Hokej na rolkach

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zespoły w strefie spadkowej: Zakład ten dotyczy zespołów, które na zakończenie sezonu zajmują miejsca w strefie spadkowej. Wszelkie późniejsze zmiany, które z jakiegokolwiek powodu mogą mieć miejsce, uważa się za nieważne dla danego zakładu.