Agárverseny

A következő speciális fogadási szabályok mellett az általános fogadási szabályok hatályosak. A speciális fogadási szabályok azonban elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.

Agárversenyre vonatkozó szabályok

Fogadások elfogadása

 • Azokra az agárversenyekre van lehetőség fogadást tenni, amelyek online elérhetők.
 • Fogadásokat a következő Greyhound Board of Great Britain (GBGB) pályákon is elfogadunk, ha a teljes szolgáltatásunk nem terjed ki rájuk: Central Park, Crayford, Doncaster, Harlow, Hove, Kinsley, Monmore, Newcastle, Nottingham, Oxford, Pelaw Grange, Perry Barr, Romford, Sheffield, Suffolk Downs, Sunderland, Swindon, Towcester, valamint Yarmouth.
 • Ha a tétet az esemény kezdetét követően teszik meg, abban az esetben lesz érvényes, ha erre a rendszerben rögzített automatikus NO MORE BETS TIME megjelenése előtt kerül sor. Az automatikus NO MORE BETS TIME  a verseny tényleges kezdete előtt három másodperccel indul. Az ezt követően megtett tétek érvénytelenek attól függetlenül, hogy a tét nyer vagy veszít.
 • Fogadásokat az összes GBGB pályán lévő nyílt versenyre lehet nálunk tenni, azonban a fenti felsorolásban nem szereplő pályák minősített versenyeire vonatkozó fogadások érvénytelenek, kivéve, ha előzetesen engedélyezik őket.
 • Az élő szolgáltatásunkban nem szereplő pályákra vonatkozó fogadásokat a meghirdetett kezdési időpontig elfogadjuk. A meghirdetett kezdési időpont után tévedésből elfogadott fogadások érvényesek, ha megállapítható, hogy a fogadást a hivatalos kezdési időpont előtt tették meg.
 • A fogadások a verseny befejezésekor kihirdetett hivatalos eredmény alapján kerülnek elszámolásra. Ha a nyertest a hivatalos eredmény kihirdetése után kizárják, a kizárás nem érinti a fogadások elszámolását.

Befutó fogadások

A következő feltételek vonatkoznak erre a piacra:

 • A befutó fogadások csak olyan versenyek esetén fogadhatók el, ahol legalább három versenyző indul.
 • Ha tévedésből egy olyan futamra vonatkozó fogadás kerül elfogadásra, amelyen csak két agár indul, vagy két agárra csökken a versenyzők száma, akkor a Befutóra vonatkozó fogadások érvényben maradnak, és egyszerű fogadásként kerülnek elszámolásra a kezdő áron, az első helyen célba érő agárra vonatkozóan.
 • Az első és második befutóra vonatkozó fogadások az Agárverseny számítógépes befutó fogadások hozamainak megfelelően kerülnek elszámolásra.
 • Ha egy Befutóra vonatkozó fogadás egy olyan versenyzőt tartalmaz, aki nem indul, akkor az a versenyben maradt versenyzőre vonatkozó egyszerű győztes fogadásként kerül elszámolásra.
 • Ha egy Befutóra vonatkozó fogadást arra tesznek meg, hogy egy adott csapdából induló megver egy másik csapdából indulót, és egy tartalék versenyző veszt rész a futamon, akkor a Befutóra vonatkozó fogadás érvényes.
 • Egy kombinált Befutóra vonatkozó fogadás esetén, ahol egy megjelölt versenyző nem indul, a fogadás teljes tétje egyenlően oszlik el a lehetséges befutó kombinációk között. Ezt a fennmaradó opciók és a Befutóra vonatkozó fogadások felhasználásával valósítjuk meg, beleértve a nem indulókat is, amelyek így egyszerű fogadások lesznek.
 • Amennyiben nincs befutó, akkor az utolsó felajánlott árak alapján osztalékot fizetünk.
 • Ha az első és második befutóra vonatkozó számítógépes fogadások esetén a játékos csak egy opciót jelöl meg, vagy egy agár egyedül ér célba, akkor a fogadások kezdő áron kihirdetett egyszerű fogadásnak minősülnek.

Hármasbefutó

A következő feltételek vonatkoznak erre a piacra:

 • Hármasbefutó fogadásokat csak azokon a versenyeken fogadunk el, amelyre vonatkozóan a B.A.G.S. számítógépes Hármasbefutó-hozam hivatalos Hármasbefutó-hozamot jelentett be. Amennyiben nincs Hármasbefutóra vonatkozó osztalék, a fogadások az első és második befutóra vonatkozó számítógépes fogadásokként kerülnek elszámolásra.
 • Azokon a versenyeken, ahol hivatalos hármasbefutóra vonatkozó nyereményt hirdetnek meg, a megjelölt versenyzőknek a megfelelő sorrendben az első, a második és a harmadik helyen kell végezniük.
 • A megjelölt versenyzőket meg lehet nevezni, bár a csapdaszámokat is el kell fogadni, feltéve, hogy az előírt opciókat csak egyféleképpen lehet értelmezni.
 • Bármilyen kétértelmű helyzet esetén (például ha ugyanazt a fogadást többször teszik meg, de a megismételt fogadás és egy másik opció nyer), akkor a fogadás befutóra vonatkozó fogadásként kerül elszámolásra.
 • A Hármasbefutó csak egyszerű fogadásként fogadható el, és ha egy hármasbefutó páros fogadás tévesen kerül elfogadásra, a páros fogadások teljes tétje felosztásra kerül, és a kiválasztott futamokon Hármasbefutó egyszerű fogadásokra egyenlő arányban kerül felhasználásra.
 • Ha egy Hármasbefutóra vonatkozó fogadásban a kiválasztott agarak egyike nem indul, függetlenül attól, hogy tartalék versenyző indul-e a helyén, a fogadás Befutó fogadásként érvényes marad a másik két versenyzőre vonatkozóan.
 • Ha egy Hármasbefutóra vonatkozó fogadást arra tesznek meg, hogy egy adott csapdából induló megver egy másik csapdából indulót, és egy tartalék versenyző veszt rész a futamon, akkor a Hármasbefutóra vonatkozó fogadás érvényes.
 • Abban az esetben, ha a kiválasztott agarak közül kettő nem indul, a Hármasbefutó egyszerű fogadásként kerül elszámolásra függetlenül attól, hogy tartalék versenyző indul-e helyettük.
 • A permutációkra vonatkozó utasításoknak pontosnak kell lenniük, különben a fogadás konkrét sorrend megjelölésével ellátott Hármasbefutóként kerül elszámolásra a rendelkezésre álló tétnek megfelelően.
 • Az „Any to Come” vagy „If Cash” egymásra épülő, feltételhez kötött fogadások nem fogadhatók el. Abban az esetben, ha egy „Any to Come” vagy „If Cash” egymásra épülő, feltételhez kötött fogadás tévesen elfogadásra kerül, nem jár értük nyeremény.
 • Hármasbefutóra (beleértve a meg nem nevezett favorit megjelölését is) nem lehet fogadni. A fogadást érvénytelennek nyilvánítjuk, a téteket visszatérítjük.

Az agarakra névre szólóan tett fogadások

 • Minden olyan agárra vonatkozó fogadás érvénytelen, amely nem indul, még abban az esetben is, ha az agár helyére ugyanazzal a csapdaszámmal tartalék versenyző kerül.
 • Amennyiben egy agár a fogadás időpontjában megjelölt csapdaszámtól eltérő csapdából fut, a fogadás érvényben marad.

Agárverseny online közvetítése

Online szolgáltatásunk részeként élő agárverseny közvetítést biztosítunk bizonyos esti órákban megrendezésre kerülő agártalálkozókról. A szolgáltatás kizárólag tájékoztatási és szórakoztatási célokat szolgál, így a megjelenített információkért nem vállalunk felelősséget.

Visszalépett agár

Ha egy agár visszalép egy olyan versenyről, amelyhez kora reggeli árak tartoznak, akkor a visszalépés előtt megtett minden fogadás kezdő áron kerül elszámolásra.

Törölt verseny

Az olyan érvénytelen futamra tett fogadások, amelyet ugyanazon a napon későbbre halasztanak, az alábbiak szerint kerülnek elszámolásra:

 • Egyszerű fogadások (beleértve az Egyszerű Befutó és Hármasbefutó fogadásokat)
 • Minden fogadás érvényes, kivéve, ha az átütemezett futamra a rajt előtt visszatérítést kérnek.

Listaár és korai ár

Az érvénytelen futamra tett fogadások esetén az átütemezett futamon ismét a kezdő árak vannak érvényben.

Többszörös fogadás

 • A többszörös fogadáson belül az érvénytelen futamokra tett valamennyi tét érvényes az átütemezett futamra.
 • Abban az esetben, ha a versenyt nem teszik át egy másik időpontra, az adott versenyen minden fogadást nem indulóként kell kezelni a többszörös fogadáson belül.

A Lóverseny szabályainak alkalmazhatósága

Amennyiben egy szabály nem szerepel kifejezetten ebben az agárversenyekre vonatkozó szabályzatban, akkor adott esetben a lóversenyzésre vonatkozó szakasz megfelelő szabálya alkalmazandó.

Verseny fogadások

 • A verseny fogadás lényege, hogy az egyik versenyző legyőzi a másikat a meghirdetett konkrét feltételeknek megfelelően. A holtverseny szabályai érvényesek, kivéve, ha a döntetlenért járó nyeremény is elérhető.
 • Verseny fogadások esetén a két versenyző közül az egyiknek célba kell érnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Ellenkező esetben a fogadások érvénytelenek.
 • A fogadások akkor érvényesek, ha mindkét versenyző indul. Ellenkező esetben a verseny fogadások érvénytelenek.
 • Egyszerű fogadások és a felettiek.

Több csapdás

Ez egy olyan piac, ahol az első és a második helyezett csapdaszámának szorzatát kell megjósolni. Például a legkisebb eredmény az lenne, hogy az 1. csapda versenyzője legyőzi a 2. csapda versenyzőjét (=2), a legnagyobb eredmény pedig az lenne, hogy a 6. csapda versenyzője legyőzi az 5. csapda versenyzőjét (=30). Az alábbi szabályok érvényesek:

 • Ha egy verseny érvénytelen, vagy a futam nem kerül megrendezésre, 12 pont jár.
 • Ha holtverseny alakul ki az első és/vagy a második helyért, akkor az érintett versenyzők átlagpontjai kerülnek odaítélésre. Például, ha a 6. csapda versenyzője nyer, az 5. és a 4. csapda versenyzője pedig holtversenyben van a második helyért, akkor 27 pont jár.

Nyerő táv (egyéni találkozó)

A játékos megtippeli az egyes futamok összesített előnyét (az első és a második helyezett agár közötti távolságot) egy adott versenyen. (Pl. a „Romford összesített győztes távolság" az első és második kutya közötti távolságok összege az adott napon a Romford pályán induló összes versenyen vagy azon a kártyán).

Hat futam, amelyet három hosszal, egy hosszal, fél hosszal, hat hosszal, két hosszal és egy hosszal nyernek meg, összesen 13,5 hossznak felel meg.

Erre a piacra három sávban lehet fogadni (Pl. a „Romford összesített győztes távolság"): X alatti hossz = 13/8, X és Y közötti hossz - 6/4, valamint Y feletti hossz - 15/8.

Azokra a futamokra, amelyeket egy hossznál kisebb távolsággal nyernek meg, az alábbiak vonatkoznak: Holtverseny = 0 hossz, Rövid fej = 0,1 hossz, Fej = 0,2 hossz, Nyak = 0,3 hossz, Fél hossz = 0,5 hossz, valamint ¾ hossz = 0,75 hossz. A maximális nyerőtáv egy versenyen 10 hossz.

Ha egy találkozón egy vagy két walkover (ha egy versenyre csak egy agarat jelentenek indulónak), félbehagyott vagy érvénytelennek nyilvánított futam van, akkor a fogadások az egyes walkover-höz, félbehagyott vagy érvénytelen futamhoz használt alapértelmezett távolsággal kerülnek elszámolásra, ami két hossz. Ha kettőnél több futam walkover (ha egy versenyre csak egy agarat jelentenek indulónak), félbehagyott vagy érvénytelen, akkor minden fogadás érvénytelen lesz, kivéve, ha a piacra vonatkozó győztes sávokat már megállapították, ebben az esetben minden fogadás érvényben marad.

Agár származtatott fogadások

Páros vagy páratlan – A páros vagy páratlan fogadás eredményét az egyes meghatározott futamokban a győztes agár csapdaszáma határozza meg, és hogy a csapdaszám páros-e vagy páratlan. Az angol és ír agárversenyeken a páratlan csapdák számai 1-3-5, a páros csapdák számai pedig 2-4-6. A nemzetközi agárversenyeken a páratlan számok az 1-3-5-7, a páros számok pedig a 2-4-6-8.

Amennyiben megtetted a fogadást, és az egyik versenyző nem indul a futamon, a fogadást érvénytelennek tekintjük, és a tétet visszatérítjük. Holtverseny esetén, ahol az eredmény egyenlő a páros és páratlan csapdaszámok között, a normál holtverseny szabályai érvényesek. Abban az esetben, ha egy holtversenyben ugyanabból a csoportból vannak megjelölt opciók, a nyeremény teljes egészében kifizetésre kerül.

Belső vagy külső – A belső vagy külső fogadás eredményét az egyes meghatározott futamokban a győztes agár csapdaszáma határozza meg, és hogy a csapdaszám belső vagy külső csapdához tartozik-e. Az angol és ír agárversenyeken a belső csapdák számai 1-2-3, a külső csapdák számai pedig 4-5-6. A nemzetközi agárversenyeken a belső csapdák az 1-2-3-4, a külső csapdák pedig az 5-6-7-8.

Amennyiben megtetted a fogadást, és az egyik versenyző nem indul a futamon, a fogadást érvénytelennek tekintjük, és a tétet visszatérítjük. Holtverseny esetén, ahol az eredmény egyenlő a belső és külső csapdaszámok között, a normál holtverseny szabályai érvényesek. Abban az esetben, ha egy holtversenyben ugyanabból a számcsoportból vannak megjelölt opciók, a nyeremény teljes egészében kifizetésre kerül.

Favorit nélküli fogadás

Bizonyos futamokon elérhető lesz Favorit nélküli fogadás, ahol egy versenyzőt kiveszünk a fogadásból, és az indulók száma csökken. A fogadások úgy kerülnek elszámolásra, hogy figyelmen kívül hagyjuk, hányadik helyen ér célba a Favorit. Holtverseny esetén a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

Abban az esetben, ha a fogadás megerősítése után egy versenyző nem indul, a fogadás érvénytelennek minősül, és a téteket visszatérítjük.

Két helyre szóló fogadás biztosítása

Abban az esetben, ha a második helyen végez az az agár, amelynek a győzelmére fogadott a játékos, a fogadásra tett tétet visszatérítjük.

Holtverseny esetén a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

Három helyre szóló fogadás biztosítása

Abban az esetben, ha a második vagy harmadik helyen végez az az agár, amelynek a győzelmére fogadott a játékos, a fogadásra tett tétet visszatérítjük.

Holtverseny esetén a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

2. helyen fut be

A fogadás akkor minősül nyertesnek, ha a megjelölt csapda versenyzője a második helyen ér célba. Amennyiben holtverseny alakul ki a második helyen, a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

Abban az esetben, ha a fogadás megerősítése után egy versenyző nem indul, a fogadás érvénytelennek minősül, és a téteket visszatérítjük.

3. helyen fut be

A fogadás akkor minősül nyertesnek, ha a megjelölt csapda versenyzője a harmadik helyen ér célba. Amennyiben holtverseny alakul ki a harmadik helyen, a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

Abban az esetben, ha a fogadás megerősítése után egy versenyző nem indul, a fogadás érvénytelennek minősül, és a téteket visszatérítjük.

Az első két helyen végez

Egy versenyző abban az esetben végez az első két hely valamelyikén, ha ő az első vagy második befutó. Amennyiben holtverseny alakul ki az első helyért, és a megjelölt csapda az egyik szereplő a holtversenyben, a játékos a nyeremény teljes összegét megkapja. Amennyiben holtverseny alakul ki a második helyen, és a megjelölt csapda az egyik szereplő a holtversenyben, a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

Abban az esetben, ha a fogadás megerősítése után egy versenyző nem indul, a fogadás érvénytelennek minősül, és a téteket visszatérítjük.

Az első három helyen végez

Egy versenyző abban az esetben végez az első három hely valamelyikén, ha ő az első, második vagy harmadik befutó. Amennyiben holtverseny alakul ki az első vagy második helyért, és a megjelölt csapda az egyik szereplő a holtversenyben, a játékos a nyeremény teljes összegét megkapja. Amennyiben holtverseny alakul ki a harmadik helyen, és a megjelölt csapda az egyik szereplő a holtversenyben, a holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek.

Abban az esetben, ha a fogadás megerősítése után egy versenyző nem indul, a fogadás érvénytelennek minősül, és a téteket visszatérítjük.

Győzelem egy bizonyos távolsággal (egyéni futam)

Ezen a piacon arra lehet fogadni, hogy egy induló agár egy adott távolsággal nyeri meg a versenyt. Az alábbi szabályok érvényesek:

 • A megjelölt agárnak meg kell nyernie a versenyt, ellenkező esetben a fogadások vesztesként kerülnek elszámolásra.
 • Csak a „Win only" (minden további fogadás érvényességéhez először nyernie kell az agárnak), valamint az Egyszerű fogadások fogadhatók el.
 • Ha a piac kialakítása után nem induló vagy tartalék versenyzők vannak, minden fogadás érvénytelen.

Csapda Kihívás

Ezen a piacon arra fogadhat a játékos, hogy melyik csapdaszámból kerül ki a legtöbb nyertes egy találkozón. Az alábbi szabályok érvényesek:

 • Csak a „Win only" (minden további fogadás érvényességéhez először nyernie kell az agárnak) fogadások fogadhatók el.
 • Minden fogadásra a holtverseny szabályai vonatkoznak.
 • Ha egy futam holtversennyel ér véget, minden csapda úgynevezett félgyőzelmet kap. Hasonlóképpen, ha 3-as holtversenyről van szó, minden csapda egyharmados győzelmet kap, és így tovább.
 • Az eredmény az érvénytelen futamoktól függetlenül érvényes lesz, feltéve, hogy valamelyik találkozón legalább három futamot teljesítettek.
 • Ha a fogadásban kombinált találkozók egyikét félbehagyják és/vagy nem teljesítik az előírt minimális számú futamot, a fogadás érvénytelen lesz.
 • A kijelölt versenyek csak az elszámolás szempontjából számítanak.

Speciális többszörös fogadások

Amikor speciális többszörös fogadásokat kínálunk, mint például a páros fogadás, a tripla fogadás stb., a következő szabályok érvényesek:

 • Ha a fogadásban szereplő agarak közül bármelyik nem indul, akkor minden fogadás a fennmaradó opciókra vonatkozóan kerül elszámolásra a kezdő áron (SP).
 • Ha a megjelölt versenyeken nem induló vagy tartalék versenyzők vesznek részt, minden fogadás a kezdő áron kerül elszámolásra.
 • A Speciális többszörös fogadásokon legalább két külön nevezett agárnak meg kell nyernie a saját versenyét (hacsak másképp nem jelezzük).
 • A megjelölt agárnak meg kell nyernie a saját versenyét, ellenkező esetben a fogadások vesztesként kerülnek elszámolásra.
 • Csak a „Win only" (minden további fogadás érvényességéhez először nyernie kell az agárnak), valamint az Egyszerű fogadások fogadhatók el.
 • Ha a fogadásban megjelölt agár holtversenyben végez egy másik indulóval, akkor a megjelölt agár győzelmére tett fogadások a kezdeti tét felén kerülnek elszámolásra.

Garantált legjobb ár

A Garantált legjobb árat a weboldalon feltüntetett módon kínáljuk az angol online agárverseny-fogadásokra, kizárólag az esemény napján, hacsak másképp nem jelöljük.

Ahol Garantált legjobb árat kínálunk, a fogadások a kezdő áron (SP) kerülnek elszámolásra. Ha a kezdő ár nagyobb, mint az eredetileg rögzített ár (pl. a korai/listaár 4/1, az SP pedig 5/1), a magasabb ár alapján történik a kifizetés. Abban az esetben, ha a rögzített árra a 4. szabály vonatkozik, a 4. szabály szerinti levonást követően a nagyobb szorzóval fizetünk. A kezdés után megtett fogadások nem érvényesek.

A Garantált legjobb ár nem vonatkozik az alábbi esetekben: „Ante-Post" versenyek, „Tote", „Pari-Mutuel", Emelt árú piacok, Árbomba, Zöld Pipa, Favorit nélküli fogadás, „Win only", „Place only" piacok, Dobogós piacok (Top 2/3 befutó), 2./3. helyezettre történő fogadás, Verseny fogadások és Biztosítási fogadások. Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a garanciát bármikor visszavonjuk, és a Garantált legjobb ár ajánlatot az ügyfél számlájáról bármikor visszavonjuk.

A Garantált legjobb árral elérhető maximális haszon ügyfelenként és naponta 50 000 £ az összes vonatkozó csatornán.

Money Box

 • Tippeld meg, melyik az a csapda, amely a legtöbb pontot éri el egy kiválasztott találkozón vagy két kiválasztott találkozón együttesen.
 • Az egyes futamok indulóinak számától függetlenül a hivatalos eredmény alapján az alábbi pontozási rendszer érvényes: 3 pont jár a győzelemért, 2 a második helyért, 1 a harmadikért.
 • Amennyiben a Bookmakers Afternoon Greyhound Service (BAGS) vagy a TV-versenyek csak egy részét képezik egy találkozónak, a fogadások csak a BAGS/TV-versenyeken alapulnak. Ugyanez az elv érvényes akkor is, ha azt hirdetjük, hogy a fogadások egy meghatározott számú versenyen alapulnak.
 • A fogadásokat nem befolyásolják a tartalék versenyzők, az üres csapdák, az érvénytelen versenyek vagy a megkezdésük után félbehagyott találkozók.
 • Ha a fogadás megtétele után nem kerül sor versenyre, a fogadás érvénytelen.
 • Abban az esetben, ha egy találkozó nem kezdődik el, az ezt a találkozót tartalmazó összes fogadás érvénytelen.
 • Ha egy futamon holtverseny alakul ki, minden csapda félgyőzelmet/helyet kap (3-as holtverseny, egyharmad győzelem/hely stb.), és a pontok egyenlően oszlanak meg közöttük. Például mindkét olyan versenyző, amely holtversenyben az első helyet szerezte meg, 2,5 pontot kap (az első és a második helyért járó pontokat összeadjuk és elosztjuk kettővel).
 • Ha két vagy több csapda azonos pontszámot ér el, a holtverseny szabályai érvényesek.
 • Ha egy futamot meghiúsultnak nyilvánítottak és megismétlik, minden fogadás érvényes az új futamban részt vevő agarakra.
 • A megismételt agárverseny abban a sorrendben kerül megrendezésre, amelyben eredetileg szerepelt a programban, függetlenül az új futam időpontjától.

Ante-Post

A szabványos Ante Post szabályok érvényesek a következő kiegészítéssel:

 • Ahol egy tartalék agár újra bekerül egy versenybe, minden fogadás „All In Run or Not" marad. Ha az agár, amely újra bekerült a versenybe nyer, vagy helyezést ér el a versenyen, minden fogadás érvényben marad.
 • Ha tartalék versenyző kerül versenybe egy eseményen, és nincs beárazva, akkor érvényben vannak az új versenyző érkezéséig az új versenyző nélkül megtett fogadások.
 • Minden, az elődöntő után megtett fogadás nem induló nem fogadásnak minősül. Ha egy agár az elődöntő után bármelyik szakaszban visszalép, a visszalépés előtt tett MINDEN FOGADÁS a kezdő áron kerül elszámolásra. Ugyanez vonatkozik a későbbi nem indulókra is.