Bobsleje

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zasady wyścigów: Zasada ta dotyczy wyścigów Pucharu Świata. W przypadku zawodów (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) obowiązuje zasada 2. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalną klasyfikacją ogłaszaną w trakcie prezentacji na podium. Jeżeli wyścig jest przerwany lub przełożony, ale odbędzie się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia to wszystkie zakłady dotyczące tego wydarzenia są ważne. Jeżeli wyścig nie odbędzie się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą unieważnione.

2.) Zasady zawodów: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach zawodów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itd.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarzu, wszystkie zakłady wniesione na to wydarzenie sportowe pozostają ważne. Jeżeli wydarzenie sportowe objęte zakładem nie odbędzie się w ramach oficjalnego terminarzu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

3.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie): Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których zostały wniesione zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli wyścig wygrają zawodnicy, na których nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie zakłady uważane są za „przegrane”.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

4.) Wyścig zakończony w top 3(Inni na życzenie): Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. w top 5, w top 10). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsca w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy tylko zakłady na tych zawodników/kraje będą uważane za wygrane, na które oferowano kursy i którzy zajęli „wytypowane” miejsca w klasyfikacji.

W przypadku, gdy jest oferowana opcja “Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.