Kombinacja norweska

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1.) Zasady wyścigów: Zasada ta dotyczy wyścigów Pucharu Świata. W przypadku zawodów (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) obowiązuje zasada 2. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalną klasyfikacją ogłaszaną w trakcie prezentacji na podium. Jeżeli wyścig jest przerwany lub przełożony, ale odbędzie się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia to wszystkie zakłady dotyczące tego wydarzenia są ważne. Jeżeli wyścig nie odbędzie się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

2.) Zasady największych zawodów sportowych: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach zawodów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itd.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady wniesione na główne wydarzenia sportowe pozostają ważne. 

3.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie): Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których zostały wniesione zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli wyścig wygra zawodnik/kraj, na którego nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie zakłady uważane są za „przegrane”.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

4.) Wyścig zakończony w top 3 (Inni na życzenie): Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. w top 5, w top 10). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsca w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy tylko zakłady na tych zawodników/kraje będą uważane za wygrane, na które oferowano kursy i którzy zajęli „wytypowane” miejsca.

W przypadku, gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

5.) Head-to-Head (H2H): Zwycięzcą jest zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji. Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik/kraj zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wydarzenia z jakiegokolwiek przyczyny, zwycięzcą będzie jego przeciwnik. Jeśli obu zawodników/oba kraje zostanie zdyskwalifikowanych/zostaną zdyskwalifikowane lub nie zakończą wyścigu z jakiejkolwiek innej przyczyny, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

5.a) Konkurs skoków: Zakład H2H jest ważny od momentu, gdy obu zawodników stanęło do kwalifikacji. Aby zakład H2H był ważny, wszystkie skoki, na które wniesiono zakład, muszą być oddane z tej samej belki startowej, w przeciwnym razie wszystkie zakłady zostają unieważnione. Zwycięża zawodnik/kraj, który zajmuje wyższą pozycję w klasyfikacji finałowej konkursu. Jeśli jeden z zawodników/krajów nie zostaje zakwalifikowany do wydarzenia głównego, zwycięzcą zostaje drugi zawodnik/kraj. Jeśli obu zawodników/oba kraje nie zostają zakwalifikowane do wydarzenia głównego, w związku z zakładem znaczenie mają pozycje zajęte w kwalifikacjach. Jeśli obu zawodników/oba kraje zakwalifikują się do wydarzenia głównego, ale jeden z nich nie kończy go z jakiegokolwiek powodu, wówczas zwycięzcą jest drugi zawodnik/kraj. Jeśli obu zawodników/oba kraje zostają zdyskwalifikowane lub nie zakończą wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostają unieważnione.

5.b) Jeśli zawody odbędą się zgodnie z nowo obowiązującymi zasadymi (długość rozbiegu może zostać zmieniona podczas rundy zawodów bez konieczności nowego ich rozpoczęcia), wówczas ogólne zakłady H2H (włączając zakład "Kto zdobędzie więcej punktów?" i podobne) pozostają nadal ważne, niezależnie od długości rozbiegu. Zakłady H2H na najdłuższy skok tracą natomiast ważność.

6.) Trójki Head-to-Head: Zwycięża zawodnik/kraj, który uzyskuje wyższą pozycję w zawodach. Jeśli zawodnik/kraj zostaje zdyskwalifikowany lub nie kończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas zostaje uznany za przegranego, a zakład jest rozstrzygnięty pomiędzy dwoma pozostałymi zawodnikami/krajami. Jeśli dwóch zawodników/dwa kraje zostają zdyskwalifikowane lub nie kończą zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas pozostały zawodnik/kraj jest uważany za zwycięzcę. Jeśli wszyscy zawodnicy/kraje zostają zdyskwalifikowani lub nie kończą wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostają unieważnione.

7.) Zespół prowadzący po pierwszej, drugiej i trzeciej zmianie: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji po poszczególnych zmianach podanych przez odpowiedni organ zarządzający (FIS/IOC).

8.) Narodowość zwycięzcy: W związku z zakładem znaczenie ma kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.

9.) Najlepszy zawodnik z „każdego kraju”: Zakłady zostaną rozliczone na rzecz zawodnika z danego kraju, który zajął najwyższą pozycję. W związku z zakładem znaczenie ma kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.

10.) Skoki narciarskie: Jeśli wydarzenie zostało skrócone np. z powodu złych warunków pogodowych, wszystkie zakłady są ważne i zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji.

11.) Prowizoryczna runda zawodów: Jeśli wyniki uzyskane w prowizorycznej rundzie zostaną użyte przy układaniu kolejności startu w biegu przełajowym, wszystkie zakłady wniesione na te zawody są ważne.