Narciarstwo alpejskie

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1.) Zasady zawodów: Zasada ta dotyczy zawodów w ramach Pucharu Świata. W przypadku innych zawodów (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) obowiązuje zasada 2. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalną klasyfikacją ogłaszaną w trakcie prezentacji na podium. Jeżeli zawody zostają przerwane lub przełożone, ale odbędą się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, to wszystkie zakłady dotyczące tego wydarzenia są ważne. Jeżeli zawody nie odbędą się w ciągu 72 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

2.) Zasady rozgrywania turniejów: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach turniejów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itd.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeżeli wydarzenie sportowe objęte zakładem nie odbędzie się w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

3.) Head-to-Head (H2H): Zwycięża zawodnik, który uzyskuje wyższą pozycję w zawodach. Jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w zawodach, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli zawodnik zostaje zdyskwalifikowany lub z jakiegokolwiek powodu nie kończy zawodów, wówczas zwycięża drugi z zawodników. Jeśli obydwaj zawodnicy nie zakwalifikują się do następnej rundy w ramach zawodów z kilkoma rundami, rozliczenie zakładu odbędzie się na podstawie wyników z 1. rundy. Jeśli obydwaj zawodnicy nie ukończą 1. rundy zawodów z oficjalnym wynikiem, zakłady zostaną unieważnione. Jeśli obydwaj zawodnicy wezmą udział w 2. rundzie, ale jej nie ukończą z oficjalnym wynikiem, zakłady zostaną unieważnione. Jeśli zawodnik wystartował, ale zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa się z rywalizacji, to drugi zawodnik zostanie uznany za zwycięzcę, jeśli ukończy daną rundę.

4.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie):
Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których zostały wniesione zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli zawody wygra zawodnik/kraj, na którego nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie zakłady uważane są za „przegrane”.


W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

5.) Zawody zakończone w top 3 (Inni na życzenie): Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. "Top 5"). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsca w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy będą uważane za „wygrane” tylko zakłady na tych zawodników/kraje, na które oferowano kursy i którzy zajęli „wytypowane” miejsca w klasyfikacji. W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

6.)
Jeśli dwa podobne wydarzenia (np. dwa zjazdy) odbędą się w tym samym miejscu i czasie, to, o ile nie podano inaczej, zakłady wniesione przed rozpoczęciem pierwszego wydarzenia, obowiązują w przypadku pierwszego wydarzenia. Jeśli planowany wyścig zjazdowy zostanie skrócony, ale rozegrany na tej samej trasie, zakłady zachowają ważność.
 

7.)  Najlepszy zawodnik z „każdego kraju”: Zakłady zostaną rozliczone na rzecz zawodnika z danego kraju, który zajął najwyższą pozycję. W tym zakładzie liczy się kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.