Lekkoatletyka

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zakład grupowy: Do zakładów liczą się tylko zawodnicy wyszczególnieni przez nas. Jeśli jakikolwiek zawodnik z naszej listy nie weźmie udziału w zawodach, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

2.) Antepost/Zwycięzca wydarzenia/Top 3: W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

3.) Zwycięzca wydarzenia: Zakłady są rozliczane jako All-in, niezależnie czy brał udział, czy nie.

4.) Uczestnicy 'przeciwko wszystkim niewymienionym': Wszyscy wymienieni zawodnicy muszą wystartować, aby zakłady były liczone. Zakład jest obstawiany przeciwko wszystkim niewymienionym zawodnikom.

5.) Jeden za jednego: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą wystartować; jeśli któryś z nich nie wystartuje, zakłady są nieważne.

6.) Jeden za jednego z handicapem: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą wystartować; jeśli któryś z nich nie wystartuje, zakłady są nieważne. Obowiązujące handicapy są stosowane do wyników zawodnika przed rozstrzygnięciem.

7.) Props (Ostatnia cyfra, obstawienie kolejności): Wymienieni zawodnicy muszą wystartować, aby zakłady były ważne, tzn. zakłady na ostatnią cyfrę wyniku sportowca są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników (np. zwycięzca na 100 m z czasem 9,98 s jest zwycięzcą dla celów rozliczenia). Obstawianie kolejności jest rozliczane na podstawie oficjalnego wyniku pierwszego i drugiego miejsca w odpowiedniej kolejności. Jeśli któryś z wymienionych zawodników nie weźmie udziału w zawodach, zakłady są nieważne.

W przypadku wszystkich zawodów lekkoatletycznych wynik w momencie prezentacji na podium lub ceremonii medalowej decyduje o rozstrzygnięciu. Wszelkie późniejsze dyskwalifikacje lub zmiany nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu. Jeśli wydarzenie zostanie odwołane z jakiegokolwiek powodu przed jego rozpoczęciem, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Łączna liczba medali zostanie ustalona na podstawie oficjalnie opublikowanych wyników IAAF.