Hur många gånger kan jag ändra spelarbild?

Du får bara ändra din spelarbild en gång. Fundera över vilken bild som representerar dig bäst vid våra bord.