Piłka halowa

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zespół w strefie spadkowej: Zakłady dotyczą tych zespołów, które znajdują się w strefie spadkowej pod koniec sezonu. Wszystkie zmiany, do których może dojść z jakiejkolwiek przyczyny w późniejszym terminie, są nieistotne w związku z zakładem.