Łyżwiarstwo figurowe

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zasady zawodów: Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach zawodów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarzu, wszystkie zawarte zakłady pozostają ważne.

2.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie): Jeżeli z jakichkolwiek powodów zawodnicy, na których zostały wniesione zakłady zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli wydarzenie sportowe wygra zawodnik/kraj, na którego nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie uważane są za „przegrane”.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika/parę, który nie znajduje się na pierwotnej liście uczestników.

3.) Zawody zakończone w pierwszej trójce (Inni na życzenie): Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. w top 5, w top 10). Jeżeli z jakichkolwiek powodów zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsce w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy tylko zakłady na tych zawodników/kraje będą uważane za ”wygrane”, na które oferowano kursy i którzy zajeli „wytypowane” miejsca w klasyfikacji.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie kienta zostanie ustalony kurs na zawodnika/parę, który nie znajduje się na pierwotnej liście uczestników.