Skoki do wody

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Obecnie w tej dyscyplinie nie obowiązuje żadne zasady specjalne.