Bilard

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Jeśli rozpoczęte spotkanie nie zostanie zakończone z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady, które zostały wniesione na wynik końcowy, zostaną unieważnione.

2.) Całkowita liczba bil (Więcej niż/Mniej niż): jeśli partia zostaje przerwana przed końcem gry, wszystkie zakłady zostają unieważnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy całkowita, największa możliwa do wytypowania liczba bil została już osiągnięta przed przerwaniem partii, zakłady są wówczas ważne. Bila rozpoczynająca („Cue”) nie ma znaczenia dla zakładów.

3.) Puchar Mosconi: w zakładach na indywidualną punktację gracze otrzymują 1 punkt za zwycięstwo indywidualne i 1 za zwycięstwo w grze podwójnej. Zasada ta nie ma zastosowania w zakładach na punktację zespołową.

4.) W związku z zakładami, znaczenie mają jedynie uznane wbicia. Oznacza to, że w przypadku wbicia nieuznanego, bile wbite do łuzy nie liczą się. Zakłady zostaną rozliczone na tej podstawie.

5.) Zakład na „frame” (dokładny wynik): zakład dotyczy prawidłowego wyniku końcowego we frame’ach.

6.) Zwycięzca „frame”: ten zakład dotyczy zwycięzcy danego „frame”. Aby zakłady były ważne, dany „frame” musi zostać ukończony.

7.) Długość frame`u/partii: zakłady zostaną wycenione na podstawie okresu czasu pomiędzy pierwszym uderzeniem w bilę i końcem fram`u/partii bez względu na fakt, czy frame/partia został/a zakończona w ramach normalnego przebiegu gry czy wskutek poddania się zawodnika.