Kręgle Ten-Pin

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zakład na „frame” (Prawidłowy wynik): Zakład dotyczy prawidłowego wyniku końcowego we frame’ach.

2.) Zwycięzca „frame”: Zakład dotyczy zwycięzcy danego frame. Aby zakłady były ważne, dany frame musi zostać ukończony.