagą
Jeśli następny gem jest normalnym gemem (tj. bez tie-breaku), zakłady zostają rozliczone tak jak zwykle

11. Zwycięstwo/Przegrana w 1. secie i wygrana w meczu 
Jeśli jeden z zawodników wycofa się z gry zanim zostanie zakończony pierwszy set, zakłady zostają unieważnione. Jeśli pierwszy set zostanie rozegrany, część meczu z zakładu zostaje określona na podstawie zwycięzcy spotkania i zakłady zostają rozliczone.

12. Przerwane mecze 
Jeśli mecz zostanie przerwany lub przełożony, zakłady wniesione w ramach turnieju pozostają ważne do momentu rozegrania meczu. Przerwanie lub wstrzymanie meczu do dnia następnego nie powoduje unieważnienia zakładu.

13. Kontynuacja meczu (po wstrzymaniu gry) 
W przypadku przerwania gry może być oferowana kontynuacja meczu, przy stanie w momencie przerwania. W celach rozliczeniowych zakładów kontynuacja zostaje uznana jako nowy mecz. W przypadku jeśli mecz zostanie przerwany i nie wznowiony, wszystkie zakłady na kontynuację (łącznie z wynikiem w momencie przerwania) zostają unieważnione.

14. Kto wygra/rozegra więcej gemów w rundzie X
Zwycięzcą zakładu jest zawodnik, który wygra/rozegra najwięcej gemów na podstawie porównania dwóch zawodników w tej samej rundzie turnieju. Nie liczy się, czy dany zawodnik wygra czy przegra mecz. W celach rozliczeniowych zakładów uwzględnione zostają tylko te gemy, które każdy z zawodników wygrał/rozegrał (tie-break traktowany jest jako gem).

15. Zawody drużynowe (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup, Laver Cup)
Od momentu rozegrania pierwszej piłki pierwszego meczu wszystkie zakłady na zwycięzcę zawodów drużynowych pozostają ważne. W przypadku wycofania się jednej z drużyn, zwycięzcą zakładu zostaje drużyna, która przez odpowiedni organ zarządzający zostanie tym mianem określona
Jeśli drużyna wycofa się zanim zostanie rozegrana pierwsza piłka pierwszego meczu zawodów drużynowych, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

16. Zakłady na ogólnego zwycięzcę/Zakłady na ćwierćfinał/Zakłady na półfinał
Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w zawodach, zakłady na niego zostaną unieważnione. Jeśli wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany po rozpoczęciu turnieju, wszystkie zakłady będą ważne i zostaną rozliczone jako przegrane.

17. Zwycięzca ćwierćfinału/Zwycięzca półfinału
Aby zakłady były ważne, turniej musi zostać rozegrany do końca.

18. Awans do finału
W tym przypadku obowiązuje zasada "All-in run or not" (patrz Zakłady na ogólnego zwycięzcę). Oznacza to, że wszystkie zakłady pozostają ważne, niezależnie od tego, czy dojdzie do obstawionej w ramach wydarzenia akcji czy nie. 

19. Cash out
Wszystkie zakłady, w których została wybrana opcja ‘cash out’ przed wycofaniem się zawodnika zostają rozliczone. 
Nie ma gwarancji, że opcja ‘cash out’ będzie oferowana przez cały mecz (zapoznaj się ze specjalnymi zasadami dot. cash out poniżej).

20. Przełożone mecze
Jeśli mecz zostanie przełożony, zakład pozostanie ważny, pod warunkiem, że spotkanie odbędzie się przed terminem zakończenia turnieju.

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Niemniej jednak zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne. Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.