Kundens integritetsmeddelande

Vem vi är

LC International Limited, Martingale Europe Limited och ElectraWorks Limited är medlemmar av Entain-koncernens grupp av företag och detta meddelande förklarar vad dina personuppgifter kommer att användas till.

Territorium

Kontrollörens namn

Detaljer

Storbritannien ("UK”)

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar

EU-territorier inklusive Österrike, Finland och Malta.

Martingale Europe Limited

Palazzo Spinola Business Centre, nº 46, St. Christopher Street, Valetta, VLT 1464 Malta

Resten av världen

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar


När vi använder termen "vi" eller "oss", inkluderar detta enheten och varumärkena (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) samt andra företag i Entain Group koncernen.

Vi har förbundit oss att skydda dina personuppgifter när du använder våra tjänster via vår webbplats och mobilapplikation och tar dina uppgifters säkerhet på stort allvar. Vi tillämpar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive robusta säkerhetsprocedurer som regelbundet testas och granskas. Om du känner oro för hur vi behandlar eller skyddar dina personuppgifter eller vill kontakta oss om någon del av denna policy, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i detta meddelande.

Detta dataskyddsmeddelande bör läsas tillsammans med vårt meddelande om cookies, alla meddelanden eller villkor som finns i butikerna och vår webbplats användarvillkor/villkor.

Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi samlar in uppgifter om dig från följande källor:

 • När du registrerar ett konto hos oss
 • När du besöker vår webbplats eller våra sociala mediesidor
 • Genom enkäter som du fyller i
 • När du kommunicerar med oss (via e-post, post, telefon, i butik eller via chatt eller sociala medier)
 • När vi analyserar din interaktion med oss
 • Från våra andra koncernföretag av interna skäl, främst för affärs- och driftsändamål
 • Från offentliga informationskällor som offentliga register eller inlägg på sociala medier
 • Från cookies och spårningsenheter på dina enheter där du har tillåtit att de används
 • Från tredje parts databaser för att uppfylla våra juridiska och rättsliga skyldigheter
 • Från online-säljare och tjänsteleverantörer som exempelvis finansiella och delade likviditetstjänster, samt från kundlistor som lagligt köpts av tredjepartssäljare.

Vad vi använder dina personuppgifter till

 

Vad vi använder dina personuppgifter till

Typiska personuppgifter

Ytterligare information

Rättslig grund

Tillhandahållande av produkter eller tjänster

 • Ditt namn, hem- eller e-postadress, telefonnummer eller online-identitet eller annan kontaktinformation som du ger oss
 • Ditt födelsedatum, kön
 • Inloggningsinformation
 • Information om speltransaktioner och betalningsmetoder

För att uppfylla våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och förse dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss, inklusive information om ändringar på vår webbplats, tjänster eller våra villkor och policyer.

 • Uppfyllande av avtal
 • Lagliga skyldigheter

 

Kundtjänstärenden

 • Namn, online-identitet, spelar-ID
 • Kontaktinformation
 • Kontonoteringar och kommunikation, samtalsinspelningar 
 • Information om speltransaktioner och betalningsmetoder
 • IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

För att tillhandahålla kundservice, svara på dina frågor eller hantera dina klagomål eller problem.

 • Uppfyllande av avtal
 • Legitima intressen för spelartillfredställelse, skydd av vår verksamhet och våra kunder i samband med ansvarsfullt spelande

Uppfylla våra juridiska och rättsliga skyldigheter

 • Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation
 • Spel som spelats, satsningar, vinster och förluster, insättningar och uttag, betalningsmetoder
 • Online-bilder av spel och skärmdumpar
 • IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

 

För att fullgöra våra lagliga och rättsliga skyldigheter och skyldigheter som inkluderar (men är inte begränsade till) spellagen samt ansvar för ansvarsfullt spelande, penningtvätt, bedrägeri- & terrorismbekämpningslagar. Detta kan inkludera elektroniska metoder för att identifiera dig, till exempel genom användning av cookies och bilder på online-spel

 • Rättslig skyldighet
 • Skydda de registrerades och andras vitala intressen
 • Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse
 • Legitima intressen för att skydda vår verksamhet, vår personal och våra kunder

Identitetskontroller, åldersverifiering och ansvarsfullt spelande

 • Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation, födelsedatum och kön
 • Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor
 • Information om speltransaktioner och betalningsmetoder
 • IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats
 • Historisk kommunikation och kontonoteringar, samtalsinspelningar
 • Information om kunders välbefinnande
 • Överkomlighetskontroller som kan inkludera inhämtning av data från andra källor, såsom allmän domäninformation eller kredithistorik
 • Bilder och selfies

För att uppfylla vårt ansvar för ansvarsfullt spelande (som att registrera spelare som självutesluter sig och där vi tror att en kund har ett spelproblem).  
För att kontrollera din eller validera din identitet, ålder och skydda din information
Detta kan inkludera elektroniska metoder för att identifiera dig, till exempel genom användning av cookies

 • Samtycke
 • Uppfyllande av avtal
 • Rättslig skyldighet
 • Skydda de registrerades och andras vitala intressen
 • Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse

 

Genomföra undersökningar, tävlingar och kampanjer

 • Namn eller online-identitet
 • Kontaktuppgifter, hemadress, e-post eller telefonnummer
 • Kontaktpreferenser
 • Svar på undersökningar, klickningar på reklam, föredragna produkter, din feedback

För att bjuda in dig att delta i tävlingar, för att ge oss feedback om dina upplevelser, delta i kampanjer eller att hålla dig informerad om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.
För att mäta eller förstå hur effektiv vår reklam till dig och andra är, och för att leverera relevant reklam till dig.  
Du kan när som helst avregistrera dig från att få direktmarknadsföringskommunikation.  

 • Samtycke
 • Legitima intressen för att förstå våra kunders åsikter och uppmuntra till ökad interaktion med våra kunder

Livsstil och demografisk insikt och profilering

 • Kontaktpreferenser
 • Svar på undersökningar, klickningar på reklam, föredragna produkter, din feedback
 • Intressen och vanor

För att skapa en profil av dig, dina preferenser och dina vanor för att bättre förstå dina intressen och hur du spelar. 

 • Rättslig skyldighet
 • Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse
 • Legitima intressen

Förbättra våra tjänster och se till att våra system är säkra och uppdaterade

 • Spelar-ID
 • Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor
 • Spelade spel,
 • IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats
 • Hur du använder mobilapplikationer och webbplatser

 

För att säkerställa att innehåll från webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator, underhålla och förbättra våra produkter och tjänster, optimera affärsprocesser, säkerställa integriteten i våra system och hantera vår IT-egendom, genomföra kvalitetssäkring, stödja effektiv ledning av vår personal, analysera webbsidornas eller kampanjernas prestanda och tillhandahålla innehåll som är relevant för dig

Legitima intressen för att säkerställa att vår kommunikation med kunder är lämplig, fungerar och är effektiv

Förebyggande och upptäckt av brott,
Förebyggande av förlust
Skydd för personal och kunder

 • Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation
 • Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor
 • Spel som spelats, satsningar, vinster och förluster, insättningar och uttag, betalningsmetoder 
 • Online-bilder av spel och skärmdumpar
 • IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats
 • Riskvärden, profilklassificeringar
 • Historisk kommunikation och kontonoteringar

Lista över aktiva programapplikationer och aktiva processer när du använder vår webbplats, inklusive åtkomst till filer och platsrelaterade programappar. För att förhindra eller upptäcka brott, bedrägeri, stöld eller förlust riktat mot vårt företag och våra kunder och förhindra användning av otillbörliga metoder på våra webbplatser eller potentiellt brott mot våra allmänna villkor och tillämplig lag.
För att skydda vår personal och andra individer från skada eller förlust.
Detta kan innefatta övervakning av online-aktivitet, elektroniska metoder för att identifiera dig, till exempel genom användning av cookies, dina online-transaktioner och betalningar.

 • Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse
 • Legitima intressen för att skydda våra kunder, företag och arbetstagare.

Företagsförsäljning, förvärv och rättigheter 

 • Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation
 • Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor
 • Spel som spelats, satsningar, vinster och förluster, insättningar och uttag, betalningsmetoder 
 • IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats
 • Riskvärden, profilklassificeringar
 • Historisk kommunikation och kontonoteringar

För att utöva eller försvara rättsliga anspråk eller förvärva eller sälja ett företag

Legitima intressen för att skydda och försvara vår verksamhet

Vem vi delar dina uppgifter med

Vi kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer för att säkerställa att vi uppfyller våra juridiska skyldigheter eller om vi behöver stöd för att uppfylla dina behov eller våra avtalsenliga skyldigheter. Vi kan också dela information med andra organisationer om vi anser att det är i allmänhetens intresse eller i vårt eller dessa andra parters legitima intresse. Dessa andra parter är vanligtvis:

 • affärspartner, leverantörer och underleverantörer för att fullgöra ett avtal som vi ingår med dem eller dig
 • våra affiliater och utvalda tredje parter om du uttryckligen har valt att inte ta emot marknadsföring från oss/tredje part, du har spärrats eller självuteslutit dig, i vilket fall vi kan dela borttagningslistor med våra affiliater och utvalda tredje parter för att säkerställa att du får inte oönskad marknadsföring
 • medlemmar i Entain-koncernen och tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer för något av de syften som anges i tabellen ovan; tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer i den utsträckning de hjälper Entain-koncernen med dess juridiska/rättsliga skyldigheter, t.ex. tillhandahållare av tjänster avseende penningtvätt, bedrägeri, verifiering osv.
 • utvalda tredje parter så att de kan kontakta dig med information om de tjänster som de tillhandahåller, när du uttryckligen har valt/samtyckt till att dina personuppgifter lämnas ut för dessa ändamål
 • analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats och andra utvalda tredje parter
 • andra tredjepartsorganisationer som ber om, uppmuntrar till eller samlar feedback och andra synpunkter online om dina erfarenheter hos oss för att hjälpa oss att förbättra och optimera våra tjänster.  
 • Banker, kreditkortsföretag, sportens styrande organ och relevanta organ som kan dela dina uppgifter med tredje part i syfte att utreda och skydda mot att minderåriga spelar, bedrägliga, kriminella eller misstänkta aktiviteter eller säkrare spel (eller andra aktiviteter som vi förbundit oss att utreda och skydda mot enligt lag, reglering eller vägledning ) eller om vi har anledning att tro att du har deltagit i en sådan aktivitet, som:

 • KSV1870 Information GmbH Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österrike

  En kreditutvärderingsleverantör som bara används för österrikiska kunder och fungerar som separat personuppgiftsansvarig. KSV1870 Sekretessmeddelande


 • våra tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande eller bedrägeribekämpande organ, våra juridiska rådgivare, domstolar, tillämpliga oberoende domstolstjänster och pokerorganisationer och alla andra auktoriserade organ, i syfte att utreda faktisk eller misstänkt brottslig verksamhet, upprätthålla beteendestandarder i poker eller andra reglerande eller juridiska frågor.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra medlemmar i Entain-koncernen för marknadsföringsändamål. Vi kommer inte att dela dem med andra tredjepartsorganisationer om du inte uttryckligen har valt/samtyckt till utlämnande av dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • i händelse av att vi överväger att sälja eller köpa en verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar
 • i händelse av en insolvenssituation (t.ex. administration eller avveckling) av Entain Group plc, eller av en registeransvarig eller någon av dess koncernenheter
 • om vi, eller i huvudsak alla våra tillgångar, förvärvas av en tredje part, i vilket fall de personuppgifter som vi har om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna
 • för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor för webbplatsen
 • för att skydda våra, vår personals, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.  Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer (inklusive, utan begränsning till, andra speloperatörer och lokal polis eller andra lokala brottsbekämpande myndigheter) i syfte att säkerställa personalens och kunders säkerhet, förebygga brottslighet, bekämpa bedrägerier och minska kreditrisken
 • om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter eller lagkrav, eller på annat sätt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller brott
 • Om du är baserad i Storbritannien kommer vi att dela informationen med ett kreditupplysningsföretag när vi kontrollerar din identitet när du först blir kund, eller kontrollerar din ekonomiska situation enligt våra licensvillkor. Detta kommer att lämna ett "mjukt" avtryck i ditt kreditregister. Du hittar mer information om hur detta företag förvarar och använder din information här: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice; and
 • Om du har självuteslutit dig från spel kan vi dela denna information med våra tillsynsmyndigheter eller andra företag inom vår bransch när vi anser att det är viktigt att stödja din uteslutning.

Uppfylla våra skyldigheter för ansvarsfullt spelande

 • Vi tar ansvarsfullt spelande mycket seriöst på Entain. Vi kan dela dina uppgifter över alla våra varumärken i Entain-koncernen, och om så krävs med andra organisationer för att uppfylla våra åtaganden för ansvarsfullt spelande.
 • Vi har en skyldighet att identifiera spelare som riskerar att komma till skada så tidigt som möjligt och hjälpa dem att sluta spela genom att sätta vissa begränsningar på deras konton. Dessa kan inkludera insättningsgränser, produktgränser, begränsning av ett kontos förmåga att spela vissa produkter/tider/perioder. För att uppfylla dessa skyldigheter analyserar vi spelarens transaktioner och utvärderar dennes beteende eller ekonomiska situation över våra produkter och varumärken, vilket kan leda till att vi fattar beslut om spelarens konton. Du hittar mer information i avsnittet Överkomlighet på vår webbplats.
 • Vi letar också ständigt efter innovativa sätt att hjälpa spelare som kan vara på väg mot svårigheter och identifiera dem digitalt. Detta innebär att vi kan använda system som identifierar kunder (som cookies på spelarens enheter eller bilder som du skickar). Vi har även utvecklat system internt för att förstå ditt spelande för att bättre kommunicera eventuella risker som rör din aktivitet. Vi kan också dela eller ta emot spelardata med andra organisationer som hjälper till att utvärdera risker eller bedöma överkomlighet genom att titta på hur du interagerar med andra speloperatörer eller hjälpa enskilda individer direkt.

I alla dessa fall kan du vara säker på att vi tar våra skyldigheter på allvar för att hjälpa kunder att spela ansvarsfullt och skydda dina personuppgifter. Vi kommer alltid att se till att vi vidtar de mest lämpliga åtgärderna och kontrollerna för att skydda dina uppgifter.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Typ av uppgifter

Typisk lagringstid

Information

Inspelningar av kundsamtal

3 år

En förlängd lagringsperiod kan tillämpas från fall till fall

Kunduppgifter

En 7-årig lagringsperiod som börjar löpa från det datum då ditt konto stängs

Vi kommer bara att fortsätta hålla personuppgifter som rör ditt konto enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd (i) där vi inom ramen för ett lagligt krav under spel- eller skattelagstiftningen måste spara dina uppgifter; och (ii) att utöva eller försvara våra lagliga rättigheter
Om du registrerar dig under självuteslutningsprogrammet, kommer information om detta att sparas längre som en del av din kundprofil, även om självuteslutningen i sig kan ha en kortare varaktighet.

Ovanstående lagringsperioder kan förlängas om det till exempel krävs för att uppfylla en specifik lagstadgad skyldighet, utreda ett brott, hantera ett anspråk eller lösa ett klagomål

Platser dit vi kan skicka dina personuppgifter

Ibland kan tjänsteleverantörer, medlemmar i Entain-koncernen och organisationer som vi samarbetar med, befinna sig utanför Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i länder som inte har samma skyddsstandarder för personuppgifter som Storbritannien eller EES-länder. Vi kommer dock alltid att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa tillräckligt skydd för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer också att se till att våra tjänsteleverantörer ingår överensstämmande avtal om behandling med oss för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du hittar mer information om de mekanismer som vi kommer att använda här, men kontakta oss på e-postadressen nedan om du har specifika frågor angående internationella överföringar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sv.

Säkerhet

Vi tar efterlevnad av säkerhetsbestämmelser, standarder, riktlinjer och sekretesslagar på allvar och främjar säkerhetsåtgärder som kommer att bibehålla personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Vi vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda kundens personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

Som företag har vi säkra datacentra som skyddas av brandväggar, certifierade krypterade webbplatser och vi är ISO27001:2013-certifierade. Vi vidtar också åtgärder för att säkerställa att våra dotterbolag, agenter, affiliater och leverantörer använder tillräckliga säkerhetsnivåer i hela verksamheten.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du får tillträde till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber att du inte delar ett lösenord med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehöriga åtkomstförsök.

Cookies

Vi använder cookies för olika ändamål, inklusive att göra din upplevelse av vår webbplats bättre. Du får mer information om vår användning av cookies i vårt Cookie-meddelande.

Marknadsföringskommunikation och dina val

När vi först samlar in dina personuppgifter ber vi dig berätta hur du vill få information om våra andra produkter och tjänster i framtiden. Det kommer normalt att ske med hjälp av kryssrutor på formulär eller webbplas och du kan avregistrera dig när som helst.

Vad är "avregistrering"?

Avregistrering avser flera metoder som individer kan använda för att undvika att få oönskad produkt- eller tjänsteinformation. Denna möjlighet är vanligtvis förknippad med direktmarknadsföringskampanjer som telemarketing, e-postmarknadsföring eller direktreklam.

*Tänk på att "avregistrering" inte kommer att förhindra viktig kundkorrespondens, t.ex. satsnings- eller kontokorrespondens.

Hur kan jag avregistrera mig från marknadsföringskorrespondens?

Om du inte vill få några erbjudanden, kampanjer, information om evenemang och skräddarsydd kommunikation baserat på din kontoaktivitet, kan du begära att du inte kontaktas genom att:

 • använda alternativet “avregistrera” i all marknadsföringskommunikation som du får
 • ändra dina preferenser i dina kontoinställningar
 • kontakta vår kundsupport.

Vilka uppgifter behöver ni från mig?

Vi behöver så mycket av följande som möjligt för att säkerställa att du inte får ytterligare oönskad korrespondens:

 • Ditt fullständiga namn
 • Ditt bankkontonummer
 • Hur vi kontaktade dig, dvs. e-post, SMS eller inlägg
 • Mobilnumret eller e-post-/postadressen som vi kontaktade dig på
 • Mobilnumret eller e-postadressen som meddelandet kom ifrån
 • Datum och tid då du kontaktades
 • En kopia av meddelandet som du fick (t.ex. skärmdump eller ett vidarebefordrat e-postmeddelande till vårt kundtjänst)

Dina rättigheter

Beskrivning av rättighet

Rättighet 1
Rätten att bli informerad

Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina uppgifter och om dina rättigheter.

Rättighet 2
Rätten att ha tillgång

Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Den här rättigheten är inte en absolut rättighet och får inte tolkas isolerat från övriga bestämmelser i GDPR. Det finns lagliga begränsningar för den här rättigheten som kan gälla, till exempel där andra rättigheter som sekretess, andras rättigheter, juridiskt privilegium och/eller rätten att tillämpa motsägande avslöjanderegler i samband med ett potentiellt anspråk eller försvaret eller fastställandet av ett anspråk är i samma omfattning och måste balanseras med rätten till tillgång.

Rättighet 3
Rätt till korrigering

Rätt att kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter som vi har om dig.

Rättighet 4
Rätt att radera

Rätt att kräva att vi raderar personuppgifter som vi har om dig.  Denna rättighet gäller endast när (till exempel): vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte för vilket vi samlade in dem; eller när du drar tillbaka ditt samtycke om vi använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke; eller när du motsätter dig hur vi behandlar dina uppgifter (i linje med Rättighet 6 nedan). Denna rättighet är inte absolut och gäller inte om det finns legitima och starkare orsaker.

Rättighet 5
Rätt att protestera mot behandling

Under vissa omständigheter, rätt att begränsa vår behandling av personuppgifter som vi har om dig.  Denna rättighet gäller endast när (till exempel) du bestrider riktigheten av de personuppgifter som vi har; när du skulle ha rätt att kräva att vi raderar personuppgifter men föredrar att vår behandling istället är begränsad; eller när vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte för vilket vi samlade in dem, men du behöver uppgifterna för att hantera rättsliga anspråk.  

Rättighet 6
Rätt till dataöverföring

Under vissa omständigheter, rätt att få personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.   Du har också rätt att kräva att vi överför dessa personuppgifter till en annan organisation, på din begäran.

Rättighet 7
Rätt att invända mot behandling

Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som vi har om dig när behandlingen av sådan information är nödvändig för våra legitima intressen, såvida vi inte kan uppvisa legitima skäl för att fortsätta att behandla personuppgifter som åsidosätter dina rättigheter eller som är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rättighet 8
Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

En rättighet för dig att inte utgöra föremål för ett beslut baserat enbart på en automatiserad process, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig.

Rättighet 9
Rätt att återkalla ditt samtycke

Rätt att återkalla ditt samtycke, där vi förlitar oss på det för att använda dina personuppgifter (till exempel för att ge dig marknadsföringsinformation om våra tjänster eller produkter).  

Rättighet 10
Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att klaga till relevant datatillsynsmyndighet.

 • Storbritannien - Information Commissioner's Office (https://ico.org.uk/)
 • EU-territorier - inklusive Österrike, Ungern, Luxemburg, Finland, Slovenien, Malta och Island - Informations- och dataskyddskommissionären (https://idpc.org.mt/) eller din nationella dataskyddsmyndighet
 • Övriga världen - Gibraltar Regulatory Authority (https://www.gra.gi/)

Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud

Om du har frågor om detta meddelande eller vill ha mer information om dina rättigheter kan du kontakta oss på något av följande sätt:

dataprotection@entaingroup.com.

Vårt dataskyddsombud kan också kontaktas på ovanstående adress eller via e-post dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och en eventuell förfrågan gällande denna integritetspolicy

Ändringar i denna policy

Eventuella framtida ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på den här sidan och vid behov meddelas dig via e-post. Återvänd ofta för att se eventuella uppdateringar av eller ändringar i denna integritetspolicy.

Denna policy har senast granskats och uppdaterats: januari 2023