Bortkopplings - och annulleringspolicy

1. Förutom då partypoker uppger något annat, så definierar följande termer och villkor de regler och procedurer som styr alla spelares rättigheter vid bortkoppling och annullering av spel:

2. Bortkopplingsskydd är ett verktyg som skyddar spelare om deras Internet-förbindelse bryts medan de är involverade i en pott. Om en spelare kopplas bort så tillåts denna spelare att fortsätta handen (förutsatt att han eller hon har bortkopplingsskydd tillgängligt) och spela om den del av potten som han eller hon hade blivit finansiellt involverad i fram till dess att bortkopplingen inträffade.

3. partypoker strävar efter att erbjuda det bästa bortkopplingsskyddet till våra spelare. Vårt mål är att skydda spelare samtidigt som vi använder lämpliga kontroller för att förhindra missbruk av skyddet.

4. Bortkopplingsskyddet får endast användas för verklig bortkoppling, inte i något annat syfte. Allt missbruk av denna policy kan resultera i förlust av pengar som vunnits, diskvalificering från turneringar, förlust av bortkopplingsskyddprivilegiet eller uteslutning från sajten.

5. Vår mjukvara är utformad att identifiera om en spelare har stött på en verklig bortkoppling innan bortkopplingsskyddet ges till honom eller henne. Om en spelare försöker utnyttja bortkopplingsskyddet genom att enbart låta bli att agera när det är hans eller hennes tur och på så sätt få en "time out", så bedöms det som om han eller hon har lagt sig.

6. Spelare måste acceptera risken för bortkoppling och logga in på nytt och fortsätt spela så snart som möjligt om de kopplats bort. För att minska risken för bortkoppling bör du kontakta din ISP vad gäller åtgärder som kan vidtas för att minska risken. partypoker ansvarar inte för bortkopplade spelare.

7. Om en spelare kopplas bort under en hand och har bortkopplingsskydd så tillåts denna spelare att spela om den del av potten som han eller hon var finansiellt involverad i. Spelaren kan vinna det som var i potten när han/hon kopplades bort.

8. partypoker förbehåller sig rätten att ändra denna policy och fatta det slutliga beslutet på alla frågor som omfattas av detta. Policyändringar och relevanta beslut kommer att meddelas av partypoker elektroniskt och/eller skriftligt.

Livlina

Vissa typer av bord (alla turneringar och vissa ringspelbord) har ingen "Bortkopplingsskydd"-funktion. Sådana bord markeras med "(inget BS)" bredvid bordsnamnet i lobbyn . Vid dessa bord kommer systemet att bevilja extra tid för att ge en bortkopplad spelare, som bidragit till den aktuella potten, en chans att återvända och göra sitt drag.

Hur mycket extra tid som ges beror på den aktuella pottstorleken

 • För Stud-spel är "X" en lägre insats.
 • För floppspel är "X" stor blind.

För bord utan Heads-up:

 • Ingen tid läggs till om pottstorleken är upp till 5xX
 • 20 sekunder om potten är större än 5xX och upp till 20xX
 • 30 sekunder om potten är större än 20xX och upp till 40xX
 • 45 sekunder om potten är större än 40xX och upp till 80xX
 • 60 sekunder om potten är större än 80xX

För bord med Heads-up:

 • 20 sekunder om potten är större än 0 och upp till 5xX
 • 30 sekunder om potten är större än 5xX och upp till 10xX
 • 45 sekunder om potten är större än 10xX

Systemet kommer att bevilja extra tid endast om den bortkopplade spelaren har a) bidragit till potten och b) hans/hennes nuvarande alternativ inte innehåller "Checka". Denna funktion kallas "livlina".

Livlinan är helt enkelt extra tid som en spelare får om han/hon kopplas bort när det är hans/hennes tur att agera. Eventuellt missbruk av denna funktion kan leda till att spelaren förlorar sina chips och pengar.

Spelaren har 60 sekunder på sig att koppla upp sig igen, inklusive livlinan. Om spelaren kopplar upp sig i den 56:e sekunden, får denne minst 20 sekunder på sig att agare: Detta är en extra "'bet time-out"-period.

Nedan ser du en lista med bord och turneringar som har livlinor eller normalt bortkopplingsskydd:

 • Ett bord (vanligt, STT, MTCT) har antingen livlina eller bortkopplingsskydd, inte båda.
 • Alla turneringbord har livlinor.
 • Spel vid livebord kan ha antingen BS eller livlina.
 • Det finns ingen flik för bord med livlinor för STTs/MTCTs i lobbyn.
 • I lobbyn läggs "(inget BS)" till i slutet av spelnamnet för livespel om det har livlina.

Det finns ingen kvot av livlinor. Livlinan är tillgänglig för alla spelare, hur många gånger som helst, enligt villkoren som beskrevs ovan.

Spelaren får ett chattmeddelande systemet har beslutat sig för att ge denne tilläggstid.

Om den bortkopplade spelaren har ett "Checka"-alternativ, kommer systemet automatiskt att checka åt honom/henne utan att tillåta extratid.

Bortkopplingsskydd vid Sit & Go enbordsturneringar

Vi har tagit bort bortkopplingsskydd från alla Sit & Go-enbordsturneringar. Du betraktas ha gett upp om du förlorar din förbindelse. Denna ändring infördes eftersom många spelare begärde det.

Bortkopplingsskydd vid Sit & Go flerbordsturneringar

Det finns inga bortkopplingsskydd för Sit & Go-flerbordsturneringar. Du betraktas ha gett upp om du förlorar din förbindelse.

Flerbordsturneringar, bortkopplingsskydd

Det finns inget bortkopplingsskydd i flerbordsturneringar. Du betraktas ha lagt dig om du förlorar din förbindelse. Denna ändring infördes eftersom många spelare begärde det.

Annulleringspolicy

1. Sit & Go-turneringar med ett bord, Sit & Go-turneringar med flera bord, flerbordsturneringar: om en turnering avbryts av tekniska skäl träder följande återbetalningspolicy i kraft:

    a. Om turneringen ännu inte har startat:

 • Alla registrerade spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och inträdesavgifter.          

    b. Om turneringen har startat men registreringen till turneringen fortfarande är öppen (dvs. turneringen är fortfarande i slutet av registreringsperioden):

 • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin inträdesavgift.
 • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att återbetalas sina buy-in och inträdesavgifter.
 • Alla buy-in (exklusive inträdesavgifter) som samlats in från spelare som har eliminerats från turneringen kommer att fördelas på procentbasis till de kvarvarande spelarna enligt kvarvarande spelares chipsantal.
 • Turneringen kommer bara att betala ut medel som har samlats in genom buy-in. Garanterade prispottbelopp från turneringen kommer inte att vara en relevant faktor vid beräkning av utbetalningar.

    c. Om turneringen har startat och registreringstiden för turneringen har stängt:

 • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin inträdesavgift
 • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares chipsantal. De återstående spelarna kommer också att få tillbaka sina inträdesavgifter.

    d. Vid extraordinära omständigheter där kvaliteten på vår tjänst är allvarligt skadad, vilket kan hända på grund av force majeure, en terroristattack, brand eller skadlig DDoS-attack, förbehåller vi oss rätten att avbryta turneringar och återbetala spelare deras buy-in och deltagaravgifter endast för turneringar där de faktiska prispotterna kan vara mindre än garanterade prispotter. I sådana fall kommer vi att återbetala alla spelare sina buy-in och inträdesavgifter, inklusive de spelare som eliminerades vid tidpunkten för annulleringen.

2. SPINS-turneringar. Om en turnering annulleras av tekniska skäl kommer följande återbetalningspolicy att träda i kraft:

    a. Om turneringen ännu inte har startat:

 • Alla spelare återfår sin buy-in- och inträdesavgift.

    b. Om turneringen har startat:

 • Eliminerade spelare kommer inte att återfå sin buy-in- och inträdesavgift vid annulleringstillfället.
 • Spelare som fortfarande spelar i turneringen återfår det belopp som skulle ha tilldelats nästa spelare som ska elimineras från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att fördelas på en procentuell basis enligt varje spelares chipantal. De återstående spelarna får INTE tillbaka sin inträdesavgift.

En SPINS-turnering anses ha startat först när det första kortet delas ut.

3. Rebuy-turneringar: Det totala antalet chips i turneringen ökar med varje rebuy och add-on. Det totala chipsantalet i rebuy-turneringar kommer att vara lika med summan av alla spelares "spelarstartchips" (inklusive extra startchips, om några) plus summan av chips som ges till alla spelare genom en rebuy-begäran plus summan av chips som ges till alla spelare genom en add-on-begäran. Det totala antalet chips i turneringen kommer att fortsätta att öka om och när spelare begär en rebuy. Det slutliga chipsantalet beräknas först efter att add-on-perioden är över.

Om alla spelare kopplas bort under add-on-perioden i en turnering, kommer det exakta antalet totala chips i turneringen vid tiden för bortkopplingen (inklusive chips i turneringen efter rebuy- och add-on-begäran) att användas när man fördelar pengarna i prispotten.

4. Om en satellitturnering erbjuder ett garanterat pris, garanteras endast det garanterade priset och betalas ut om den sena registreringsperioden stängs efter det angivna antalet blind-nivåer. Om turneringen avslutas medan sen registrering fortfarande är öppen, kommer endast insamlade pengar att delas ut i priser till spelare i form av biljetter, turneringsdollar och/eller kontanter, vilket kommer att baseras på hur prisstrukturen är konfigurerad.

5. Policyn för turnerings bortkopplingsskydd och -annullering gäller alla turneringar.

6. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller ändra tidpunkten för turneringarna, av godtycklig anledning, med eller utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra pokerturneringsregler och policyer utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de upptas i avsnittet "Turneringsregler" på webbsajten. Det ligger på spelarens ansvar att gå igenom turneringsregler och policyer innan han eller hon deltar i en turnering.

7. De pokerturneringsregler och -policyer som finns här representerar totalt samförstånd mellan spelare och sajten avseende spelarens aktiviteter vid varje turnering, om inte annat anges i eventuella pokerturneringsregler avseende en viss turnering, vilket publiceras på webbsajten.

8. Oaktat vad som står, styrs en spelares användning av webbsajten av användarvillkoren. Dessa användarvillkor tillämpas vid tvister.

Senaste uppdatering: 30/01/2020