Futbol Amerykański

(Ostatnia aktualizacja: 03.02.2023)

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1.) Dogrywka: Jeśli nie podano inaczej, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku łącznie z dogrywką (wynik ogłoszony przez organ zarządzający futbolem amerykańskim).

2.) Czas gry: Jeśli mecz zostanie przerwany przed zakończeniem regulaminowego czasu gry, wynik uznany zostaje za oficjalny po rozegraniu 55 min. spotkania, chyba że organ zarządzający futbolem amerykańskim ogłosił oficjalny wynik przed upływem tego czasu. Jeśli nie podano inaczej, zasada ta obowiązuje we wszystkich innych zakładach.
Wyjątek: W "Zakładach live" mecz musi zostać zakończony, aby zakłady pozostały ważne. Jeśli mecz zostanie przerwany w którymkolwiek momencie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem zakładów, które były już rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

3.) Data: Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w zaplanowanym terminie i miejscu. W przeciwnym razie wszystkie zakłady dotyczące meczu zostaną unieważnione.

4.)  Money line: Jeśli po dogrywce mecz zakończy się remisem, zakłady na Money Line zostaną unieważnione.

5.)  Point Spread (Handicap, podział punktów) Wynik uwzględniony przy rozliczaniu zakładu to Money Line, dostosowany do point spread (handicap), jaki jest dostępny w momencie wnoszenia zakładu. Przykład: Miami +3 @ Green Bay -3. Wynik: Miami 21 / Green Bay 25, Green Bay wygrywa przy point spread. Jeśli po zastosowaniu opcji point spread dojdzie do wyrównania wyniku, zakład traktuje się jako "Remis", dlatego stawka zostaje zwrócona. Zasada remisu nie dotyczy zakładów z opcją remisowego point spread.

6.)  Łącznie punkty: Zakład na łączną liczbę punktów zostaje rozliczony na podstawie sumy punktów obydwu drużyn, łącznie z ewentualną dogrywką. Jeśli całkowita liczba punktów pokrywa się z wynikiem zakładu na łączną liczbę punktów, zastosowanie znajduje zasada "Remisu". 

7.)  Kwarta z najwyższą liczbą punktów Wszystkie 4 kwarty meczu muszą być zakończone. Dogrywka nie ma znaczenia dla zakładów. Jeśli mecz zostanie przerwany , wszystkie zakłady zostaną unieważnione, kiedy w momencie przerwania meczu w 4. kwarcie zdobyto już największą możliwą liczbę punktów.

8.)  Połowa z najwyższą liczbą punktów: Obydwie połowy meczu muszą być zakończone. Dogrywka nie ma znaczenia dla zakładów. Jeśli mecz zostanie przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że już została zdobyta największa możliwa liczba punktów w 2. połowie w momencie przerwania spotkania.

9.)  Połowa/koniec spotkania: Dogrywka nie ma znaczenia dla zakładów.

10.)  Zespół z najwyższą liczbą punktów: Jeśli zespół uczestniczy w przerwanym meczu, wszystkie punkty zdobyte przez ten zespół przed przerwaniem meczu liczą się i wszystkie zakłady są ważne. Jeśli jeden z uczestniczących drużyn nie stawi się do gry w zaplanowanym dniu i w zaplanowanym miejscu meczu z dowolnego powodu , wszystkie zakłady zostają unieważnione.

11.)  Druga połowa: Zakłady wniesione na Drugą połowę zostaną rozliczone na podstawie liczby punktów zdobytych w drugiej połowie gry. Jeśli druga połowa nie zostanie rozegrana do końca, wszystkie zakłady na nią zostaną unieważnione, chyba że określono inaczej. Punkty uzyskane w dogrywce liczone są jako punkty z drugiej połowy i zostają uznane za oficjalne, bez względu na długość oraz ewentualne wstrzymanie gry w dogrywce.

12.)  Wynik 1. drive: Drive zostaje uznany za rozpoczęty wraz z rozpoczęciem pierwszego down. Drive uważa się za zakończony, kiedy zespół atakujący zdobywa punkt lub traci posiadanie piłki i nie odzyskuje piłki w trakcie tej samej akcji. Wyniki zakładów zostają rozliczone na podstawie zakończenia konkretnego drive drużyny atakującej będącego w toku. Liczą się tylko statystyki ataku. Akcje kick off return oraz punt return na touchdowny nie są liczone jako drive. Tylko przejęcia i wypuszczenia piłki stanowią o zmianie jej posiadania. Straty piłki, jakie zostają odebrane przez obronę dla przyłożenia zostają rozliczone jako turnover. W przypadku zagrania safty, turnover przy downach lub utraty czasu, wszystkie zakłady wniesione na takie możliwości zostają unieważnione. Wszystkie zakłady zostają rozliczone na podstawie oficjalnych statystyk ogłoszonych przez organ zarządzający futbolem amerykańskim. Zasada ta dotyczy także zakładów na kolejny drive. Istnieją 2 opcje obstawiania:
- „Wynik”: opcja wygrywająca, gdy drużyna atakująca zapunktuje lub nastąpi zagranie safety albo przyłożenie w defensywie.
- “Każdy inny wynik”.

13.)  Połowa z najwyższą liczbą punktów: Jeśli nie określono inaczej, dogrywka nie jest brana pod uwagę przy wyniku. Jeśli mecz zostanie przerwany przed upływem 60-ej minuty meczu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że w 2. połowie zostało zdobytych więcej punktów. W takim przypadku wszystkie zakłady pozostają ważne.

14.) Brak oferty na remis: Jeśli zakład money line, zakład na sumę punktów (totals) lub zakład handicap zakończy się remisem i na ten rodzaj zakładów nie zaoferowano kursów, wszystkie zakłady są nieważne.

15.)  Zakład na przewagę wygranej: W zakładzie tym należy wytypować przewagę wygranej w meczu uzyskaną przez jedną z drużyn. W zakładzie obowiązuje zasada scratch. 

16.)  Zdobywcy przyłożeń: Zasady dotyczą zakładów na zawodnika, który jako pierwszy/ostatni/w dowolnym czasie/następny/z pierwszej drużyny uzyska przyłożenie. Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady na wydarzenia, do jakich już doszło, pozostają ważne. W tym przypadku dogrywka zostaje uwzględniona. Zdobywcą przyłożenia jest zawodnik, który zdobywa przyłożenie, wprowadzając piłkę do strefy punktowej przeciwnika (czyli nie jest to zawodnik podający). Zakłady na graczy, którzy nie rozegrają przynajmniej jednego spotkania, są anulowane. Zakłady na zdobywców przyłożeń są dostępne z opcją dodania innych (na życzenie). Jeśli gracz, który nie został wymieniony na liście, zostanie uznany za zwycięzcę, wszystkie zakłady pozostają ważne. 

17.)  Pierwsza/Ostatnia drużyna która uzyska punkty: Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady na wydarzenia, do jakich już doszło pozostają ważne. W tym przypadku dogrywka zostaje uwzględniona.

18.)  Wincast: Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady na wydarzenia, do jakich już doszło pozostają ważne. W tym przypadku dogrywka zostaje uwzględniona. Jeśli mecz zostanie przerwany, zakłady zostają unieważnione. W przypadku tych zakładów dogrywka zostaje uwzględniona. Zakłady na zawodników, którzy przez organ zarządzający futbolem amerykańskim nie są wymienieni jako aktywni gracze zostają unieważnione. Jeśli spotkanie po dogrywce kończy się remisem, zakłady zostają unieważnione.

19.)  Zakłady specjalne na zawodnika: Aby zakład pozostał ważny, zawodnik musi znajdować się na wykazie aktywnych graczy odpowiedniego organu zarządzającego futbolu amerykańskiego.

20.)  Następny field goal: W tym zakładzie typuje się drużynę, która uzyska następnego field goal w meczu. (Próba uzyskania field goal i chybienie go nie liczą się.)

21.)  Zakłady “Grand Salami”/NFL: Zakłady te dotyczą całkowitej liczby punktów zaliczonych we wszystkich meczach rozegranych danego dnia (miejsce, data). Liczą się jedynie mecze rozegrane danego dnia (wg terminarza NFL). Jeśli jakiekolwiek spotkania zostaną przełożone lub dodane do terminarza po ogłoszeniu pierwotnych kursów, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli jakiekolwiek spotkania zostaną przerwane w ich trakcie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

22.) Zakłady na jardy w meczu w sezonie regularnym: Dostępne na jardy uzyskane przy zagraniach passing/receiving/rushing. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie pierwszych rezultatów ogłoszonych przez odpowiedni organ zarządzający futbolem amerykańskim , późniejsze poprawki nie zostają uwzględnione przy rozliczaniu zakładów. Zakłady zostają unieważnione, jeśli jeden lub obydwaj zawodnicy nie widnieją na wykazie aktywnych zawodników zestawionej przez odpowiedni organ zarządzający futbolem amerykańskim w tygodniu 1. sezonu regularnego. 

23.)  Ile zwycięstw odniesie drużyna X w sezonie regularnym ?: Aby zakłady pozostały ważne, wszystkie spotkania sezonu regularnego muszą się odbyć. Jeśli sezon zostanie skrócony, to niezależnie od przyczyn wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przed skróceniem sezonu rozegrana zostanie ich maksymalna liczba.Zakłady zostaną rozliczone na podstawie liczby zwycięstw danej drużyny w sezonie regularnym zgodnie z danymi opublikowanymi przez organ zarządzający futbolem amerykańskim. Remis nie jest traktowany jako połowa zwycięstwa.

24.)  Mistrzowie dywizji: Jeśli sezon zostaje z jakiegokolwiek powodu zostanie skrócony, zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie mistrza dywizji ogłoszonego przez   organ zarządzający futbolem amerykańskim. Jeśli nikt nie zostanie ogłoszony zwycięzcą, zakłady zostaną anulowane.

25.) Najwięcej X w sezonie regularnym: Odnosi się do:

  • Najwięcej jardów podań górą w sezonie regularnym (passing yards)
  • Najwięcej jardów podań górą w sezonie regularnym (rushing yards)
  • Najwięcej jardów podań dołem w sezonie regularnym (receiving yards)
  • Najwięcej przyłożeń w sezonie regularnym
  • Najwięcej punktów za kicking w sezonie regularnym
  • Najwięcej akcji sack w sezonie regularnym
  • Najwięcej akcji tackle w sezonie regularnym
  • Najwięcej przechwytów w sezonie regularnym

Zakłady zostaną rozliczone na podstawie statystyk ogłoszonych przez odpowiedni organ zarządzający futbolem amerykańskim. W przypadku zakładu na najwięcej akcji tackle w sezonie regularnym nie liczą się asysty.

26.) Zasady specjalne NFL: Zakłady specjalne na NFL odnoszą się do zakładów na określony przedział czasu. Zakłady specjalne na tydzień odnoszą się do wszystkich spotkań rozegranych w ramach tygodniowego terminarza ligi NFL. Zakłady specjalne na spotkania w niedzielę rano odnoszą się tylko do meczów rozpoczętych o godz. 18:00. Zakłady specjalne na spotkania w niedzielę wieczorem odnoszą się tylko do meczów rozpoczętych po godz. 21:00 łącznie ze spotkaniami rozegranymi w późnych godzinach nocnych w niedzielę. Jeśli nie podano inaczej, dogrywka odnosi się do wszystkich zakładów, w których gra dotyczyła rozliczenia zakładów. Aby zakłady pozostały ważne, wszystkie spotkania muszą się odbyć. 

27.) Drużyna z największą / najmniejszą liczbą punktów: Wyniki opierają się na sumie punktów uzyskanych przez daną drużynę łącznie z dogrywką. Do celów rozliczeniowych zakładu wszystkie mecze muszą być rozegrane. W przypadku remisu zastosowanie znajduje zasada dead heat. 

28.) Mecz z największą / najmniejszą liczbą punktów: Wyniki opierają się na sumie punktów uzyskanych w danym spotkaniu łącznie z dogrywką. Do celów rozliczeniowych zakładu wszystkie mecze muszą być rozegrane. W przypadku remisu zastosowanie znajduje zasada dead heat. 

29.) Największa przewaga wygranej: Wyniki opierają się na największej przewadze wygranej w oparciu o rezultat meczu, jaki został uzyskany w odpowiednim okresie czasu z określonych zakładów specjalnych. Do celów rozliczeniowych zakładu wszystkie mecze muszą być rozegrane. Jeśli doszło do dogrywki, jest także brana pod uwagę. Jeśli przewaga nie jest podana, w celach rozliczeniowych jako zwycięzcę określa się "Field". 

30.) Drużyna, która najszybciej zdobędzie touchdown: Wynik odnosi się do drużyny, która najwcześniej zrobiła przyłożenie, opierając się na czasach podanych przez organ zarządzający futbolem amerykańskim. W przypadku remisu zastosowanie znajduje zasada dead heat. 

31.) Drużyna z najwyższym całkowitym wynikiem / Drużyna z najniższym całkowitym wynikiem:  Zakład odnosi się do całkowitej liczby punktów zdobytych przez drużynę, która w określonym w zakładzie czasie uzyska najwięcej / najmniej punktów. Jeśli całkowita liczba punktów nie jest podana, w celach rozliczeniowych jako zwycięzcę określa się "Field". 

32.) Drużyna z najwyższym całkowitym wynikiem / Drużyna z najniższym całkowitym wynikiem (Powyżej / Poniżej):  Zakład odnosi się do całkowitej liczby punktów zdobytych przez drużynę, która w określonym w zakładzie czasie uzyska najwięcej / najmniej punktów. 

33.) Całkowita liczba przyłożeń na drużynę / mecz: Wyniki opierają się na całkowitej liczbie touchdownów zdobytych w określonym meczu lub przez określony zespół, łącznie z dogrywką. 

34.) Wygra wszystkie kwarty / Wygra obydwie połowy: Drużyna musi wygrać każdą kwartę / obydwie połowy, aby zakłady pozostały ważne. Zakład zostaje rozliczony jako przegrany, jeśli w dowolnej kwarcie lub połowie dojdzie do remisu. W tym zakładzie dogrywka nie jest brana pod uwagę. Do celów rozliczeniowych zakładu wszystkie mecze muszą być rozegrane do końca. 

35.) Wyimaginowane mecze: W meczu biorą udział dwie drużyny, jakie w konkretnych tygodniach rozgrywek NFL grają w zaplanowanych meczach. Wynik zależy od rezultatu uzyskanego przez drużynę w jej zaplanowanym spotkaniu przeciwko drużynie z wyimaginowanego spotkania. Wynik zostaje określony przez oficjalny organ zarządczy. Jeśli spotkanie nie zostanie rozegrane do końca, dla konkretnego wyimaginowanego meczu zakłady zostają uznane za nieważne. Wszystkie wyniki odnoszą się także do rozegranej dogrywki i tylko zakładów pojedynczych. 

36.) Draft NFL: Wszystkie zakłady na procedurę draftu w NFL zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego porządku przebiegu procesu draftu ogłoszonego przez organ zarządzający futbolem amerykańskim. Dla celów zakładów Powyżej/Poniżej sportowcom, którzy nie zostali wybrani w drafcie zostanie przypisany numer jeden nad numerem z ostatniego draftu.

Określenie 'Mr Irrelevant' zostaje przydzielone zawodnikowi wybranemu w procesie draftu jako ostatni. Określenie 'specjalista' odnosi się tylko do kickerów, punterów oraz long snapperów. Nie obejmuje zawodników kickoff czy punt returner.

Zakład na 'Ostatniego zawodnika pozostawionego w green roomie' zostaje rozliczony w oparciu o zawodnika wybranego jako ostatniego, spośród tych, którzy zostali zaproszeni do udziału w drafcie w green roomie. Nie odnosi się do osoby, która jako ostatnia fizycznie opuściła pomieszczenie.

37.) Pozycje zawodników: Zawodnicy z procesu pre-draft grają na jednej przypisanej im przez nas pozycji w oparciu o ich możliwą specjalizację. Pozycje, jakie są przypisane zawodnikom przez odpowiedni organ zarządczy amerykańskiego futbolu oraz te, na jakich grali na studiach są bez znaczenia, gdyż mogą się często zmieniać , a ostateczne pozycje nie są znane, dopóki zawodnik nie przejdzie do swojej ostatecznej drużyny. Decyzja o przyporządkowaniu gracza do danej pozycji jest ostateczna. Na prośbę mogą zostać dodani do zakładu także inni gracze, zakładając że nie zostali jeszcze przyporządkowani do innej pozycji. 

38.) Zakłady na głównego trenera NFL: Do celów rozliczeniowych zakładów, Super Bowl będzie oznaczać zakończenie sezonu we wszystkich zakładach na głównego trenera. Jeśli trener został zwolniony przed finałem Super Bowl, fakt ten będzie się liczył jako zwolnienie w trakcie sezonu, nawet w przypadku zakończenia sezonu przez jego team.

Jeśli główny trener sam zrezygnował, przeszedł na emeryturę lub przeszedł do innego klubu, do celów rozliczeniowych zakładów będzie uznany za zwolnionego. 

39.) Zakłady na zawodników: Jeśli mecz został przerwany, wszystkie stawki zostają zwrócone, chyba że wynik był już pewny bazując na przebiegu spotkania. Aby zakłady na zawodników łącznie z quaterbackami pozostały ważne, wymogiem jest, że zawodnik ten wystąpi w spotkaniu. Aby zakłady były ważne, w przypadku wszystkich innych zakładów na zawodników, sportowiec musi znajdować się w wykazie aktywnych graczy zestawionym przez organ zarządzający futbolem amerykańskim. Wszystkie zakłady na zawodników są zakładami pojedynczymi. Zakłady na zawodników określonych jako nieaktywni pozostają nieważne. W przypadku spotkań NCAA zawodnik musi znajdować się w statystykach przedstawionych przez odpowiedni organ zarządzający futbolem amerykańskim, aby zakłady były ważne. Jeśli zawodnik nie widnieje w statystykach, zakłady tracą ważność.