Lacrosse

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zespoły w finale: Finalistami są zespoły, które dostały się do finału niezależnie w jaki sposób. Decyzje dotyczącą zespołów znajdujących się w finale podejmują organy zarządzające.

2.) Zespół w strefie spadkowej: Zakłady dotyczą tych zespołów, które znajdują się w strefie spadkowej pod koniec sezonu. Wszystkie zmiany, do których może dojść z jakiejkolwiek przyczyny w późniejszym terminie, są nieistotne w związku z zakładem.

3.) Jeśli zakład zwycięzcę, zakład na sumę punktów (totals) lub zakład handicap zakończy się remisem i na ten rodzaj zakładów nie zaoferowano kursów, wszystkie zakłady są nieważne.