Netball

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Drużna spadnie: Zakład ten dotyczy drużyn, które zajmują w tabeli miejsca zagrożone spadkiem. Wszystkie późniejsze zmiany, niezależnie od ich przyczyn, nie mają wpływu na zakład.

2.) Zakłady handicap: Czas dodatkowy i przedłużony czas dodatkowy jest liczony.

3.) Łączna liczba bramek: Czas dodatkowy i przedłużony czas dodatkowy jest liczony.