Bra att veta

Du har fullständig kontroll över överföringen.

Pengarna dras inte från ditt bankonto förrän du godkänt transaktionen. Vi kan inte godkänna transaktioner åt dig.