Biatlon

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1.) Zasady wyścigów: Zasada ta dotyczy wyścigów Pucharu Świata. W przypadku zawodów (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) obowiązuje zasada 2. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalną klasyfikacją ogłaszaną w trakcie prezentacji na podium. Jeżeli wyścig jest przerwany lub przełożony, ale odbędzie się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia to wszystkie zakłady dotyczące tego wydarzenia są ważne. Jeżeli wyścig nie odbędzie się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą unieważnione.

2.) Zasady zawodów: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach zawodów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itd.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarzu, wszystkie zakłady wniesione na to wydarzenie sportowe pozostają ważne. Jeżeli wydarzenie sportowe objęte zakładem nie odbędzie się w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

3.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie): Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, narciarze, na których zostały wniesione zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych narciarzy są uważane za „przegrane”. Jeżeli wyścig wygra zawodnik/kraj, na którego nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie zakłady uważane są za „przegrane”.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

4.) Wyścig zakończony w pierwszej trójce (Inni na życzenie):Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. w top 5, w top 10). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsca w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy tylko zakłady na tych zawodników/kraje będą uważane za wygrane, na które oferowano kursy i którzy zajęli „wytypowane” miejsca w klasyfikacji.

W przypadku, gdy jest oferowana opcja “Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

5.) Triple Head to Head: jeżeli jeden lub więcej uczestników wycofa się przed rozpoczęciem wydarzenia, wtedy wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Zwycięża zawodnik/kraj, który uzyskuje wyższą pozycję w wyścigu. Jeśli zawodnik/kraj zostaje zdyskwalifikowany lub nie kończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas zespół ten zostaje uznany za przegrany, a zakład jest rozstrzygnięty pomiędzy dwoma pozostałymi zawodnikami/krajami. Jeśli dwóch zawodników/dwa kraje zostanie/zostaną zdyskwalifikowanych/zdyskwalifikowane lub nie zakończą wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas pozostały zawodnik/kraj jest uważany za zwycięzcę. Jeśli wszyscy zawodnicy/kraje zostaną/zostają zdyskwalifikowani/zdyskwalifikowane lub nie zakończą wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne.

6.) Zespół prowadzący na pierwszej, drugiej i trzeciej zmianie: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji na poszczególnych zmianach podanych przez odpowiedni organ zarządzający (IBU/IOC).

7.) Zakłady na najlepszego zawodnika: jeśli którykolwiek z zawodników nie wystartuje, zakłady są nieważne. Jeśli żaden z zawodników nie ukończy wydarzenia, zakłady są nieważne. Jeśli jeden z zawodników ukończy wyścig, a drugi nie, zwycięzcą jest ten pierwszy.