Bandy

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zespół, który przechodzi dalej (zespół, który przechodzi do następnej rundy itd.): Zakłady te dotyczą wyniku spotkania włącznie z dogrywką i strzałami karnymi.

2.) Czas gry: Jeśli z jakiegokolwiek powodu podział czasu gry zostanie zmieniony z 2 x 45 min. na 3 x 30 min. wszystkie zakłady pozostaną ważne, z wyjątkiem wszystkich zakładów dotyczących pierwszej lub drugiej połowy.

3.) Zespół w strefie spadkowej: Zakład ten dotyczy zespołów, które na zakończenie sezonu zajmują miejsca w strefie spadkowej. Wszelkie późniejsze zmiany, które z jakiegokolwiek powodu mogą mieć miejsce, uważa się za nieważne dla danego zakładu.