Lacrosse

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Nominowani finaliści: Finalistami są te zespoły, które dostały się do finału, niezależnie w jaki sposób, w tym także przez decyzje podjęte przez organy zarządzające.

2.) Drużna spadnie: Zakład ten dotyczy drużyn, które zajmują w tabeli miejsca zagrożone spadkiem. Wszystkie późniejsze zmiany, niezależnie od ich przyczyn, nie mają wpływu na zakład.

3.) Mecz remisowy: Jeśli zakład zwycięzcę, zakład na sumę punktów (totals) lub zakład handicap zakończy się remisem i na ten rodzaj zakładów nie zaoferowano kursów, wszystkie zakłady są nieważne.

4.) Rozliczanie zakładów: Zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym przez odpowiedni organ zarządzający. Jeśli nie zaznaczono inaczej, czas doliczony liczy się dla wszystkich zakładów z wyjątkiem tych, które odnoszą się do kwart lub połówek.

5.) Przełożone mecze: Jeśli mecz nie odbędzie się w wyznaczonym terminie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

6.) Przerwane mecze: Aby zakłady pozostały ważne, wszystkie spotkania muszą zostać rozegrane w całości (60 minut). Zakłady zostaną unieważnione, jeśli nie upłynie 60 minut, chyba że wynik danego zakładu został już ustalony.

7.) Zwycięzca turnieju / konferencji: Zakłady te zostaną rozstrzygnięte w zależności od tego, kto wygra odpowiedni turniej lub mistrzostwo konferencji po zakończeniu dowolnego turnieju na zasadach playoff/knockout. Zapisy sezonu regularnego nie mają zastosowania.