Kolarstwo

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zmiana wyniku: Wszystkie zakłady zostają rozliczone na podstawie oficjalnych wyników ogłaszanych podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Wszelkie późniejsze zmiany w wynikach nie mają znaczenia dla zakładów.

2.) Wszystkie zakłady są ważne: Wszystkie zakłady pozostają ważne, nawet jeśli event/etap zostanie skrócony z jakiegokolwiek powodu.

3.) Zwycięzca wyścigu i etapu: Wszystkie zakłady na zwycięzcę całego wydarzenia lub zwycięzcę etapu w przypadku indywidualnych zawodników zostaną unieważnione, jeśli ten zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu lub etapie. Zakłady będą jednak ważne, jeśli zawodnik wycofa się po rozpoczęciu wydarzenia lub etapu. Odliczenie zgodnie z zasadą 4. może mieć zastosowanie do zakładów na zwycięzców całych wydarzeń.

4.) Król gór, zielona koszulka, młody zawodnik i inne kategorie: Zakłady na te wydarzenia zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnymi wynikami końcowymi w ostatnim dniu trasy. Późniejsze dyskwalifikacje nie zostają uwzględnione przy rozliczaniu zakładów.

5.) Zakłady na mecze – klasyfikacja etapowa i ogólna:

  • Zakłady na mecze przedstawiają się następująco:
  • Co najmniej jeden zawodnik/jedna drużyna muszą ukończyć etap/wyścig.
  • Wszyscy zawodnicy/wszystkie zespoły muszą rozpocząć etap/wyścig.
  • Zawodnicy nie ukończyli wyścigu/etapu – zakłady są nieważne.