Futsal

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zakłady na mecze: Wszystkie mecze zostaną rozstrzygnięte w regulaminowym czasie gry (właściwym dla danego organu zarządzającego rozgrywkami), włącznie z czasem doliczonym przez sędziego, ale bez dogrywki i rzutów karnych, chyba że ustalono inaczej. Dotyczy to również zakładów na liczbę goli parzystą/nieparzystą, które w przypadku braku wyniku zostaną rozstrzygnięte jako parzyste.

2.) Czas meczu: Regulacje muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zostało już ustalone.

3.) Przerwany mecz: Jeśli mecz zostanie przerwany przed końcem regulaminowego czasu gry, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że ostateczny wynik dla danego rynku został ustalony przed przerwaniem meczu.

4.) Zakłady dotyczące połów meczu: Zakłady na pierwszą i drugą połowę zostaną rozstrzygnięte po zakończeniu określonej połowy (włączając w to czas doliczony przez sędziego, ale wyłączając dogrywkę). W przypadku, gdy określona połowa nie zostanie dokończona, zakłady zostaną unieważnione, chyba że rozstrzygnięcie jest już przesądzone.

5.) Zakłady na określony czas gry: Dla celów rozliczeniowych pierwsza minuta gry trwa od 1 do 59 sekundy. Druga minuta trwa od 1 minuty do 1 minuty 59 sekund i tak dalej. Na przykład, jeśli zakład zostanie postawiony na pierwszą bramkę strzeloną w okresie od 1 do 10 minuty, a bramka zostanie zdobyta po upływie 10 minut i 59 sekund, zakład jest przegrany, ponieważ gol wypada w przedziale czasowym od 11 do 20 minuty.

6.) Zakłady na turnieje: Zakłady na to, która drużyna wygra turniej. All in, niezależnie od uczestnictwa. Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnego wyniku natychmiast po rozegraniu ostatniego meczu w turnieju, a wszelkie późniejsze zmiany lub dochodzenia nie mają wpływu na zakłady. Zakłady na zakwalifikowanie się/podniesienie trofeum/zwycięstwo w serii rzutów karnych obejmują dogrywki i rzuty karne.

7.) Spadek: Zakład ten dotyczy drużyn, które zajmują w tabeli miejsca zagrożone spadkiem. Wszystkie późniejsze zmiany, niezależnie od ich przyczyn, nie mają wpływu na zakład.