När du använder tangentbordsgenvägar visas inte andra bord där en spelåtgärd utförs i förgrunden. Varför?

Det är för att förhindra att du fattar beslut vid fel bord – när Ctrl-knappen är nedtryckt visas inte andra bord i förgrunden. Om du till exempel ska lägga en insats på bord 1, och håller Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som en åtgärd ska utföras vid bord 2, visas bord 1 i förgrunden för att all din uppmärksamhet ska läggas på det bordet.