Paddle-tenis

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) W tej dyscyplinie obowiązują te same zasady specjalne jak w tenisie.