Hur använder jag fliken Anteckningar längst ned till vänster?

Klicka här om du vill göra anteckningar om andra spelare vid bordet. Du kan också markera spelare med olika färgkoder.