Hur vet jag hur många som står på väntelistan?

När du klickar på ett bord på väntelistan visas ett nummer och knappen Anslut till väntelista eller knappen Lämna väntelista. Numret på listan visas även när väntelistskolumnen är aktiverad i lobbyn.

I Min väntelista visas även numret under Väntelista i kolumndatafönstret. Om något nummer är delat, t.ex. 2/3, betyder det att du är nummer två i kön till bordet.