Rugby

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

Niniejsze zasady dotyczą zarówno Rugby League, jak i Rugby Union (jeśli nie określono inaczej).

1. Przyjmowane zakłady: Akceptujemy zakłady pojedyncze (jeśli nie określono inaczej). Jeśli nie zostało określone inaczej, wszystkie zakłady na rugby odnoszą się do czasu gry wynoszącego 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczach typu "7s"), w który wliczony jest czas kontuzji doliczony przez sędziego. Jeśli możliwe są zakłady na całkowitego zwycięzcę lub zakłady handicap, wszystkie zakłady zostaną rozliczone z uwzględnieniem kursu,cna całkowitą wygraną chyba że handicap został jednoznacznie wybrany w dowonym momencie wnoszenia zakładu. Jednak jeśli dostępne są tylko zakłady z handicapem, wówczas wszystkie zakłady zostają rozliczone z uwzględnieniem kursu handicap oraz warunków. 

2. Rozliczanie zakładów:
Wszystkie zakłady zostaną rozliczone po kursach podanych na stronie w momencie akceptacji zakładu. Nie uwzględnia to późniejszych protestów drużyn, które mogą w późniejszym czasie zmienić wynik meczu. W niniejszych zasadach pierwsza połowa to pierwsze zaplanowane 40 minut gry po rozpoczęciu meczu. Pełny czas meczu i 80 minut meczu to zaplanowane 80 minut, podzielonych na 1. i 2. połowę. Dogrywka to dodatkowy czas gry po rozegraniu pełnych 80 minut meczu. Wszystkie zakłady na rugby rozliczone zostaną w oparciu o wynik po 80 minutach gry, o ile nie podano inaczej lub zakład nie został już rozliczony. Zakłady na wynik po dogrywce mogą zostać zaoferowane po zakończeniu regulaminowego czasu gry (80 minut). Wszystkie zakłady na dogrywkę zostaną anulowane, jeśli dogrywka zostanie przerwana przed jej planowany zakończeniem, o ile nie podano inaczej lub jeśli zakłady nie zostały już rozliczone.

3. Różnica punktów: W zakładzie na różnicę punktów chodzi o wytypowanie liczby punktów, jakich PRZEWAGĄ wybrana drużyna WYGRA. W zakładzie na różnicę punktów różnica może wynosić już od zera; handicapy nie są stosowane. Dogrywka nie zostaje uwzględniona
Przykład:
Zakład zostaje wniesiony na przewagę punktów Anglii w wys. 11-20 pkt. Jeśli Anglia wygra 27-8, różnica punktów wynosi 19, co oznacza wygraną punktów Anglii 11-20. Jeśli natomiast Anglia wygra 27-18, różnica punktów wynosi 9, co oznacza przegraną punktów Anglii 11-20. W takim przypadku przewaga punktów oznaczająca wygraną wynosi 1-10 dla Anglii.

4. Dokładny wynik: Dokładny wynik dotyczy liczby punków, jaką ZDOBĘDZIE wybrana drużyna.
Dokłany wynik liczony jest od zera; handicapy nie zostają uznane i dotyczy wybranej, zwycięskiej drużyny jaka zdobędzie dokładnie tą liczbę punktów. Dogrywka nie zostaje uwzględniona
Przykład:
Zakład zostaje wniesiony na przewagę punktów Anglii w wys. 21-30 pkt. Jeśli Anglia wygra 27-8, różnica punktów wynosi 27, co oznacza wygraną punktów Anglii 21-30. Jeśli natomiast Anglia wygra 17-8, różnica punktów wynosi 17, co oznacza przegraną punktów Anglii 21-30. W takim przypadku przewaga punktów oznaczająca wygraną wynosi 11-20 dla Anglii.

5. Zakład na przyłożenie: Przyłożenia karne nie zostają uwzględnione. W przypadku przyłożeń karnych, rozliczenie zakładu odbywa się na podstawie następnego przyznanego przyłożenia. Dołożymy wszelkich starań, aby podać kursy na wszystkich prawdopodobnych graczy. Kursy na nieuwzględnionych zawodników będą dostępne na żądanie. Jeśli taki gracz zdobędzie bramkę, zostanie on uznany za wygrywający typ.

6. Pierwsze przyłożenie:
Zarówno w Rugby League, jak i Rugby Union zakład jest nieważny, jeśli zawodnik nie wszedł na boisko do czasu uzyskania pierwszego przyłożenia. Jeśli spotkanie w dowolnym momencie zostanie przerwane, a uzyskano już pierwsze przyłożenie, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli do momentu przerwania meczu nie zostao zdobyte żadne przyłożenie, zakłady zostają unieważnione. Przyłożenia karne nie zostaną uwzględnione w tym zakładzie (o ile nie podany został specjalny kurs na "przyłożenie karne"). Jeśli oferowany będzie kurs na "Nikt nie zdobędzie przyłożenia" i mecz zakończy się bez przyłożenia, to ten zakład zostanie wybrany, a pozostałe zakłady zostaną przegrane. Jeśli kurs na "Nikt nie zdobędzie przyłożenia" nie będzie dostępny, a przyłożenie nie zostanie zdobyte, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Zakłady na zdobywcę przyłożenia zostaną rozliczone w oparciu o dane na oficjalnej stronie ligi/turnieju, w ramach których rozegrany został mecz. Późniejsze zmiany nie mają wpływu na rozliczenie zakładu. Dokładamy wszelkich starań, aby listy zawodników przed każdym meczem były aktualne, ale nie może to zostać zapewnione we wszystkich przypadkach, a zawodnicy spoza listy, którzy zdobędą pierwsze przyłożenie, zostaną uwzględnieni przy rozliczaniu zakładów.

7. Przyłożenie w dowolnym czasie/Ostatnie przyłożenie:
Zarówno w Rugby League, jak i Rugby Union zakłady pozostają ważne, jeśli zawodnik weźmie udział w spotkaniu, nie jest ważne jak długo. Pieniądze zostają zwrócone tylko, jeśli zawodnik przez całe spotkanie nie wejdzie na boisko. Jeśli spotkanie w dowolnej chwili zostanie przerwane, a pierwsze przyłożenie zostało już zdobyte, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli do momentu przerwania meczu nie zostanie zdobyte przyłożenie, zakłady zostają unieważnione. Przyłożenia karne nie zostaną uwzględnione w tym zakładzie (o ile nie podany został specjalny kurs na "przyłożenie karne"). Jeśli oferowany będzie kurs na "Nikt nie zdobędzie przyłożenia" i mecz zakończy się bez przyłożenia, to ten zakład zostanie wybrany, a pozostałe zakłady zostaną przegrane. Jeśli kurs na "Nikt nie zdobędzie przyłożenia" nie będzie dostępny, a przyłożenie nie zostanie zdobyte, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Zakłady na 'Przyłożenie w dowolnym czasie/Ostatnie przyłożenie' zostaną rozliczone w oparciu o statystyki oraz dane na oficjalnej stronie ligi/turnieju, w ramach których został rozegrany mecz. Późniejsze zmiany nie mają wpływu na rozliczenie zakładu. Dokładamy wszelkich starań, aby listy zawodników przed każdym meczem były aktualne, ale nie może to zostać zapewnione we wszystkich przypadkach. Zatem zawodnicy spoza listy zostaną potraktowani jako zwycięzcy zakładu, jeśli zdobędą przłyżenie w dowolnym czasie lub ostanie.

8. Następne przyłożenie:
Wymaga przewidzenia, który gracz zdobędzie następne przyłożenie w meczu. Dostępny tylko na żywo w trakcie gry. Obowiązuje czas meczu 80 min. (lub regulaminowe 14 do 20 min. w meczach '7s'), jeśli nie określono inaczej. Uwzględnieni zostaną wszyscy gracze, którzy brali udział w meczu przed zdobyciem kolejnego przyłożenia. Zakłady na graczy, którzy nie będą brać udziału w meczu przed zdobyciem kolejnego przyłożenia zostaną unieważnione. Jeśli nie zostaną zdobyte kolejne przyłożenie, „Brak przyłożenia” będzie zwycięskim typem. Jeśli nie jest oferowany kurs na zakład 'Brak przyłożenia' i nie zostaną zdobyte dalsze przyłożenia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli spotkanie w dowolnej chwili zostanie przerwane, a pierwsze przyłożenie zostało już zdobyte, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli do momentu przerwania meczu nie zostanie zdobyte przyłożenie, zakłady zostają unieważnione. Zakłady na zdobywcę przyłożenia zostaną rozliczone w oparciu o statystyki oraz dane na oficjalnej stronie ligi/turnieju, w ramach których rozegrany został mecz. Późniejsze zmiany nie mają wpływu na rozliczenie zakładu. Dokładamy wszelkich starań, aby listy zawodników przed każdym meczem były aktualne, ale nie może to zostać zapewnione we wszystkich przypadkach, a zawodnicy spoza listy, którzy zdobędą ostatnie przyłożenie, zostaną uwzględnieni przy rozliczaniu zakładów.

9. Czas zdobycia 1. przyłożenia/Ostatniego/Następnego:
Jeśli w meczu nie zostanie zdobyte żadne przyłożenie, wówczas jako wynik zostanie uznany czas 80 min. (lub regulaminowe 14 do 20 min. w meczach '7s'). Zatem, jeśli do wyboru są na przykład typy '19 minut lub mniej' oraz '20 minut lub więcej', wówczas drugi typ zostanie potraktowany jako zwycięski. Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować moment zdobycia pierwszego/następnego/ostatniego przyłożenia w regulaminowym czasie gry. Przykład: jeśli w meczu nie padnie żadne przyłożenie, zakład "20:00 i później/bez przyłożenia" zostanie wygrany, a zakład "00:00 do 19:59" zostanie przegrany. Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady zostaną anulowane, o ile nie zostało zdobyte pierwsze przyłożenie.

10. Wytypowanie wygranej (przyłożenie w dowolnym momencie i wynik meczu): Aby zakład był wygrany, należy dokładnie wytypować zawodnika, który w dowolnym momencie w ciągu 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczach '7s') zrobi przyłożenie, a także wynik meczu po 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczach '7s'). Zakłady pozostają ważne, jeśli wybrany gracz rozegra jakąś część meczu. Jeśli wytypowany zawodnik w ogóle nie zagra w meczu, zakłady na Wytypowanie wygranej zostają potraktowane jako zakłady pojedyncze na wynik meczu. Jeśli mecz został przerwany przed upływem 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczu '7s'), zakłady na Wytypowanie wygranej zostają rozliczone jako Przyłożenie zrobione w dowolnym czasie, zakładając jednak że zawodnik wziął udział w meczu i w ten sposób miał możliwość uzyskania przyłożenia.

11. Wytypowanie przyłożenia (Pierwszy gracz, który zrobi przyłożenie oraz Wynik meczu): Aby zakład był wygrany, należy prawidłowo wytypować zarówno gracza, który jako pierwszy zrobi przyłożenie w danym meczu, jak i prawidłowy wynik spotkania po 80 min. gry (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczu '7s'). Jeśli wybrany zawodnik wejdzie do gry po uzyskaniu pierwszego przyłożenia lub nie zagra w meczu, zakład na Wytypowanie przyłożenia zostanie potraktowany jako zakład pojedynczy na wynik meczu. W celach rozliczeniowych Pierwszego przyłożenia nie są brane pod uwagę przyłożenia karne. W takiej sytuacji Wytypowanie przyłożenia zostanie rozliczone z uwzględnieniem zdobywcy następnego przyłożenia i wyniku meczu.
Jeśli mecz został przerwany przed upływem 80 min. i przyłożenie zostało już uzyskane, zakłady na Wytypowanie przyłożenia zostają rozliczone jako zakład pojedynczy na Pierwsze przyłożenie. Jeśli nie zdobyto żadnego przyłożenia, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

12. Zakłady na mecz - 1 2: Należy wytypować zwycięzcę spotkania po upływie 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczu '7s'). W przypadku remisu obowiązuje zasada Dead heat.

13. Zakłady na mecz - 1 2 (zakład bez remisu)
Należy wytypować zwycięzcę spotkania po upływie 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczu '7s'). W przypadku remisu zakłady zostają unieważnione.

14. Zakłady na mecz - 1 2, łącznie z dogrywką Która drużyna wygra mecz. Jeśli po upływie 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczu '7s') wynik meczu jest remisowy, zakład zostaje rozstrzygnięty na podstawie wyniku w sytuacji dogrywki, sudden death lub kicking competition.

15. Zakłady na mecz - 1X2:
Należy wytypować zwycięzcę spotkania po upływie 80 min. (lub regulaminowych 14 do 20 min. w meczu '7s').

16. Zakłady na 20/40/60 min.: Zakłady na to, kto wygrywa mecz w określonych momentach w trakcie meczu. Zakłady są rozliczane na podstawie wyniku po 19 min. 59 sek. w przypadku zakładu 20-minutowego, po 39 min. 59 sek. w przypadku zakładu 40-minutowego, po 59 min. 59 sek. w przypadku zakładu 60-minutowego.

17. Zakłady na określony czas gry: Takie zakłady jak "Przyłożenie w minutach 00:00 - 19:59" oraz "Całkowita l. punktów w minutach 60:00 - 80:00 - Powyżej/Poniżej" opierają się na wytypowanych wynikach uzyskanych w przedziałach czasowych od 00:00 do 19:59, od 20:00 do końca 1. połowy łącznie z dogrywką; 40:00-59:59; oraz 60:00 końca regulaminowego czasu gry [80 min. (lub regulaminowych 14 - 20 min. w meczach "7s") łącznie z dogrywką].

18. Handicap:
Aby zakład został wygrany, należy wytypować zwycięzcę meczu po rozegraniu 80 minut i korekcie wyniku o podany współczynnik handicap. 

19. Handicap przy Cashout: Stały handicap może być dostępny dla opcji Cash Out (linia pozostaje stala, zmieniają się tylko kursy) i zostaje rozliczony zgodnie z zasadami dla zakładów z opcją handicap oraz Cashout.

20. Zakłady na dogrywkę: 'Dogrywka' to regulaminowy czas gry, do jakiego dochodzi pomiędzy zakończeniem regulaminowego czasu spotkania (80 min plus dowolny czas dodany po zakończeniu 80 min. (lub regulamiowych 14 - 20 min. w meczach "7s")) i końcem spotkania. 'Dogrywka' nie obejmuje rzutów karnych. Wszystkie zakłady na dogrywkę, takie jak zakład na całkowitą l. punktów lub czas zdobycia pierwszego przyłożenia będą obowiązywać od momentu rozpoczęcia dogrywki i nie będą się odnosić do regularnego czasu gry. Przykład: jeśli mecz zakończy się wynikiem 24:24 w regularnym czasie gry, a w dogrywce zostanie zdobytych 10 pkt., wówczas poprawnym wynikiem zakładu na całkowitą l. punktów w dogrywce będzie 10.

21. Łącznie punkty:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować liczbę punktów, zdobytą przez obie drużyny lub przez jedną z drużyn w przeciągu pierwszej połowy lub całego meczu, zgodnie z opisem. Punkty zdobyte w dogrywce nie zostaną uwzględnione, o ile nie zostało podane inaczej.

22. Pierwsze zdobyte punkty / pierwsze zdobyte punkty w 2. połowie:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować drużynę, która jako następna zdobędzie punkty w meczu/drugiej połowie (w regulaminowym czasie gry). W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne. W przypadku zakładów 2-way, jeśli nie zostanie zdobyte przyłożenie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem, a żadna z drużyn nie zdobędzie przyłożenia, zakłady zostaną unieważnione. 
 
23. Wynik pierwszej połowy/wynik meczu (Podwójny wynik):
W tym zakładzie należy poprawnie wytypować wynik po zakończeniu pierwszej połowy i po zakończeniu meczu. Zakłady zostaną unieważnione, jeśli mecz zakończy się przed upływem 80 minut regulaminowego czasu gry. Opcja "Inny wynik" odnosi się do remisu po zakończeniu pierwszej połowy lub po zakończeniu meczu. 
 
24. Pierwsze/następne punktowane zagranie:
W tym zakładzie należy poprawnie wytypować, czy następne punkty zdobyte zostaną przez przyłożenie, przyłożenie karne czy drop goal. Przyłożenie karne zostanie uznane za przyłożenie, o ile nie podany został osobny kurs na przyłożenie karne. Jeśli przed zakończeniem 80 minut regulaminowego czasu gry nie zostaną zdobyte punkty, zakłady zostaną unieważnione, o ile nie był oferowany zakład "Bez punktowanego zagrania". 
 
25. Ostatnie punktowane zagranie:
W tym zakładzie należy poprawnie wytypować, czy ostatnie punkty zdobyte zostaną przez przyłożenie, przyłożenie karne czy drop goal. Przyłożenie karne zostanie uznane za przyłożenie, o ile nie był oferowany kurs na przyłożenie karne. Jeśli przed zakończeniem regulaminowego czasu gry nie zostaną zdobyte punkty, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, o ile nie był oferowany zakład "Bez punktowanego zagrania". Dodatkowe punkty po przyłożeniu nie zostaną uznane za osobą opcję. W tym przypadku wygrywającą opcją będzie "Przyłożenie". 
 
26. Drużyna, która zdobędzie pierwsze przyłożenie:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować drużynę, która jako pierwsza zdobędzie przyłożenie w regulaminowym czasie gry. W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne. W przypadku zakładów 2-way, jeśli nie zostanie zdobyte przyłożenie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie przerwany przed zdobyciem pierwszego przyłożenia, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Dotyczy to także zakładów na to, że nikt nie zdobędzie przyłożenia. Zakłady pozostaną ważne, jeśli mecz zostanie przerwany po zdobyciu pierwszego przyłożenia. 
 
27.. Następna drużyna, która zdobędzie przyłożenie: 
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować drużynę, która jako następna zdobędzie przyłożenie w regulaminowym czasie gry. W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne. W przypadku zakładów 2-way, jeśli nie zostanie zdobyte kolejne przyłożenie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie przerwany przed zdobyciem pierwszego przyłożenia, zakłady zostaną anulowane. Dotyczy to także zakładów na to, że nikt nie zdobędzie przyłożenia. 
 
28. Pierwsza drużyna, która zdobędzie przyłożenie w 1. połowie/2. połowie:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować drużynę, która jako następna zdobędzie przyłożenie w pierwszej/drugiej połowie (w regulaminowym czasie gry). W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne. W przypadku zakładów 2-way, jeśli nie zostanie zdobyte przyłożenie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie przerwany przed zakończeniem połowy, na którą wniesiony został zakład i przyłożenie nie zostanie zdobyte do tego momentu, zakłady zostaną unieważnione. 
 
29. Ostatnia drużyna, która zdobędzie przyłożenie:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować drużynę, która jako ostatnia zdobędzie przyłożenie w regulaminowym czasie gry. W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne. W przypadku zakładów 2-way, jeśli nie zostanie zdobyte przyłożenie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie przerwany przed zdobyciem przyłożenia, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Dotyczy to także zakładów na to, że nikt nie zdobędzie przyłożenia. 

Liczba przyłożeń w meczu / Liczba przyłożeń dla drużyny:
Zakład zostanie wygrany po poprawnym wytypowaniu liczby przyłożeń w meczu w regulaminowym czasie gry. Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady zostaną unieważnione. W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne.

31. Zakłady na Całkowitą liczbę przyłożeń w 1. poł./2. poł.
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować liczbę przyłożeń w połowie meczu (40 minut, w tym przerwania gry). Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady zostaną unieważnione. W tym zakładzie uwzględnione zostaną przyłożenia karne.

32. Liczba przyłożeń/punktów/czerwonych kartek/żółtych kartek/drop goals w serii meczów/turnieju.
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować liczbę przyłożeń/punktów/czerwonych kartek/drop goals, zdobytych w serii meczów w regulaminowym czasie gry. Jeśli mecze w serii zostaną przerwane, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

33. Ile punktów zostanie zdobytych pomiędzy XX:XX min. i XX:XX min.:
W wygrywającym zakładzie musi zostać prawidłowo wytypowana liczba punktów uzyskanych w oferowanym przedziale czasowym. Jeśli mecz zostanie przerwany, wszystkie zakłady, które zostały już rozstrzygnięte i rozliczone, zachowają ważność. Przykład: Jeśli mecz zostanie przerwany po 25 minutach, zakłady, wniesione na przedział 1-10 i 11-20 zostaną rozliczone, a zakłady na 20-30 i dalej zostaną anulowane. Jeśli sytuacja zdobycia punktów będzie niejasna, zakłady rozliczone zostaną w oparciu o zegar w oficjalnej transmisji telewizyjnej. Te zakłady będą oferowane jedynie w przypadku transmitowanych przez telewizję meczów.

34. Wyścig do 10/20/30 punktów:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować, która drużyna jako pierwsza zdobędzie 10/20 lub 30 punktów. Jeśli w przypadku zakładu 2-way żadna drużyna nie spełni zadanego celu (np. nie osiągnie 10 punktów w zakładzie "Wyścig do 10 punktów"), to wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie przerwany, to wszystkie zakłady, których wynik został już rozstrzygnięty i które zostały już rozliczone, pozostaną ważne. Jeśli wymagana liczba punktów nie zostanie osiągnięta przed przerwaniem meczu, zakłady zostaną unieważnione.

35. Czy zostanie pokazana żółta kartka:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować, czy podczas meczu (tylko w regulaminowym czasie gry) pokazana zostanie żółta kartka. Jeśli mecz zostanie przerwany, lecz kartka zostanie pokazana do momentu przerwania, to zakłady pozostaną ważne.

36. Czy zostanie pokazana czerwona kartka:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować, czy podczas meczu (tylko w regulaminowym czasie gry) pokazana zostanie czerwona kartka. Jeśli mecz zostanie przerwany, lecz kartka zostanie pokazana do momentu przerwania, to zakłady pozostaną ważne.

37. Czy padnie drop goal:
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować, czy w meczu padnie drop goal. Uwzględnione zostanie jedynie 80 minut regulaminowego czasu gry. Jeśli mecz zostanie przerwany, lecz do momentu przerwania padnie drop goal, to zakłady pozostaną ważne.

38. Zawodnik meczu: Zakład zostanie rozliczony w następujący sposób:
a.) Zgodnie z zawodnikiem meczu ogłoszonym w ramach sprawozdania podczas transmisji meczu na żywo.
b.) Jeśli nie zostanie ogłoszony w trakcie meczu, za podstawę posłuży tytuł zawodnika meczu, jaki zostanie zaprezentowany podczas transmisij meczu na żywo.
c.) Jeśli tytuł nie zostanie ogłoszony w trakcie transmisji, rozliczymy zgodnie ze wzmianką nt. zawodnika meczu na oficjalnej stronie internetowej kanau telewizyjego. Przykład: jeśli mecz był pokazywany w Sky Sports, oficjalna strona internetowa to www.skysports.com.
Jeżeli oficjalna strona internetowa kanału telewizyjnego nie podaje zawodnika meczu, rozliczymy zakład na podstawie tego, kogo wymieniono jako zawodnika meczu na stronie organu zarządzającego tymi rozgrywkami. Przykład: IRB dla wszystkich międzynarodowych rozgrywek Rugby Union, ERC dla European Club Rugby Union oraz NRL dla Australian Rugby League.
d.) Jeśli mecz zostanie pokazany live na dwóch kanałach, zakład rozliczymy w następujący sposób:
W oparciu o gracza ogłoszonego zawodnikiem meczu na stronie internetowej organu zarządzającego danymi rozgrywkami. Przykład: IRB dla wszystkich międzynarodowych rozgrywek Rugby Union, ERC dla European Club Rugby Union oraz NRL dla Australian Rugby League.
e.) Jeśli rozliczenie zakładu nadal nie będzie możliwe przy wykorzystaniu powyższych metod, wówczas wszystkie zakłady wniesione na Zawodnika meczu zostaną unieważnione.
f.) Zakłady wniesione na zawodników, którzy wezmą udział w meczu pozostaną ważne. Zakład na zawodnika, który w ogóle nie weźmie udziału w meczu zostanie unieważnione.
g.) Na życzenie możemy zaoferować kurs na dowolnego zawodnika, jaki nie został wymieniony w ramach zakładu.
h.) Zawodnik bez kursu zostanie ogłoszony zwycięzcą zakładu, jeśli otrzyma tytuł zawodnika meczu.

39. Zwiększony zakład kombinacyjny: Takie zakłady jak "Obydwoje zawodników uzyskają przyłożenie" czy "Zwiększony, podwóne przyłożenie w dowolnym czasie" zostają rozliczone zgodnie z Ogólnymi warunkami handlowymi nt. zwiększonych wygranych w zakładach kombinacyjnych.

40. Najlepszy tryscorer i zwycięska drużyna W przypadku, gdy zakład na najlepszego tryscorer i zwycięzcę turnieju jest objęty kursem specjalnym, a wystąpi sytuacja „dead heat” w ramach odnoszącej się do Najlepszego tryscorer turnieju części zakładu, będzie ona również obowiązywać w odniesieniu do całego zakładu specjalnego. Przykład: jeśli kurs na Rieko Ioane jako najlepszego tryscorer, a Nową Zelandię jako zwycięzcę turnieju wynosi 12/1, a Rieko Ioane w ramach zakładu na najlepszego tryscorer uzyska tyle samo przyłożeń co inny gracz, zasada dead heat w wys. ½ dla Rieko Ioane znajduje bezpośrednie zastosowanie przy pełnym kursie całego zakładu specjalnego, zanim dojdzie w następstwie do rozliczenia w wys. 12/1. Zakłady wniesione na zawodnika, który zostnie najlepszym tryscorer w danym turnieju pozostaną ważne, jeśli zawodnik ten znajdzie się w podstawowym składzie i ma możliwość zagrania w danym turnieju.
41. Rugby 7s: Mecze rozgrywane są w dwóch połowach trwających od 7 do 10 min. 'Normalnym czasem' rozgrywki jest dlatego regulaminowa długość, bez dogrywki, jak zostało wyznaczone przez organ zarządczy rozgrywkami. Wszystkie zakłady" Jeśli nie określono inaczej, dogrywka nie jest liczona.

42. Przerwany mecz:
Jeśli mecz został przerwany przed upływem 80 min. gry, wszystkie zakłady na ten mecz zostają unieważnione, oprócz tych, które zostały bezwarunkowo określone. Zakład na zawodnika, jaki uzyska pierwsze przyłożenie pozotaje ważny, jeśli przyłożenie zostanie uzyskane w momencie przerwania meczu.
 
43. Przełożone spotkania:
W przypadku każdego odwołanego lub przełożonego meczu, wszelkie zakłady postawione przed jego rozpoczęciem będą nieważne. Wszystkie zakłady na każdy mecz, który jest opóźniony przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia i odbywa się tego samego dnia, pozostają ważne. W meczach rozgrywanych w finale turnieju np. w finałach Pucharu Świata zakłady nie będą unieważnione, jeśli spotkanie zostanie przełożone. Będą one obowiązywać w nowym terminie spotkania. Jeśli mecz zostanie rozegrany przed pierwotnie podaną datą lub godziną rozpoczęcia, zakład będzie ważny, pod warunkiem, że został postawiony przed nową godziną rozpoczęcia spotkania. W przeciwnym razie zakłady zostaną uznane za nieważne.
 
44. Zmiana miejsca rozgrywki:
Jeśli mecz nie zostanie rozegrany w zaplanowanym miejscu, zakład jest nadal ważny. Zasada ta dotyczy, dopóki miejsce rozgrywki nie zostanie zmienione na teren przeciwnika (lub w przypadku międzynarodowych spotkań, dopóki miejsce rozgrywki pozostanie na terenie tego samego kraju).

45. Zwycięzca turnieju (sezon zasadniczy):
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować zwycięzcę ligi po zakończeniu sezonu.

46. Zwycięzca turnieju (z uwzględnieniem fazy play-off):
Aby zakład został wygrany, należy poprawnie wytypować zwycięzcę ligi po rozegraniu finału, który jest zwieńczeniem sezonu podstawowego oraz fazy play-off. 

47. Spadek:
Zakład ten dotyczy drużyn, które zajmują w tabeli miejsca zagrożone spadkiem. Wszystkie późniejsze zmiany, niezależnie od ich przyczyn, nie mają wpływu na zakład.

48. Mecze sezonu: Zakład wnosi się na to, która strona uplasuje się wyżej w tabeli w trakcie sezonu podstawowego. Występy w fazie play-off nie są uzwględniane przy rozliczeniu zakładu.