Vad gör jag om jag kommit upp i högsta tillåtna belopp?

Alla spelare kan se och ändra sina inbetalningsgränser i kontoinställningarna. Innan du bestämmer dig för en inbetalningsgräns bör du fundera över hur mycket pengar du vill spela för varje månad, vecka eller dag. Du kan be att få sänka din gräns och ändringen genomförs då omgående. Du kan dessutom, tillsammans med oss, komma överens om att höja sin personliga inbetalningsgräns. Enligt spellagsstiftningen måste varje begärd höjning av gränsen föregås av en vänteperiod. Vi förbehåller oss rätten att när som helst kontrollera och vid behov sänka gränserna.