Villkor för "Odds Boost"

Inledning

1.1

Dessa villkor gäller för belöningar i våra sportspel- och live-bettingprodukter som kallas "Odds Boost" och är märkta som sådana. Förutom Odds Boost finns det ytterligare två typer av belöningar, nämligen FreeBets och Back Up-spel.

1.2

Högst en belöning får användas per spelkupong. En kombination av flera belöningar är inte möjlig.

1.3

Förutom dessa villkor för Odds Boost gäller våra allmänna villkor och våra allmänna kampanjvillkor.

1.4

Vid konflikt eller motsägelse mellan dessa villkor för Odds Boost, de allmänna kampanjvillkoren och våra allmänna villkor, ska dessa villkor för Odds Boost ha företräde, följt av de allmänna kampanjvillkoren och därefter de allmänna villkoren, dock endast i den utsträckning som är nödvändig för att klarlägga konflikten eller motsättningen.

Odds Boost

2.1

Om Odds Boost erbjuds har du rätt att öka oddsen för ett spel ("boost"). De ökade oddsen och de därmed ökade vinsterna kommer att visas direkt på spelkupongen.

2.2

Odds Boost kan bli föremål för begränsningar: de kan till exempel bara gälla för vissa sporter eller får endast placeras på vissa enheter. I sådana fall får du information om begränsningarna i Odds Boost-översikten. Odds Boost får inte användas för specialerbjudanden som "Price Boosts" eller "Combi+".

2.3

Så snart oddsen för det valda spelet har ökats med Odds Boost, kommer de ursprungliga oddsen att färgas grå och de ökade oddsen kommer automatiskt att visas på spelkupongen. De resulterande vinsterna ("Boost-vinster") visas också. Du kan sedan göra ditt val med Odds Boost eller använda Odds Boost vid ett senare datum.

2.4

Tillgängliga Odds Boost kommer att visas ovanför spelkupongen (bordsdator) eller direkt på ditt konto (mobilenhet). Du kommer åt belöningsöversikten via banderollen där alla tillgängliga belöningar visas.

2.5

Om inte annat anges är Odds Boost endast tillgängliga för spelare med riktiga pengar. Du måste göra en första insättning på minst €10 på ditt konto för att kunna använda ett Odds Boost.

2.6

Om ett spel som slutförts med en Odds Boost anses ha "vunnit", kommer vinsterna och "Boost-vinsterna" att betalas ut kontant. Odds Boost-vinster får endast användas av spelare med riktiga pengar för att placera efterföljande spel. En ny kund kan endast betala ut potentiella vinster från ett Odds Boost-spel som vunnits eller använda vinsterna för andra spel när de har uppnått statusen "spelare med riktiga pengar" och har gjort en insättning och placerat ett spel med riktiga pengar.

2.7

Om ett spel som placerats med en Odds Boost anses vara "annullerat" eller "förlorat", kommer Odds Boost att förlora sin giltighet och får inte användas igen för ett annat spel. Detsamma gäller om ett spel som avslutats med hjälp av en Odds Boost betalas ut eller ändras med funktionerna "Utbetalning", "Auto Cash Out" eller "Redigera mitt spel".

2.8

Om en satsning som avslutas med en "Odds Boost" anses vara ett dead heat (d/h) och de relevanta oddsen för dead heat faller under 1,00, kommer Odds Boost att förlora sin giltighet och spelet kommer att anses "annullerat".

2.9

En Odds Boost kan användas för ett (1) enkelspel eller ett (1) kombispel. Odds Boost kan inte spridas över flera spel. Flera enkelspel, spel som placerats med hjälp av funktionen Bygg ett spel, systemspel och bankerspel är uteslutna från användning med Odds Boost.

2.10

Om en Odds Boost erbjuds får den bara användas en gång och endast inom den period som visas på skärmen. Om giltighetsperioden löper ut utan att Odds Boost använts kommer Odds Boost att bli ogiltig.

2.11

En Odds Boost får endast användas på våra sportspel och live-bettingprodukter. Alla andra produkter är undantagna.

2.12

Om speciella villkor, som minimiodds, begränsningar för kombispel osv., gäller specifika satsningsalternativ eller kampanjer, gäller dessa begränsningar också för Odds Boost.

2.13

För kampanjer kommer spel som avslutats med en Odds Boost att räknas med oddsen som visas före boosten och inte med de ökade oddsen.

2.14

Företaget kan inte garantera tillgängligheten av Odds Boost på alla enheter och i alla webbläsare.

2.15

Spel som placerats med Odds Boost-poletter räknas endast för kampanjer med krav på avgjorda spel. Om det finns oddskriterier, beaktas endast de ursprungliga oddsen som beaktas.

2.16

Spel som placeras med Odds Boost-poletter kommer att räknas med i kraven för bonussatsning vid avvgörande baserat på de ursprungliga oddsen.