Boksz

A következő speciális fogadási szabályok mellett az általános fogadási szabályok hatályosak. A speciális fogadási szabályok azonban elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.

1. A mérkőzés: A mérkőzés akkor kezdődik, amikor az első menetet jelző gong megszólal. Minden fogadás a hivatalos eredmény alapján kerül kiértékelésre, melyet a hivatalos irányító szervezet nyilvánít ki rögtön a mérkőzés után. Az utólagos fellebbezéseket vagy eredmény módosításokat nem vesszük figyelembe a kiértékelés kapcsán.

2. Elhalasztott mérkőzés: A jóváhagyott mérkőzések esetén, ha egy küzdelmet elhalasztanak és az eredeti kezdési időtől számított 48 órán belül mégis megrendezik, akkor az adott küzdelemre tett fogadás érvényben marad. Ha a küzdelem nem kerül megrendezésre 48 órán belül, a fogadása érvénytelen lesz. Ha az átütemezett mérkőzés az eredetitől eltérő országban kerül megrendezésre, minden fogadás érvénytelenítésre kerül. Ha a mérkőzést átütemezik, és azt az eredeti országban rendezik meg, de egy másik helyszínen, akkor minden fogadás érvényben marad. A küzdelem végén kihirdetett eredmény végleges. Ebbe már beletartozik a bírók pontozólapjainak újraszámolása is. Fogadási szempontból, ha egy küzdelmet "technikai döntetlennek" nyilvánítanak, akkor az döntetlennek minősül. Fogadási szempontból az irányító testületek által eszközölt utólagos változtatások nem számítanak. Ha egy mérkőzés döntetlennel végződik, és erre a lehetőségre nem kínáltak szorzót, akkor minden fogadás érvénytelen.

3. Versenyző cseréje: Amennyiben egy versenyzőt helyettesítenek, az eredeti mérkőzésre tett fogadások érvényüket vesztik.

4. Változás a tervezett menetek számában: Olyan mérkőzések esetén, ahol a tervezett menetek száma megváltozik, minden fogadás érvényben marad, hacsak az eredményt nem határozná meg automatikusan a menetek számának változása (mely esetben az ilyen fogadások érvényüket vesztik). Például, ha egy mérkőzés 12 menetesről 10 menetesre változik, akkor csak a 11. és 12. menetre tett fogadások vesztik érvényüket.

5. A következő menet sikertelen megkezdése: Ha az ökölvívó nem tudja folytatni a mérkőzést a következő menetben, akkor a fogadások arra az ellenfélre vonatkoznak, aki az előző menetben megnyerte a mérkőzést.

6. Fogadás menetre: Fogadás arra a menetre, melyben a mérkőzés eredménye el fog dőlni. Amennyiben egy mérkőzést leállítanak az összes menet befejezése előtt, vagy ha az egyik ökölvívót diszkvalifikálják és pontozásos döntésre kerül sor, a fogadások abban a menetben lesznek kiértékelve, amelyikben a mérkőzést megállították.

7. Döntetlen vagy Technikai döntetlen: Döntetlenre szorzót ajánlunk fel minden mérkőzés esetében. Azonban, ha döntetlenre kerül sor, akkor bármelyik versenyzőnek a győzelmére megtett fogadás vesztesként kerül kiértékelésre. 

 • A döntetlen egy pontozólapokkal megállapított döntetlen.
 • Technikai döntetlenről akkor beszélünk, amikor a vezetőbíró leállítja a küzdelmet véletlen sérülés vagy szabálytalanság miatt, még mielőtt a mérkőzés eldöntéséhez szükséges menetszám befejeződött volna ahhoz, hogy a küzdelem eldőljön a pontozóbírók pontozólapjai alapján (másképp technikai döntés).

8. KO vagy TKO: Leütésnek (KO) nevezzük azt a helyzetet, amikor a bokszoló nem áll fel 10-ig való számolás után sem. Technikai leütésnek (TKO) számít a 3 leütéses szabály, vagy amikor a vezetőbíró közbelép, hogy leállítsa a mérkőzést.

9. Döntés vagy Technikai döntés (Fogadás menetre): Ha a mérkőzés eldől technikai döntés alapján, mielőtt az összes menet befejeződött volna, akkor az lesz győztesként kikiáltva, aki abban a menetben győzelemre állt, amikor a mérkőzést leállították. A "pontozásos" győzelemre tett fogadások csak akkor számítanak nyertesnek, ha az összes menet befejeződött a mérkőzésen.

10. Pontozásos döntés (A győzelem módja):  Ha egy mérkőzés eredménye eldől (pontozás alapján) mielőtt az összes menet befejeződött volna, akkor az lesz győztesként kikiáltva, aki abban a menetben győzelemre állt, amelyikben a mérkőzést leállították. Ebben az esetben a győztes ökölvívóra tett fogadások, pontozásos győzelem, lesznek kiértékelve nyertesként. A leütésre tett fogadások pedig vesztesként kerülnek kiértékelésre.

A döntést a 3 pontozóbíró hozza meg a pontozólapok segítségével.

 • Technikai döntésnek hívjuk, amikor a mérkőzés nem folytatódhat tovább valamilyen okból, a KO/TKO, vagy a diszkvalifikáción kívül (pl. a fejek összekoccanásával okozott sérülés), de a szükséges menetszám befejezésre került ahhoz, hogy a mérkőzést el lehessen dönteni a pontozóbírók pontozólapjai segítségével.
 • Megosztott döntés: Amikor 3-ból 2 pontozóbíró ugyanazt a versenyzőt választja győztesnek, míg a harmadik pontozóbíró a másik versenyzőt ítéli győztesnek.
 • Többségi döntés: Amikor 3-ból 2 bíró ugyanazt a versenyzőt ítéli győztesnek, míg a harmadik egyiket sem választja győztesnek (azaz döntetlen).
 • Egyhangú döntés: Amikor mind a 3 bíró ugyanazt a versenyzőt ítéli győztesnek.

11. Mérkőzés eredménye:  Minden fogadás a ringben eldöntött eredmény alapján kerül kiértékelésre. A kiértékelés nem lesz vizsgálat vagy módosítás tárgya, miután a versenyzők elhagyták a ringet.

12. Összes menet: A fogadásokat pontosan abban az időpontban értékelik ki, amikor a mérkőzés véget ért. Ahol egy fél menet kerül megállapításra, ott az adott menet közepe határozza meg. Például, 1 perc 30 másodperc egy 3 perces menetben. Kiértékelés céljából, a fél menet időpontja határozza meg a fél menet több/kevesebb fogadásait. Amennyiben egy mérkőzést leállítanak, mielőtt az összes menet befejezésre került volna, vagy ha egy ökölvívót diszkvalifikálnak és a pontozásos döntés már meghatározásra került, a fogadások azon a meneten lesznek kiértékelve, amelyikben a mérkőzést leállították. Ha a mérkőzés a befejezés előtt félbeszakad, akkor a fogadások érvénytelenek lesznek, kivéve, ha a lehető legmagasabb számot már elérték - ekkor valamennyi fogadás érvényes.

13. Meg nem erősített mérkőzések: Ha olyan mérkőzésre ajánlunk szorzót, amelyet nem jelentettek be, vagy nem rendelkezik kitűzött dátummal, a fogadások érvényben maradnak addig, amíg a mérkőzést meg nem rendezik, vagy kérésre érvényteleníthetők miután meggyőződtünk arról, hogy a mérkőzés nem kerül megrendezésre.

14. Jövőbeli mérkőzések: A 48 órás szabály alól kivételt képeznek azok a mérkőzések, amelyeket a pontos dátum meghatározása előtt jelentettek be, majd újra nyilvánosságra hoztak a megfelelő helyszínnel és időponttal, a hivatalos bejelentés után. Ezek a mérkőzések csak akkor lesznek érvénytelenek, ha valamelyik ökölvívót más ellenfélhez osztanak be. Ha egy mérkőzést újra nyilvánosságra hoztak, akkor normális esetben a 48 órás szabály alá esik.

15. A győzelem módja: A győzelem hivatalos módszerét alkalmazzák, a ringben meghatározott módon, a fogadási piac kiértékelésére. A pontosítás érdekében a felkínált lehetőségek:

 • KO: Ha az ökölvívó nem tud felállni, miután 10-et számoltak.
 • TKO: Ha a vezetőbíró megállítja a mérkőzést vagy az egyik ökölvívó feladja.
 • Technikai döntés: Amikor a mérkőzés megáll, nem ütéshez kapcsolódó sérülés miatt és a pontozóbírók pontozólapjai eldöntik a végeredményt, a tervezett bokszmenetek száma befejezése előtt.
 • Diszkvalifikáció: Amikor a mérkőzés megáll és a vezetőbíró kizárja az egyik vagy mindkét ökölvívót.
 • Pontozás alapján: Amikor a pontozóbírók pontozólapjai döntik el a mérkőzést a tervezett bokszmenetek számának befejeztével.
 • Döntetlen: Amikor a pontozóbírók pontozólapjai döntetlent mutatnak, vagy amikor a vezetőbíró megállítja a mérkőzést és kihirdeti a technikai döntetlent.

16. Leütés/vezetőbírói rászámolás

Kiértékelés céljából a leütést úgy definiálják, hogy az ökölvívó KO-t szenved el, vagy számolnak rá kötelezően 8-ig (bármi, amit a vezetőbíró megcsúszásnak/botlásnak ítél, az nem számít) Minden fogadás, ami az egyéni menetekben történő leütésekre vonatkozik, érvénytelen, ha a mérkőzés befejeződik a menet megkezdése előtt.

17. Tornára/sorozatra való fogadás: Olyan torna/sorozat mérkőzésen, mint például a Prizefighter-en, bármelyik játékos aki elkezdi a tornát/sorozatot és vissza kell lépnie az eseményből sérülés miatt, vesztesnek számítandó.

18. 60 másodperc alatti győzelem: A mérkőzést hivatalosan meg kell nyernie a szóban forgó ökölvívónak, az 1. menet első 60 másodpercében. 

19. Leütik, de mégis nyer(Down but Not Out): Az ökölvívónak el kell szenvednie egy leütést és rá kell, hogy számoljanak kötelezően 8-ig, viszont ezután megnyeri a mérkőzést. 

20. Mérkőzés eredmények: No Contest - "No Contest" kijelentés esetén, minden fogadás érvényét veszti, azon fogadások kivételével, ahol az eredmény már meghatározásra került.

21. Kapcsolódó sportok (a bokszhoz): A fenti ökölvívási szabályok mindegyike érvényes, hacsak nem állnak rendelkezésre külön szabályok.