Softball

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Dodatkowe innings: Jeśli nie podano inaczej, zakłady będą rozliczane na podstawie oficjalnego wyniku włącznie z wszelkimi dodatkowymi innings.

2.)Czas gry: Na ogół, mecz musi się zakończyć, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany w jakimkolwiek momencie, wszystkie zakłady zostają unieważnione, z wyjątkiem tych, które były już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

Jeśli nie podano inaczej, zasada ta odnosi się do wszystkich zakładów.

3.) Data: Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w wyznaczonym terminie i miejscu. W przeciwnym razie wszystkie zakłady dotyczące meczu będą nieważne.

4.) „Run line”: Zakłady zostają rozliczone na podstawie oficjalnych wyników po 7 innings (6 ½ innings jeśli prowadzi zespół gospodarzy) z włącznie z wszelkimi dodatkowymi innings.