Świat rozrywki

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Poszczególne zasady mogą zostać w tym miejscu dodane. O ile nie stanowi się inaczej, obowiązują ogólne zasady dotyczące zakładów sportowych.

2.) Konkurs Piosenki Eurowizji: Zasada B1.4 (zasada 24 godzin) nie znajduje zastosowania w półfinałach Konkursu Piosenki Eurowizji. Wszystkie zakłady wniesione na półfinały zostaną ocenione niezwłocznie po opublikowaniu wyników na oficjalnej stronie konkursu.