Biegi narciarskie

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zasady zawodów: Zasada ta dotyczy zawodów w ramach Pucharu Świata. W przypadku innych zawodów (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) obowiązuje zasada 2. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalną klasyfikacją ogłaszaną w trakcie prezentacji na podium. Jeżeli zawody zostają przerwane lub przełożone, ale odbędą się w ciągu 80 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, to wszystkie zakłady tego wydarzenia są ważne. Jeżeli zawody nie odbędą się w ciągu 80 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

2.) Zasady rozgrywania turniejów: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach turniejów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itd.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeżeli wydarzenie sportowe objęte zakładem nie odbędzie się w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeżeli wydarzenie sportowe objęte zakładem nie odbędzie się w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

3.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie): Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których zostały wniesione zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli zawody wygra zawodnik/kraj, na którego nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie zakłady uważane są za „przegrane”.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

4.) Zawody zakończone w top 3 (Inni na życzenie): Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. w top 5, w top 10). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsca w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy będą uważane za „wygrane” tylko zakłady na tych zawodników/kraje, na które oferowano kursy i którzy zajęli „wytypowane” miejsca w klasyfikacji.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących

5.) Head-to-Head (H2H): Zwycięża zawodnik/kraj, który zajmuje wyższą pozycję w klasyfikacji. Jeśli zawodnik/kraj zostaje zdyskwalifikowany lub z jakiegokolwiek powodu nie kończy zawodów, wówczas zwycięża drugi z zawodników/krajów. Jeśli obu zawodników/oba kraje zostanie zdyskwalifikowanych/zostają zdyskwalifikowane lub nie kończą zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione.  Jeśli jeden z zawodników nie ukończy, a drugi nie zakwalifikuje się w prologu, zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął najlepsze miejsce w prologu. Jeśli żaden z zawodników nie zakwalifikuje się w prologu, zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął najlepsze miejsce w prologu. Jeśli jeden z zawodników nie ukończy wyścigu, ale przeszedł prolog, podczas gdy drugi nie ukończył prologu, zwycięzcą zostaje ten pierwszy.

5.a) Biegi narciarskie – sprint: Zwycięża zawodnik/kraj z wyższą pozycją w klasyfikacji. Jeśli jeden z zawodników nie zostaje zakwalifikowany do wydarzenia głównego, zwycięzcą zostaje drugi zawodnik. Jeśli obu zawodników/oba kraje nie zostanie zakwalifikowanych/ nie zostają zakwalifikowane do wydarzenia głównego, w związku z zakładem znaczenie mają pozycje zajęte w kwalifikacjach. Jeśli obaj zawodnicy zakwalifikują się do głównego wydarzenia, ale jeden z nich nie ukończy go z jakiegokolwiek powodu, wówczas drugi zawodnik zostaje uznany za zwycięzcę. Jeśli obu zawodników zostanie zdyskwalifikowanych lub nie ukończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

6.) Trójki Head-to-Head: Zwycięża zawodnik/kraj, który uzyskuje wyższą pozycję w zawodach. Jeśli zawodnik/kraj zostaje zdyskwalifikowany lub nie kończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas zostaje uznany za przegranego, a zakład jest rozstrzygnięty pomiędzy dwoma pozostałymi zawodnikami/krajami. Jeśli dwóch zawodników/dwa kraje zostanie zdyskwalifikowanych/zostają zdyskwalifikowane lub nie zakończą zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas pozostały zawodnik/kraj jest uważany za zwycięzcę. Jeśli wszyscy zawodnicy/kraje zostają zdyskwalifikowani lub nie kończą wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

7.) Drużyny prowadzące na pierwszej, drugiej i trzeciej wymianie: wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji (z uwzględnieniem odpowiednich miejsc wymiany) ogłoszonej przez odpowiedni organ zarządzający (FIS/IOC).

8.) Zawodnik prowadzący w X punkcie kontrolnym: X oznacza kilometr, na którym znajduje się dany punkt kontrolny. Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji (z uwzględnieniem odpowiednich punktów kontrolnych) ogłoszonej przez odpowiedni organ zarządzający (FIS/IOC).

9.) Z jakiego kraju będzie pochodził zwycięzca? W tym zakładzie liczy się kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.

10.) Najlepszy zawodnik z „każdego kraju”: Zakłady zostaną rozliczone na rzecz zawodnika z danego kraju, który zajął najwyższą pozycję. W tym zakładzie liczy się kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.