Boks

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1. Walka: Oficjalnym rozpoczęciem walki jest dźwięk dzwonka na początku pierwszej rundy. Wszystkie zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym przez oficjalny organ zarządzający bezpośrednio po zakończeniu walki. Wszelkie późniejsze odwołania lub zmiany wyniku nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.

2. Walka przełożona: W przypadku potwierdzonych walk, jeśli walka zostanie przełożona na termin w ciągu 48 godzin od pierwotnego czasu rozpoczęcia, Twój zakład na nią pozostanie ważny. Jeśli walka nie odbędzie się w ciągu 48 godzin, Twój zakład zostanie unieważniony. Jeśli przełożona walka odbędzie się w kraju innym niż kraj pierwotny, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli walka zostanie przełożona i odbędzie się w innym miejscu, ale w tym samym kraju, wszystkie zakłady pozostaną ważne. Wynik na koniec walki jest ostateczny. Obejmuje on każde ponowne przeliczenie punktów z kart sędziów. Dla celów rozliczenia zakładów, „remis techniczny” uznawany jest za remis. Wszelkie późniejsze zmiany wprowadzone przez organy zarządzające nie będą brane pod uwagę przy zakładach. Jeśli walka zakończy się remisem a nie zaoferowano żadnych kursów na tę opcję, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

3. Zmiana zawodnika: Jeśli jeden z zawodników zostanie zastąpiony przez zmiennika, zakłady na pierwotną walkę zostaną unieważnione.

4. Zmiana planowanej liczby rund: W walkach, w których zmienia się zaplanowana liczba rund, wszystkie zakłady będą ważne, chyba że wynik zostanie automatycznie określony przez zmianę liczby rund (w takim przypadku takie zakłady zostaną unieważnione). Na przykład, jeśli liczba rund w walce zostanie zmieniona z 12 na 10, tylko zakłady na rundy 11 i 12 zostaną unieważnione.

5. Niewyjście do rundy Jeśli bokser nie wyjdzie w następnej rundzie, zakłady zostaną rozliczone na podstawie tego, że jego przeciwnik wygrał walkę w poprzedniej rundzie.

6. Obstawianie rundy: Zakłady na rundę, w której zostanie rozstrzygnięty wynik walki. Jeśli walka zostanie zatrzymana przed zakończeniem pełnej liczby rund lub jeśli bokser będzie zdyskwalifikowany i zostanie przyznana decyzja punktowa, zakłady będą rozliczone na rundę, w której walka została przerwana.

7. Remis lub remis techniczny: Oferujemy kurs na remis w przypadku wszystkich walk. Jeśli jednak dojdzie do remisu, zakłady na wygraną któregokolwiek z zawodników zostaną uznane za przegrane. 

 • Remis to remis na kartach punktowych.
 • Remis techniczny ma miejsce, gdy sędzia zatrzyma walkę z powodu przypadkowej kontuzji lub faulu, przed zakończeniem wymaganej liczby rund, aby rozstrzygnięcie walki zostało dokonane w oparciu o karty punktowe sędziów (inaczej zwany decyzją techniczną).

8. KO lub TKO: Nokaut (KO) ma miejsce, gdy bokser nie wstaje po odliczeniu do 10. Nokaut techniczny (TKO) ma miejsce, gdy zawodnik zostane trzykrotnie powalony na deski w trakcie rundy lub gdy sędzia przerwie walkę.

9. Decyzja lub decyzja techniczna (obstawianie rundy): Jeśli walka zostanie rozstrzygnięta decyzją techniczną przed zakończeniem pełnej liczby rund, uważa się, że zwycięzca wygrał w rundzie, w której walka została przerwana. Zakłady na wygrane „na punkty” zostaną uznane za wygrane tylko po ukończeniu pełnej liczby rund.

10. Decyzja punktowa (sposób zwycięstwa):  Jeśli walka zostanie rozstrzygnięta (decyzją punktową) przed zakończeniem pełnej liczby rund, uważa się, że zwycięzca wygrał w rundzie, w której walka została przerwana. W takiej sytuacji zakłady na wygraną na punkty zwycięskiego zawodnika zostaną rozstrzygnięte jako wygrane. Zakłady na nokaut będą jednak przegrane.

Decyzja dotyczy punktów z kart 3 sędziów.

 • Decyzja techniczna ma miejsce wtedy, gdy walka nie może być kontynuowana z innego powodu niż KO/TKO lub dyskwalifikacja (np. zderzenie głów powodujące skaleczenie), ale wymagana liczba rund została rozegrana, aby walka była rozstrzygnięta na podstawie kart sędziów.
 • Niejednogłośna decyzja: Gdzie 2 z 3 sędziów punktuje zwycięstwo tego samego zawodnika, podczas gdy trzeci sędzia punktuje zwycięstwo drugiego zawodnika.
 • Decyzja większości: Gdzie 2 z 3 sędziów punktuje zwycięstwo tego samego zawodnika, a trzeci wskazuje, że żaden z zawodników nie wygrał (tj. remis).
 • Decyzja jednogłośna: Gdy wszyscy 3 sędziowe punktują zwycięstwo tego samego pięściarza.

11. Wynik walki:  Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyniku zadeklarowanego na ringu. To rozstrzygnięcie nie będzie podlegać żadnym zmianom ani poprawkom po opuszczeniu ringu przez zawodników.

12. Suma rund: Zakłady zostaną rozliczone na podstawie dokładnego czasu zakończenia walki. Tam, gdzie podano połowę, jest ona określana przez półmetek rundy. Na przykład, 1 min. 30 sek. w 3-minutowej rundzie. Dla celów rozliczenia ten punkt określa połowę w przypadku zakładów powyżej / poniżej. Jeśli walka zostanie zatrzymana przed zakończeniem pełnej liczby rund lub jeśli bokser zostanie zdyskwalifikowany i zostanie przyznana decyzja punktowa, zakłady będą rozliczone na rundę, w której walka została przerwana. Jeżeli walka nie odbyła się do końca, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Wyjątek: zakłady pozostają ważne, jeżeli została osiągnięta najwyższa możliwa suma punktów (Totals).

13. Niepotwierdzone walki: Jeśli oferujemy kursy na walki, które nie zostały ogłoszone lub nie mają ustalonej daty, zakłady będą ważne do momentu, gdy walka się odbędzie lub mogą zostać unieważnione na żądanie, gdy będziemy w wystarczającym stopniu przekonani, że walka się nie odbędzie.

14. Przyszłe walki: Jedynym wyjątkiem od reguły 48 godzin są walki, które zostały ustawione, zanim znana jest ich dokładna data i będą przeklasyfikowane na poprawne wydarzenie i datę po oficjalnym ogłoszeniu. Walki te zostaną unieważnione tylko wtedy, gdy któryś z zawodników ma zamiast tego walczyć z innym przeciwnikiem. Po zmianie klasyfikacji walka podlega normalnej zasadzie 48 godzin.

15. Sposób zwycięstwa: Ten zakład zostanie rozliczony na podstawie oficjalnego sposobu zwycięstwa podanego na ringu. Dla uściślenia, oferowanymi opcjami są:

 • KO: Jeśli jeden z zawodników nie wstanie po odliczeniu do 10.
 • TKO: Jeśli sędzia przerwie walkę lub zawodnik sam zrezygnuje.
 • Decyzja techniczna: Jeśli walka zostanie wstrzymana ze względu na skaleczenie/uraz niespowodowany ciosem i rozstrzygnięta po podliczeniu punktów przed rozegraniem zakontraktowanej liczby rund.
 • Dyskwalifikacja: Jeśli walka zostanie wstrzymana i sędzia zdyskwalifikuje jednego lub obydwu zawodników.
 • Na punkty: Jeśli walka zostanie rozstrzygnięta po podliczeniu punktów, po ukończeniu zakontraktowanej liczby rund.
 • Remis: Jeśli obaj zawodnicy zdobędą równą liczbę punktów lub sędzia przerwie walkę i ogłosi techniczny remis.

16. Nokdaun/Liczenie sędziego

Dla celów rozliczenia, nokdaun definiuje się jako nokaut zawodnika lub odliczenie mu obowiązkowej ósemki (wszystko, co uznano za potknięcie przez sędziego, nie będzie się liczyło). W przypadku nokdaunów w określonej rundzie wszystkie zakłady zostaną unieważnione, jeśli walka będzie zakończona zanim rozpocznie się runda.

17. Zakłady na turnieje: W boksie turniejowym, na przykład Prizefighter, każdy zawodnik rozpoczynający turniej, który musi się z niego wycofać z powodu kontuzji, zostanie uznany za przegranego.

18. Gone in 60 Seconds: Walka musi zostać oficjalnie wygrana przez danego boksera w ciągu pierwszych 60 sekund rundy 1. 

19. Down but Not Out: Bokser musi zostać powalony i mieć odliczoną obowiązkową ósemkę, a następnie wygrać walkę. 

20. Wyniki walki: No contest - w przypadku ogłoszenia „no contest” wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem typów, w przypadku których wynik został już określony.

21. Sporty powiązane z boksem: Wszystkie powyższe zasady dotyczące boksu mają zastosowanie, chyba że dostępne są szczegółowe zasady.