ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SOM ÄNDRATS DEN 30.01.2023 (EU och EEA) 

VIKTIGT – LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU GODKÄNNER AVTALEN OCH SKRIV SEDAN UT OCH FÖRVARA DEM MED ALLA DE BEKRÄFTELSER DU FÅR I E-POSTEN, SMS-MEDDELANDEN, YTTERLIGARE VILLKOR, TRANSAKTIONSUPPGIFTER, SPELREGLER OCH BETALNINGSMETODER SOM ÄR RELEVANTA FÖR DITT BRUK AV PLATTFORMARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA. VI ARKIVERAR INTE VÅRT AVTAL MED DIG, SÅ SKRIV UT OCH SPARA DET. DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR KAN ÄNDRAS (ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN).

Du godkänner att vara bunden av detta Avtal genom att klicka på "Skicka" eller "Jag accepterar" och/eller genom att använda Tjänsterna (som denna term i det följande definieras). Efter att Du (som denna term hädanefter definieras) har klickat på ”Skicka” eller ”Jag accepterar” eller då du använder Tjänsterna, upprättas ett juridiskt bindande avtal med dessa Villkor mellan (a) Dig och slutanvändaren (”Du") och (b) Martingale Europe Limited. Martingale Europe Limited definieras som "Vi", "Oss" eller "Vår" efter behov.

Martingale Europe Limited, hädanefter "Företaget", är ett företag som är registrerat under Maltas lagar med företagsnummer C92800. Företaget har sitt säte i Unit 6, St Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta. Företaget är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority, hädanefter kallad "MGA", med licensnummer MGA/CRP/688/2019 (utfärdat den 01/10/2020), utfärdat i den rapporterande enheten bwin Holding Malta Limiteds namn, ett företag som är registrerat under Maltas lagar med företagsnummer C59121 och med sitt registrerade kontor i Unit 6, St Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta.

Avtalsförhållandet är mellan dig som spelare (hädanefter "Du" eller "Spelaren") och Företaget.

Vi tillhandahåller Tjänster på partypoker.com ("Party-plattformen") och alla andra online- eller mobilplattformar som Vi tillhandahåller (varje enskild webbplats kallas en "Plattform") på vilka Du har tillgång till Våra betting-, spel- och satsningstjänster, däribland men inte begränsat till Sportsbook-tjänsterna och speltjänsterna som dessa definieras nedan med hjälp av Ditt Konto ("Tjänster").

Tjänsterna och interaktiva funktioner (inklusive vissa spel) kan variera beroende på vilken Plattform du använder för att komma åt dem.

Om Du har några klagomål, anspråk eller tvister om något resultat som rör Tjänsterna eller någon annan aktivitet som Vi utför, ska Du i första hand kontakta Oss i enlighet med punkt 21 nedan.

Dessa villkor tillsammans med Integritetspolicyn, Sportsboook-tjänstereglerna, Sportvideoreglerna, Nyhets- och kampanjavsnittet (Poker, Kasino), Turneringsavsnittet (Poker), Spelregler/Komma igång-avsnitten (Poker, Kasino ) och Spelregler-avsnitten (Kasino), Vanliga frågor, alla ytterligare spelregler, Pokeretikettavsnittet, Bortkopplings- och annulleringsregler (Poker, Kasino), /Standardkampanjvillkor, Presentkortsvillkor, Avgifter och kommission (Poker), Policy för tredjepartsmaterial, Lojalitets/BelöningsplanID-verifieringspolicy (för spelare från Storbritannien) och alla andra ytterligare regler och villkor som publiceras på Plattformarna och meddelas Dig via e-post och som specifikt relaterar till och styr något särskilt evenemang, spel, programvara, kampanj eller turnering utgör ett juridiskt bindande Avtal mellan dig och Oss ("Avtal”). Efter att Du meddelats om en ändring av regler eller villkor i Avtalen via e-post, skall Du ha möjlighet att upphöra med spel och/eller stänga Ditt Konto i enlighet med punkt 17.2. Du bör läsa alla dessa dokument noga, eftersom samtliga ingår i det juridiskt bindande avtalet mellan Dig och Oss.

OM DESSA AVTAL ÖVERSÄTTS TILL NÅGOT ANNAT SPRÅK, HAR DEN ENGELSKA VERSION FÖRETRÄDE OM ÖVERENSSTÄMMELSEN BRISTER MELLAN ÖVERSÄTTNINGEN OCH VERSIONEN PÅ ENGELSKA.

Observera att dessa Villkor skall gälla om överensstämmelsen brister mellan dessa Villkor och andra spelregler eller andra dokument som åsyftas i dessa Villkor.

Genom att klicka på "Skicka" eller "Jag godkänner" och accepterar dessa villkor, bekräftar och accepterar Du även dessa avtal Tillgång till och bruk av Våra Tjänster underställs dessa Avtal. Om Du har frågor om dessa Avtal råder Vi Dig att söka oberoende juridiskt hjälp.

Vänligen uppmärksamma vår Integritetspolicy som beskriver hur Vi hanterar och skyddar Dina personuppgifter. Genom att klicka på kryssrutan för Integritetspolicy som visas när Du registrerar Dig, godkänner och accepterar Du även Integritetspolicyn.

SPORTSBOOK-TJÄNSTER

Sportsbook-tjänsterna är de Tjänster som tillhandahålls av Oss via följande Plattformar: partypoker.com och andra Sportsbook-plattformar som tillhandahålls av Oss från tid till annan (tillsammans Sportsbook-tjänster

Om Du använder eller har för avsikt att använda Sportsbook-tjänsterna måste Du göra det i enlighet med punkt 27 i dessa Villkor, som gäller just Sportsbook-tjänsterna.

Från och med den 19 december 2022 kommer sportspelsfaciliteter inte att vara tillgängliga för kunder i Ungern.

SPELTJÄNSTER

Speltjänsterna är poker, kasino och speltjänster som tillhandahålls av Oss via följande Plattformar: partypoker.com och alla andra spelplattformar som tillhandahålls av Oss från tid till annan (tillsammans "Speltjänster").

Om Du använder eller har för avsikt att använda Speltjänsterna måste Du göra det i enlighet med punkt 28 i dessa Villkor, som gäller just Speltjänsterna.

Från och med den 30 januari 2023 kommer poker inte att vara tillgängligt för kunder i Österrike.

1. TILLÄMPLIGHETEN AV AVTAL

Genom att godkänna att Du har läst dessa Avtal när du registrerar dig och/eller genom att klicka på knappen "Skicka" eller "Jag accepterar' när Du installerar något av programmen som hör till Tjänsterna som tillhandahålls via Plattformarna eller när Du registrerar Dig för att skaffa ett Konto, samtycker Du till att följa dessa Avtal, och Du tillstår att Din underlåtenhet att följa dessa Avtal kan leda till diskvalificering eller stängning av Kontot (enligt definitionen i punkt 3 i det följande), förverkning av medel och/eller rättsliga åtgärder mot Dig i lämplig omfattning och såsom anges utförligare i dessa Avtal. Du tillstår att Vi, om Du godkänner dessa Avtal, börjar tillhandahålla Tjänsterna till Dig omedelbart. Om Du godkänner dessa Avtal när Du registrerar Dig för Våra Tjänster kan Du inte senare annullera registreringen, även om Du kan säga upp dessa Avtal och stänga Kontot i enlighet med punkt 17.2 nedan.

2. LAGENLIGHET FÖR BRUK AV TJÄNSTERNA

2.1

Du får bara använda tjänsterna om du är minst 18 år (eller har uppnått eventuell högre minimiålder som gäller i det land där du är bosatt) och om du har rätt att göra det enligt de lagar som gäller i ditt land.

Du bekräftar att du inte har tillgång till våra faciliteter från något område där det inte är lagligt att delta i spel på nätet vid tidpunkten för ett spel eller deltagande i ett spel på vår plattform.

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du bevisar hur gammal du är och ditt konto kan tillfälligt stängas innan du gör det. Du förstår och accepterar att vi inte kan bistå dig juridiskt eller lämna garantier och att du ensam alltid har ansvaret för att följa de lagar som du berörs av och för att säkerställa att du har laglig rätt att använda tjänsterna. Du accepterar att minderårigt spelande inte är acceptabelt och att vi kommer att skicka vidare eventuella försök till detta till Malta Gaming Authority, som sedan kan komma att skicka frågan till de lokala åklagarmyndigheterna. Utan begränsning av ovanstående kan tillgången till våra tjänster vara begränsad från vissa territorier. Allt bruk av tjänsterna sker med ditt fria val, efter ditt godtycke och på egen risk. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du inte anser att tjänsterna är kränkande, anstötliga, orättvisa eller opassande på något sätt.

2.2

Vi kan komma att be om kopior av ID-handlingar och adress-bevis från dig och vi har rätten att stryka eventuella överföringar du gjort tills vi kunnat verifiera din identitet. Om vi inte kunnat verifiera din identitet inom en rimlig tidsperiod, som ska fastställas av oss enligt vårt eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att antingen spärra eller stänga ditt konto och vi kan hålla inne kontosaldot på ditt konto tills vår verifieringsprocess har slutförts på ett tillfredsställande sätt.

2.3

Om du, efter avslutad verifiering är minderårig, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla överföringar som gjorts medan du var minderårig. Vi har rätt att stänga alla konton som tillhör minderåriga spelare. Vi förbehåller oss rätten att informera Malta Gaming Authority.

2.4

Vi har rätt att begränsa tillgången till alla konton medan vi genomför verifieringskontroller. Under denna tid och enligt våra juridiska skyldigheter, kan det hända att en beträffad spelare endast kommer att kunna ta ut det kvarstående spelsaldot som betalats in och vunnits på deras konton (inklusive vinster från bonusar där respektive villkor uppfyllts).

2.5

Vi innehar inga spellicenser utfärdade av österrikiska myndigheter när det gäller spelanläggningarna. Kunder från Österrike som har tillgång till spelanläggningarna accepterar att vi tillhandahåller tjänster under den licens som utfärdats till oss av MGA i linje med principerna om fri rörlighet enligt EU:s lagar. Trots detta och baserat på gällande rättspraxis anser österrikiska domstolar att bara tjänster som tillhandahålls under österrikiska licenser är giltiga. Med hänsyn till ovanstående och i linje med etablerad spelpraxis kan förlorade insatser inte krävas tillbaka av dig och kommer inte att återbetalas. Skulle du förlora och sedan försöka kräva tillbaka förluster kommer vi att betrakta detta som en handling av ond tro från dig i strid med dessa villkor och vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder för att skydda våra intressen.

3. KONTO/REGISTRERING

3.1.

För att kunna använda Tjänsterna måste Du först registrera ett konto hos Oss. Du kan få tillgång till alla Våra tjänster från Ditt konto (enligt definitionen nedan).

3.2.

Du kan öppna ett konto hos Oss genom att välja ett unikt användarnamn och lösenord och ange annan information som Vi kan fråga efter i Vårt registreringsformulär, till exempel (vilket inte är begränsat till) Ditt för- och efternamn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum och telefonnummer (ett "Konto"). Du garanterar att uppgifterna som lämnas vid registreringen är korrekta och hålls aktuella. Du kan ändra en del (men inte alla) av de uppgifter Du lämnar vid registreringen genom att redigera Dina Kontoinställningar eller genom att kontakta oss. Se vår Integritetspolicy för mer information. Du kan även kontakta Oss för ytterligare information.

3.3.

Du kan också bli ombedd att välja en valuta för Ditt Konto från valutorna tillgängliga ("Kontovaluta"). Observera att Du inte kan ändra Kontovalutan fler än en gång utan Vårt tillstånd efter att ha valt den en gång (tillstånd kan nekas eller fördröjas efter Vårt godtycke). Vänligen kontakta Kundtjänst Om Du vill ändra Din Kontovaluta fler än en gång.

3.4.

Det kostar inget att öppna Ditt konto. Vi är inte någon bank och medlen garanteras inte av någon myndighet. Alla betalningar till och från Ditt konto måste betalas i de valutor som för tillfället går att använda i tjänsterna och ger ingen ränta, och Du måste se till att alla betalningar till Ditt konto kommer från en betalningskälla för vilken Du är kontoinnehavare. Om du gör en insättning eller uttag från Ditt konto i ett annat land än din kontovaluta, kommer sådan insättning och/eller uttag att göras till de Valutakursersom erbjuds av Oss vid tidpunkten för insättningen eller tillbakadragande och kan bli föremål för en liten växlingsavgift. Se Vanliga frågor för mer information.

3.5.

Vi är skyldiga informera Brittiska spelare om att skyddsnivån för deras medel beskrivs i Redovisningsförklaringen. Notera att Brittiska spelare måste bekräfta mottagandet av denna Redovisningsförklaring och Vi kommer inte att tillåta att Brittiska kunder utnyttjar några medel som satts in för spel i väntan på bekräftelsen, för vart och ett av följande tillfällen: (i) om en Brittisk spelare inte har satt in medel hos Oss tidigare, första gången som en Brittisk spelare sätter in medel, (ii) om en Brittisk spelare har satt in medel hos Oss tidigare, vid nästa enstaka tillfälle som den Brittiska spelaren gör insättningar hos Oss, och (iii) i samband med varje efterföljande insättning av ett Brittisk spelare, som är den första sedan förändringen i Vår Redovisningsförklaring. Kundmedel lagras på konton som är separata från företagskonton, och man har vidtagit arrangemang för att säkerställa att tillgångar på kundkontona distribueras till kunder i händelse av insolvens. Detta möter Gambling Commissions krav för åtskillnad av kundmedel på nivån: medium segregering. Mer information finns under Vanliga frågor eller på Gambling Commissions webbsajt.

3.6.

Om Du vill spela om riktiga pengar eller göra en satsning måste Du sätta in ”riktiga pengar” på Ditt konto med någon av de metoder som Vi för tillfället erbjuder. Dessa pengar sätts in på Ditt konto när Vi och/eller Våra agenter tar emot dem. Ett minsta och högsta insättningsbelopp kan tillämpas på inbetalningar till ditt konto, beroende på din historik hos Oss, insättningsmetod och andra faktorer som Vi själva bestämmer. Besök Kassan.

Endast för kunder från Storbritannien

Fr.o.m. 14 april 2020 godkänner vi inga inbetalningar som görs med kreditkort från kunder i Storbritannien, direkt eller indirekt via en elektronisk tjänst eller eWallet.

3.7.

Du kan när som helst begära att få ta ut pengar från Ditt konto, under förutsättning att alla gjorda inbetalningar har tagits emot. Vi förbehåller Oss rätten att betala ut en del eller hela det begärda uttagsbeloppet med samma betalningsmetod och i samma valuta med vilken insättningarna gjordes.

3.8.

För att kunna använda vissa Tjänster måste Du först hämta och installera programvara som tillhandahålls på den aktuella Plattformen.

3.9.

Vi kan inte garantera att en särskild valuta förblir tillgänglig. För den osannolika händelse att det blir nödvändigt för Oss att sluta stödja en viss valuta och Din kontovaluta inte längre är tillgänglig, förbehåller Vi Oss rätten att kräva att Du väljer en ny kontovaluta bland de som är tillgängliga på sidan Valutakurser och som Vi erbjuder vid växlingstillfället.

4. ÄKTA IDENTITET OCH ETT KONTO

Namnet i Ditt Konto måste vara detsamma som Ditt fullständiga namn och Din identitet och namnet i kontoregistreringen måste vara detsamma som namnet på kreditkortet/kreditkorten eller något annat betalningsmedel som används för att sätta in pengar på eller ta ut pengar från kontot. Utan att avvika från ovanstående, om du använder kreditkort eller andra betalkonton som inte är i Ditt sanna och juridiska namn och din identitet för att sätta in eller ta emot pengar på/från Ditt konto, antar vi att du har fått fullständigt och tillräckligt medgivande från den rättmätiga innehavaren och/eller den angivna personen på sådana kreditkort eller andra betalningskonton. Vi ska inte vara skyldiga att på något sätt undersöka sådant samtycke och ansvarar inte för Din representation enligt dessa villkor. För att verifiera Din identitet förbehåller Vi Oss rätten att när som helst begära att Du legitimerar Dig (däribland men inte begränsat till att Du skickar kopior av ett giltigt pass/ID-kort och/eller något betalkort som har använts) och bevis på att Du bor där Du påstår (däribland men inte begränsat till en ny faktura från ett elbolag eller ett bankkontoutdrag). Underlåtenhet att tillhandahålla sådan dokumentation kan resultera i att Ditt Konto avbryta eller avsluta Ditt Konto och Vi kan hålla inne ditt Kontosaldo tills Du levererar sådan dokumentation och Vår kontroll fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Du får inte ha fler än ett (1) Konto när Du använder Plattformarna. Om Du har fler än ett (1) Konto eller Konton i olika namn, måste Du Kontakta Oss omedelbart för att få Dina Konton åtgärdade så att Du bara har ett (1) Konto. Om vi har skäl att tro att du har öppnat flera konton, eller att du driver flera konton, i ditt eget namn eller i någon annans namn, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt/dina konto(n). Om vi har rimliga skäl att tro att flera konton har öppnats med avsikt att bedra oss, förbehåller vi oss rätten att avbryta alla transaktioner som är relaterade till nämnda bedrägeriförsök och alla medel i dessa konton kommer att förverkas. Om Du har förlorat Ditt Kontonamn eller lösenord, vänligen kontakta Oss för byte.

5. INGA KONCERNANSTÄLLDA, AFFILIATER, BOOKMAKERS ELLER SPORTDELTAGARE

Om Du är (i) tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller ombud för Entain eller något av företagets direkta eller indirekta dotterbolag ("Koncernen"), (ii) en leverantör eller säljare i Koncernen, (iii) (endast i förhållande till Sportsbook-tjänsterna) en bookmaker eller vadslagningsombud eller en person som på annat sätt är inblandad i utarbetandet, organisationen eller genomförandet av ett evenemang under vilket Vi accepterar spel (inklusive men inte begränsat till idrottsutövare, idrottsmän, medlemmar av idrottsförening och/eller ligor), får Du inte registrera Dig för ett Konto hos Oss eller direkt eller indirekt använda någon av Tjänsterna (alla dessa är "Obehöriga personer"), annat än som led i Din anställning inom Koncernen. På samma sätt får inte släktingar till Obehöriga personer registrera sig hos Oss eller direkt eller indirekt använda någon av Tjänsterna. För detta ändamål ska termen ”släkting” innefatta (men inte begränsas till) make, maka, partner, förälder, barn och syskon. Dessutom är Deltagare (enligt definitionen nedan) i all verksamhet som sanktioneras direkt eller indirekt av Fotbollsförbundet (förutom för en Deltagare som bara skulle betraktas som en Deltagare på grund av sin medverkan i en klubb under steg 4 i det nationella ligasystemet och alla matchfunktionärer, domartränare eller domarbedömare som arbetar på nivå 4 eller lägre) förbjudna att använda Våra Sportsbook-tjänster i syfte att spela, vare sig direkt eller indirekt, i alla frågor som rör eller har anknytning till fotboll var som helst i världen, inklusive, utan begränsning till, överföring av spelare, anställning av chefer, uttagning av team samt disciplinfrågor. I detta avsnitt ska en "Deltagare" ha samma betydelse som tillskrivs Fotbollsförbundets regler och ska betyda alla anslutna föreningar, auktoriserade agenter, tävlingar, klubbar, klubbfunktionärer, licensierade agenter, spelare, funktionärer, matchfunktionärer, ledningens kommittémedlemmar eller anställda i en ansluten klubb och alla sådana personer som då och då deltar i någon aktivitet som sanktionerats direkt eller indirekt av Fotbollförbundet.

6. DITT BRUK AV TJÄNSTERNA

6.1.

I syfte att säkerställa rättvisa, kan det hända att Vi vidtar åtgärder som Vi finner lämpliga för att skapa en rättvis och balanserad spelmiljö.

6.2.

Utan att det påverkar någon av Dina nuvarande och väntande transaktioner som omfattar Tjänster, förbehåller Vi Oss rätten att tillfälligt upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till någon av Tjänsterna enligt Vår egen bedömning genom att meddela Dig via e-post med omedelbar verkan och Vi, i den mån det är tillåtet enligt lag, kommer inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

6.3.

Vi förbjuder användningen av alla otillbörliga metoder vid användning av Tjänsterna. Vi gör detta för att skydda Våra kunder och Tjänsternas integritet. Läs vår Anti-fuskpolicy i punkt 28.4. Om någon kund befinns delta i någon form av maskopi eller andra aktiviteter som Vi anser utgöra fusk, kan hans eller hennes konto stängas permanent och det eventuella saldot kan riskera att förverkas eller undanhållas enligt punkt 16 i dessa Villkor.

6.4.

Vi förbjuder publiceringen av förbjudet Tredjepartsmaterial på Våra Plattformar. Läs vår policy om Tredjepartsmaterial som inkluderats i dessa Avtal om Du vill veta mer.

6.5.

Vi förbehåller oss rätten att då och då avbryta Din användning av vissa av våra Tjänster, Plattformar eller spel på våra Plattformar.

6.6.

Inga meddelanden eller information som publiceras på Tjänsterna är avsedda att utgöra juridisk eller skatterådgivning och Vi accepterar inget ansvar för tillit till sådant innehåll.

6.7.

För hänvisning till tid i samband med Din användning av Tjänsterna använder Vi tidszonen GMT+1 om inte annat anges.

6.8.

Din användning av Tjänsterna är endast för din personliga användning. Du får inte använda Tjänsterna för något kommersiellt syfte utan vårt skriftliga medgivande.

6.9.

Vi tar ansvarsfullt spelande på stort allvar. Du får inte använda Vår Tjänst om (i) Du har diagnostiserats ha ett spelproblem eller (ii) Du genomgår behandling för ett spelproblem. Meddela Oss omedelbart om Du känner att Du har förlorat eller kan förlora kontrollen över Ditt spelande eller spelutgifter, eller känner att Du riskerar att förlora kontrollen. Se även Ansvarsfullt spelande-funktionen som finns på Ditt Konto, via Konto, Mina uppgifter, avsnittet Ansvarsfullt spelande på Ditt Konto eller genom att klicka här.

6.10.

Vi kan komma att begränsa ditt konto, inklusive insättningsbegränsningar, för att kunna följa våra legala och regulatoriska skyldigheter. Vi tar inte ansvar om dessa begränsningar har inflytande på huruvida du kan uppfylla krav för kampanjer och/eller om du kan ta ut en bonus, fördelar eller priser.

7. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Termerna Entain, partypoker och andra märken som används av Koncernen är varumärken, servicemärken och/eller varumärkesnamn som tillhör Koncernen eller något av dess dotterbolag, anknutna företag eller dess licensgivare. Dessutom ägs allt annat material som används av koncernen, däribland men inte begränsat till datorprogram, bilder, grafik, fotografier, animeringar, filmer, musik, ljud, text (och all annan immateriell egendomsrätt till något av detta) av Koncernen eller ett av dess dotterbolag eller tillhörande koncernföretag och/eller licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller annan immateriell egendomsrätt. Du erhåller ingen rätt till sådant upphovsrättsskyddat material eller varu- eller servicemärken och får inte använda dem utan Koncernens skriftliga tillstånd.

8. ELEKTRONISK TJÄNSTLEVERANTÖR

För att Du ska kunna använda Tjänsterna måste Du skicka pengar till och kan behöva ta emot pengar från Oss. Vi kan använda elektroniska betalningsprocessorer från tredje part och/eller finansinstitut ("ESP:er") för att behandla sådana finansiella transaktioner. Du ger oss oåterkalleligt tillstånd att efter behov meddela en sådan EBF att hantera kontoinsättningar och uttag från Ditt Konto, och Du samtycker oåterkalleligt till att Vi kan utfärda sådana anvisningar å Din räkning i enlighet med Dina önskemål som Du skickar in genom en relevant funktion på Våra Plattformar. Du samtycker till att följa användningsvillkoren för varje tillämplig EBF. Om det föreligger någon konflikt mellan dessa Avtal och EBF:s användningsvillkor skall dessa Avtal gälla.

9. BONUSAR

Vi kan ibland erbjuda gratis- eller bonusbelopp som krediteras av Oss till Ditt konto ("Bonus(ar)"). Sådana Bonusar får bara användas på de Tjänster som anges när Du erbjuds Bonusen. Mottagandet av en Bonus ska ske i enlighet med ytterligare användningsvillkor som Vi kan göra tillgängliga för varje sådant bonuserbjudande eller, om inga sådana villkor ges, i enlighet med Standardkampanjvillkoren och bonusutdelningsrestriktionerna som ingår i det aktuella erbjudandet. Erbjudanden får endast utnyttjas EN gång om inget annat anges. Du har inte rätt att ta ut några bonusbelopp och Du får inte ta ut några pengar som Du har skaffat Dig via en bonus från Ditt konto utan att först ha följt de aktuella villkoren, däribland men utan begränsning till, eventuella bestämningar eller restriktioner. Vad gäller Sportsbook-tjänsterna kan Du, utöver vad som anges i ytterligare aktuella villkor, bara ta ut eventuella pengar från Ditt Konto som Du har fått via en Bonus när Du har satsat en summa som är fem gånger Bonusbeloppet och fem gånger insättningsbeloppet som ledde till Bonusbeloppet till odds på 1,7 på eller mer.

10. UTTAG

10.1

Ditt kontosaldo är det belopp med riktiga pengar som satts in på Ditt Konto (av Dig eller Oss) plus eventuella vinster (inklusive bonus som inte har uppfyllt gällande satsningsbegränsningar) och/eller minus eventuella förluster som har uppkommit genom bruk av Tjänsterna, minus eventuella rejker eller andra avgifter, i tillämpliga fall, och minus eventuella belopp som Du tidigare har tagit ut eller belopp som har förverkats eller krävts tillbaka av Oss på grund av något känt eller misstänkt bedrägeri eller på grund av insättningar eller andra transaktioner som har nekats eller annullerats av Din bank eller någon annan relevant utomstående bank (oavsett om det beror på att medlen inte har räckt till, återföringar eller något annat), eventuella avgifter för inaktiva konton (se punkt 11 nedan) eller några summor som av annan anledning dras bort eller förverkas i enlighet med dessa Avtal ("Kontosaldo").

10.2

Godkännande av en uttagsbegäran är föremål för att Du har gjort och satsat en tillräckligt stor insättning av riktiga pengar eller obegränsad bonus på Ditt Konto, upplupna vinster, eventuella insättningsmetodbegränsningar, bonusbegränsningar och/eller säkerhetsgranskningar (se avsnitt 16 nedan) och andra villkor i dessa Avtal. Samtliga belopp som Du tar ut omfattas av transaktionsgränser och uttagmetoder som Vi meddelar Dig om innan Du gör ett uttag. Besök Kassan om Du vill ha mer information om aktuella insättnings- och uttagsalternativ.

10.3

Vi kan rapportera och hålla valfria vinstbelopp inne för att följa tillämplig lag. Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster som Du får. Kontosaldot går inte att överföras, ersättas med eller inlösas för något annat pris. Utbetalning av medel som Du tar ut skall göras elektroniskt, med kreditkort och/eller på annat sätt som Vi väljer enligt Vårt eget gottfinnande, även om Vi kommer att försöka tillgodose Dina önskemål som indikerades av Dig när Du registrerade Dig.

10.4

Betalningar kommer att ske så snart som möjligt (med förbehåll för upp till 2 arbetsdagar intern behandlingstid), även om det kan uppstå förseningar på grund av eventuella säkerhetsgranskningar (se Avsnitt 15 nedan) som utförs av Oss och där Vi håller sådana betalningar i enlighet med dessa Avtal.

10.5

Alla betalningar som görs med banköverföring i EUR i SEPA-området behandlas enligt SEPA:s kriterier. Det innebär att både avsändaren och mottagaren debiteras ordinarie inhemska avgifter avseende transaktionen av deras respektive banker, även om överföringen görs mellan två länder som ingår i SEPA-området.

11. MATERIAL FRÅN TREDJE PART

11.1.

Vi tolererar inte kränkande eller stötande språk i Våra chattrum, eller på annat sätt av Dig på Plattformar eller med Koncernpersonalen. Dessutom har Du inte rätt att komma med falska och/eller spydiga och/eller skadevållande kommentarer beträffande Koncernens verksamhet i något medium eller forum.

11.2.

I enlighet med Villkoren i Vår Policy för tredjeparsmaterial, kan Vi refusera eller ta bort text, filer, bilder, fotografier, filmer, ljud eller annat material ("Tredjepartsmaterial") som Du lägger upp på Plattformarna som Vi efter eget godtycke anser bryter mot Villkoren i dessa Avtal.

11.3.

Alla överträdelser mot den här policyn kan leda till att tredjepartsmaterial tas bort, att Du tillfälligt inte får använda Tjänsterna och/eller andra åtgärder som det kan vara rimligt att Vi vidtar för att se till att Vi efterlever lagar och regler.

12. UPPLYSNING OM ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Användarnamnet och lösenordet som Du väljer när Du ansöker om medlemskap bör inte avslöjas för någon utomstående. Du har själv ansvaret för att Ditt användarnamn och lösenord skyddas.

Du samtycker till att hålla Ditt användarnamn och lösenord hemligt och att inte låta någon annan använda dem. Vi förutsätter att alla personer som identifierar sig genom att ange rätt användarnamn och lösenord är den rättmätiga kontoinnehavaren och alla transaktioner där användarnamnet och lösenordet har angetts korrekt betraktas som giltiga. Vi är under inga omständigheter ansvariga för några förluster som Du åsamkas på grund av obehörigt bruk eller missbruk av Dina inloggningsuppgifter. Vi behöver inte behålla information om användarnamn eller lösenord. Kontakta oss för byte om Du har förlorat Ditt användarnamn eller lösenord. I händelse av att vi upptäcker att du har gettt en tredje part tillgång till ditt konto, förbehåller vi oss rätten att spärra och/eller stänga ditt konto och hålla inne med eventuella vinster/saldo på det.

13. BEDRÄGLIGA AKTIVITETER, FÖRBJUDNA TRANSAKTIONER OCH MISSLYCKADE INSÄTTNINGAR

Vi har en nolltoleranspolicy vad gäller olämpligt spel och bedrägliga aktiviteter. Om Du enligt Vårt godtycke upptäcks ha fuskat eller försökt bedra Oss och/eller Koncernen eller någon annan användare av Tjänsterna på något vis, däribland men inte begränsat till att ha manipulerat spelet eller begått betalningsbedrägeri, eller att ha manipulerat valutafunktionerna, eller om Vi misstänker Dig för bedrägliga betalningar, däribland att ha använt stulna kreditkort eller någon annan bedräglig aktivitet (däribland men inte begränsat till någon återföring eller annan återbetalning) eller förbjuden transaktion (däribland men inte begränsat till pengatvätt) eller om Dina insättningar av någon orsak inte godkänns av Din bank, förbehåller Vi Oss rätten att tillfälligt suspendera och/eller stänga Ditt konto och återföra kundförluster med någon metod som Vi enligt lagen kan använda, däribland men inte begränsat till (i) att debitera kontobeloppet Du är skyldig Oss och (ii) instruera utomstående indrivningsbyråer att driva in skulden. Detta kan skada Din kreditvärdighet och innebär att Vi måste delge de aktuella byråerna Dina personuppgifter (däribland din identitet) och rapportera eventuella kriminella eller misstänkta aktiviteter till behöriga myndigheter.

Vi förbehåller oss rätten att annullera och hålla inne delar av eller hela den vinst som en person eller grupp av personer har gjort och att annullera och hålla inne standardspelarpoäng som en person eller grupp personer har skaffat sig om Vi har rimliga skäl att tro att sagda personer eller grupp av personer handlar eller har handlat i maskopi med varandra i ett försök att bedra eller skada Oss och/eller Koncernen och/eller Tjänsterna och/eller Plattformarna på något sätt.

I dataskydds-, säkerhets- och bedrägeriskyddsintresse tillåter Vi inte något bruk av några kommunikationskanaler inom Tjänsterna och/eller på Plattformarna (däribland men inte begränsat till chattrum vid kortbordet) för framförande eller marknadsföring av några erbjudanden, produkter eller tjänster (oavsett om de är Dina egna eller en tredje parts). Vi förbjuder Dig uttryckligen att lägga upp information eller kontakta Våra kunder för att erbjuda eller marknadsföra några erbjudanden, produkter eller tjänster.

Vad beträffar Sportsbook-tjänsterna och i den händelse Vi misstänker att matcher eller odds är uppgjorda i förväg eller annan manipulation, förbehåller Vi oss rätten att efter eget godtycke (i) ogiltigförklara ett evenemang eller en serie av evenemang på Våra marknader och (ii) fördröja och/eller hålla inne betalningar avseende ett evenemang eller en serie av evenemang på Våra marknader tills giltigheten för evenemanget eller serien av evemenang kan bekräftas av behörigt idrottsförbund.

I den händelse att ledningen för behöriga idrottsförbund bekräftar att ett evenemang eller en serie av evenemang aktivt manipulerats förbehåller Vi oss rätten att enligt eget godtycke ogiltigförklara spel som placerats på sådana evenemang, oavsett om en enskild person identifierats ha haft tillgång till insidekunskap eller information eller om någon annan enskild person enligt Vår rimliga bedömning är ansluten till, agerar tillsammans med eller på annat sätt samarbetar med en sådan enskild person.

14. FEL

Du måste informera Oss så fort Du blir medveten om fel som rör Ditt Konto eller några beräkningar som rör någon insats eller satsning som Du har gjort eller någon valutaväxling. Om ett sådant fel, systemfel eller spelfel (en avvikelse från spellogikens normala funktion av någon anledning) inträffar som leder till ett fel vid oddsberäkning, debiteringar, avgifter, rejk, bonusar eller utbetalning, eller i någon valutaväxling i tillämpliga fall ("fel"), försöker Vi återföra alla som har påverkats av detta fel till den ställning de hade innan felet inträffade. Eventuella misstag i visade odds på en tredjeparts oddsjämförelse-sida och som resultat av ett tekniskt problem, kommer att utvärderas som fel. Vi förbehåller Oss rätten att ogiltigförklara och annullera eventuella insatser eller satsningar som påverkades av ett sådant fel och att ta ut eventuella medel från Ditt konto som har med de aktuella insatserna eller satsningarna att göra. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot kan Vi kräva att Du betalar det aktuella utestående beloppet som har med dessa insatser eller satsningar att göra till Oss. I alla de fall då Vi (efter Eget godtycke) kommer fram till att ett Fel har använts för att skaffa någon en orättvis fördel, förbehåller Vi oss rätten att betrakta att denna aktivitet faller under punkt 16 (förverkande och kontostängning) i dessa Användningsvillkor.&

15. SÄKERHETSGRANSKNING

För att upprätthålla systemets skick och höga nivå av säkerhet, förbehåller Vi oss rätten att utföra säkerhetskontroller när som helst för att kontrollera Din identitet, ålder och de registreringsuppgifter Du har angett för att verifiera Din användning av Tjänsterna, däribland men inte begränsat till, att Du följer dessa avtal och Koncernens policy och om Dina ekonomiska transaktioner som Du har genomfört via Tjänsterna har brutit mot dessa Avtal och tillämpliga lagar (en "säkerhetskontroll"). Du ger Oss eller Vårt ombud tillstånd att göra förfrågningar om Dig och att använda och avslöja till en tredje part om Vi anser det nödvändigt att granska informationen som Du ger Oss eller bör ge Oss i enlighet med dessa Avtal, däribland men inte begränsat till att beställa en kreditrapport och/eller på annat sätt verifiera informationen mot uppgifter i tredjepartsdatabaser. För att underlätta dessa säkerhetskontroller accepterar Du även att tillhandahålla information och dokumentation som Vi efter eget godtycke kan komma att begära.

16. FÖRVERKANDE OCH KONTOSTÄNGNING

16.1.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GODTYCKE OCH BETRÄFFANDE DITT KONTO, NÅGOT RELATERAT EBF-KONTO (enligt definitionen av termen i punkt 8), EVENTUELLA KONTON DU KAN HA PÅ ANDRA WEBBPLATSER OCH/ELLER KASINON OCH/ELLER TJÄNSTER SOM ÄGS ELLER DRIVS AV ELLER Å KONCERNENS VÄGNAR OCH, IFALL DU ANVÄNDER SPELTJÄNSTERNA, EVENTUELLA TJÄNSTER SOM UTNYTTJAR DEN DELADE SPEL-/BORDSPLATTFORMEN, SÄGA UPP DESSA AVTAL, HÅLLA INNE KONTOSALDOT, TILLFÄLLIGT STÄNGA DITT KONTO OCH FRÅN ETT SÅDANT KONTO FÖRSÖKA ÅTERVINNA DE BELOPP SOM BERÖRS AV NÅGON AKTUELL UTBETALNING, BONUS ELLER VINST OM:

16.1.1.

Du har begått ett väsenligt brott mot något av dessa Avtal:

16.1.2.

Vi uppmärksammades på att Du har använt eller försökt använda Tjänsterna i syfte att begå bedrägeri, maskopi (även vad gäller återföringar) eller ägnat Dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter (däribland, men utan begränsning till, manipulering av valutafunktionerna),

16.1.3.

Vi blir uppmärksamma på att Du har spelat på någon annan spelsajt eller Tjänst och misstänks för bedrägeri, hemliga överenskommelser (även vad gäller återföringar) eller ägnat Dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter,

16.1.4.

Du har ”återfört” eller nekat till något av köpen eller insättningarna som Du har gjort på Ditt Konto, eller

16.1.5.

Du sätts i personlig konkurs eller konkurs eller liknande förfaranden var som helst i världen.

17. UPPSÄGNING OCH STÄNGNING AV TJÄNST

17.1.

Du har rätt att blockera vissa eller alla av de produkter som Vi erbjuder (poker, kasino, betting) Dig genom Ditt Konto ("Stängning av tjänst"). Du hittar mer information om Stängning av tjänst här.

17.2.

Om Du vill stänga Ditt Konto, kommer Du att behöva aktivera en obestämd Stängning av tjänster för alla Speltjänster.

17.3

Utan att detta begränsar punkt 16, har Vi rätt att säga upp dessa Avtal med sju (7) dagars varsel (eller varselförsök) till Dig på den e-postadress som Du har gett Oss. Om Vi säger upp avtalet skall Vi varsla Dig om detta via e-post, såvida inte uppsägningen sker i enlighet med punkt 16, och så fort det rimligen går återbetala saldot på Ditt konto. Om Vi har sagt upp Avtalet i enlighet med punkt 16, är eventuella utbetalningar, bonusar och vinster på Ditt konto inte återbetalbara och anses förverkade.

17.4.

En uppsägning av dessa Avtal påverkar inte några utestående insatser eller satsningar, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT de utestående insatserna och satsningarna är giltiga och inte bryter mot dessa Avtal på något vis.

17.5.

Följande punkter i dessa Användningsvillkor gäller även efter det att dessa Avtal har sagts upp av någon av parterna: 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 och 24, jämte de punkter som krävs för att tolka dem.

18. KOMPENSATION

DU SAMTYCKER TILL ATT DU BARA FÅR ANVÄNDA TJÄNSTERNA I ENLIGHET MED ANVÄNDNINGSVILLKOREN SOM KOMMER TILL UTTRYCK I AVTALEN. DU SKALL KOMPENSERA OSS FULLT UT FÖR FÖRLUST ELLER KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGA RÄTTSLIGA AVGIFTER) SOM VI (ELLER NÅGON MEDLEM I VÅR KONCERN) ÅSAMKAR OSS OCH SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU BRYTER MOT DESSA AVTAL.

19. SPELPAUS OCH SJÄLVUTESLUTNING

19.1.

Du kan ha rätt att lämna in en begäran om en tillfällig spelpaus eller obestämd självuteslutning med hjälp av spelansvarsfunktionen på Ditt konto via Konto, Mina uppgifter, Ansvarsfullt spelande eller genom att klicka här. Vid obestämd självuteslutning kommer utbetalning av kontosaldot (minus eventuella bonusar) på Ditt konto att initieras, med förbehåll för villkoren i detta avtal. Vi har rätt att ta ovan nämnda steg i samband med ditt konto.

19.2.

Om Du har valt obestämd självuteslutning från någon av de Plattformar som tillhandahålls av något företag i koncernen godkänner Du att Du inte får skapa eller använda ett Konto hos något annat Koncernföretag ("Ytterligare koncernkonto") under självuteslutningsperioden som Du har valt.

19.2.1

Om du har öppnat eller använt ett konto på en av plattformerna som erbjuds av ett av gruppföretagen medan du har valt att vara självspärrad, kommer vi självklart att ta de steg som är nödvändiga för att hindra dig från att satsa riktiga pengar inom alla våra produkter inom 48 timmar. Om vi klarar av att hitta konton som öppnats av självspärrade spelare på en plattform som erbjuds av ett av gruppföretagen, kommer vi självklart att ta de steg som är nödvändiga för att göra tillgången till kontot omöjlig inom 48 timmar efter att vi fick reda på det.

19.3.

Om Du bryter mot punkt 19.2 ovan har Vi och/eller något Koncernföretag dessutom rätt att (men behöver inte) frysa eventuella medel som Du sätter in (eller har satt in) på något Ytterligare koncernkonto.

19.4.

För att undanröja alla tvivelsmål ska varken Vi eller något Koncernföretag vara skyldiga att återbetala några medel som Du satsar på något Ytterligare koncernkonto under självavstängningsperioden som Du har valt om Du bryter mot punkt 19.2 ovan.

19.5.

Vi ger Dig möjligheten att bestämma individuella dagliga, vecko- och/eller månadsgränser. Varje begäran om att minska Din insättningsgräns behandlas omedelbart. För att effektivt kunna förebygga tvångsspelande, behandlas samtliga höjningar av insättningsgränser och/eller begäranden om avlägsnande inom 24 timmar efter ansökan. Du kan ställa in eller ändra Dina insättningsgränser i avsnittet Ansvarsfullt spelande på Ditt Konto.

Kunder i Storbritannien: när Du loggar in efter 24 timmar visas ett popup-fönster där Du kan bekräfta Din nya insättningsgräns för att aktivera eller avslå den. Den aktiveras så fort Du bekräftat Din nya gräns.

19.6

Spelare som är i Storbritannien kan använda sig av "GAMSTOP" självspärren.

19.6.1

Förutom vår interna självspärr-funktion som förklaras närmare i sektion 20, är vi även registrerade hos självspärr-tjänsten som erbjuds av National Online Self Exclusion Scheme Limited ("GAMSTOP"). I och med att du registrerar dig hos GAMSTOP självspärrtjänst kommer du inte att få tillgång till samtliga online spelsajter och appar som drivs av bolag som har licens för dessa tjänster. Du hittar mer information om GAMSTOP självspärren på www.gamstop.co.uk.

19.6.2

Om du registrerat dig för GAMSTOP självspärren, kommer vi att göra allt för att hindra dig från att tillgå dina online-konton eller att öppna nya online-konton hos en av våra spelsajter eller appar.

19.6.3

Vi kan endast genomföra självspärrar inom GAMSTOP självspärr-tjänsterna enligt den information som du ger till GAMSTOP inom din registrering för GAMSTOP självspärren. Vi kommer inte att ta ansvar för att inte ha sett eventuella misstag du eller GAMSTOP har gjort när denna information skickades vidare.

19.6.4

Vi påminner dig härmed att det är ditt ansvar att ge GAMSTOP information som motsvarar sanningen och som stämmer överens med den information du använde när du öppnade online-konton hos oss.  Det är ditt ansvar att alltid uppdatera informationen du ger till GAMSTOP. Vi tar inget som helst ansvar för om du inte har aktuell information.

19.6.5

GAMSTOP självspärren kommer endast att hindra dig från att ha tillgång till de online-konton som stämmer överens med informationen du gav vidare till GAMSTOP som del av din ansökan om självspärr. GAMSTOP självspärren kommer dessutom endast att hindra dig från att öppna nya online-konton där den personliga informationen du angav stämmer överens med informationen du gav till GAMSTOP som del av din ansökan om självspärr.  Därför kommer vi inte att ta ansvar för om vi inte kunnat hindra dig från att tillgå dina online-konton eller om vi inte kunnat förbjuda dig att öppna nya online-konton, vid omständigheter då felaktiga, ej sammanhängande och/eller ofullständig information ges vidare till oss och/eller GAMSTOP.

19.6.6

Vänligen observera att, enligt GAMSTOPS villkor, din självspärr aktiveras så fort som möjligt efter att din ansökan bearbetats. GAMSTOP försöker att göra det inom 24 timmar, vilket dock inte kan garanteras. Så fort självspärren genomförts och är aktiv på GAMSTOPS operativsystem, kommer den även att aktiveras på våra operativsystem (fast du även borde informera oss om ditt deltagande i GAMSTOP självspärr-tjänsterna - vänligen se paragraf 20.6.8 nedan).

19.6.7

För att garantera att du får ut allt av din självspärr hos GAMSTOP, rekommenderar vi att du även tar kontakt med online-speloperatören du använder för att bekräfta att din ansökan till registreringen hos GAMSTOP självspärren har genomförts. Du kan ta kontakt med oss här.

19.6.8

När du tar kontakt med oss för att bekräfta att din ansökan till registreringen hos GAMSTOP självspärren har genomförts, ber vi dig att bekräfta följande information (vi vill påminna dig om att den information du ger vidare ska vara korrekt, konsistent och komplett för att kunna garantera att du får alla fördelar GAMSTOP självspärren erbjuder):
19.6.8.1 namn; 
19.6.8.2 användarnamnet för online-kontot; 
19.6.8.3 adress; och 
19.6.8.4 födelsedatum.

19.6.9

Efter den kortast möjliga spärrtiden som du och GAMSTOP bestämde, kommer du att behöva ta kontakt med GAMSTOP direkt för att genomföra deaktiveringen av din självspärr. GAMSTOP gör allt de kan för att deaktivera din självspärr så fort som möjligt - detta kan dock inte garanteras. Vänligen observera att vi inte kan genomföra deaktiveringen åt dig. Ansökan hos GAMSTOP om att deaktivera din självspärr är i samband med en 24-timmars "cooling-off" period. När din självspärr har deaktiverats kommer du att ha tillgång till alla dina online-konton hos oss/kunna öppna nya online-konton hos oss. Om du inte tar kontakt med GAMSTOP för att deaktivera din självspärr efter spärrtiden du bestämde med GAMSTOP, kommer din självspärr att vara aktiv i ytterligare 7 år - därefter deaktiveras din självspärr.

19.6.10

Du accepterar att du inte får öppna nya online-konton, logga in till något av dina existerande konton eller att du på något sätt försöker kringgå GAMSTOPS eller våra operativsystem/mekanismer så länge din självspärr är aktiv. GAMSTOP självspärren är till för att hjälpa dig med att ansvarsfullt handskas med dina spelvanor hos oss. Som bekräftat i GAMSTOPS villkor, är tjänsten inte till för att ersätta din egna vilja och den är heller inte helt "vattentät", vilket gör att vi inte kan garantera att tjänsten alltid ser till att du inte får tillgång till dina online-konton eller att du hindras från att öppna nya online-konton.

19.6.11

Med passande kontroller och säkerhetsåtgärder ser vi till att du inom självspärren med GAMSTOP inte har tillgång till dina aktuella online-konton eller att du inte kan öppna nya online-konton hos oss. Vi kan dock inte ta ansvar för dig eller tredjepart om du kan fortsätta att spela på en av våra spelsajter och/eller appar (detta inkluderar även att öppna/ha tillgång till konton in-shop om de är kopplade till dina online-konton).

19.6.12

Dessutom kan vi under inga omständigheter ta ansvar för dig eller tredjepart om du har tillgång till dina online-konton eller om du kan öppna nya online-konton under en självspärr-period inom GAMSTOP självspärr-tjänsterna, om orsakerna för detta inte kan kontrolleras av oss. Det inkluderar omständigheter där operativsystemen som används av GAMSTOP inte kunnat identifiera dig och/eller dina online-konton inom självspärren om du försökt få tillgång till en av våra spelsajter och/eller appar.

20. BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

20.1.

DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMARNA, HÄMTNING AV PROGRAM SOM HÖR SAMMAN MED TJÄNSTERNA PÅ PLATTFORMARNA OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER NÅGON INFORMATION SOM VI KAN TILLHANDAHÅLLA I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER MED DITT FRIA VAL, EFTER DITT GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK.

20.2.

I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER, HAR VI INGET ANSVAR FÖR: (i) FUNKTIONSSTÖRNINGAR I DATORPROGRAMMEN SOM HÖR TILL TJÄNSTERNA SOM VI GÖR TILLGÄNGLIGA PÅ PLATTFORMARNA, (ii) FEL SOM BESKRIVS I PUNKT 14, (iii) PROGRAMFEL ELLER VIRUS SOM LEDER TILL ATT DATA GÅR FÖRLORADE ELLER (iv) NÅGON ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING, DIN MOBILTELEFON ELLER DINA PROGRAM.

20.3.

DESSUTOM HAR VI INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FÖRSÖK DU GÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA VIA METODER ELLER PÅ SÄTT SOM VI INTE HAR AVSETT. VI BEHÖVER INTE TILLHANDAHÅLLA REDUNDANTA ELLER EXTRA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM.

20.4.

VI TILLHANDAHÅLLER DESSA TJÄNSTER MED RIMLIG KOMPETENS OCH OMSORG OCH VÄSENTLIGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN I DESSA AVTAL. VI GER INGA ANDRA LÖFTEN ELLER GARANTIER OM TJÄNSTERNA.

20.5.

VÅRT MAXIMALA ANSVAR INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART SOM KAN UPPKOMMA GENOM DESSA AVTAL ELLER GENOM DITT BRUK AV TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMMEN SOM HÖR TILL TJÄNSTERNA SOM VI TILLGÄNGLIGGÖR PÅ PLATTFORMARNA, VARE SIG DET UPPKOMMER GENOM AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA UNDER EN TOLVMÅNADERSPERIOD (12) VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU HAR BETALAT FRÅN DITT KONTO I SATSNINGAR, REJKER OCH/ELLER AVGIFTER, I TILLÄMPLIGA FALL, UNDER SAMMA TOLVMÅNADERSPERIOD (12) OCH BETRÄFFANDE DEN TJÄNST FÖR VILKEN ANSVARET I FRÅGA HAR UPPKOMMIT.

20.6.

KONCERNEN (I VILKEN INRÄKNAS DESS TJÄNSTEMÄN, LEDNING, AGENTER OCH ANSTÄLLDA) HAR INGET ANSVAR GENTEMOT DIG GENOM AVTAL, ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER NÅGOT ANNAT FÖR EVENTUELLA RÖRELSEFÖRLUSTER, DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, VINSTER, INTÄKTER, AFFÄRER, MÖJLIGHETER, GOODWILL, RYKTE ELLER AFFÄRSAVBROTT, ELLER FÖR NÅGRA FÖRLUSTER SOM KONCERNEN FÖR NÄRVARANDE INTE KAN FÖRUTSE SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV DESSA AVTAL ELLER DITT BRUK AV TJÄNSTERNA.

20.7.

INGENTING I DETTA AVTAL FRÅNTAR ELLER BEGRÄNSAR EMELLERTID VÅRT ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV VÅR FÖRSUMLIGHET.

20.8.

OM NÅGON DEL AV AVTALEN ANSES OLAGLIG, OGILTIG ELLER AV NÅGON ANLEDNING ICKE VERKSTÄLLBAR, SKA DENNA DEL ANSES VARA ÅTSKILJBAR FRÅN RESTEN AV AVTALEN OCH SKA INTE PÅVERKA GILTIGHETEN OCH VERKSTÄLLBARHETEN AV ÖVRIGA VILLKOR.

21. KOMMENTARER/KLAGOMÅL

21.1

Om du har klagomål angående reglerna för fastigheterna, måste du skicka ditt klagomål till oss så fort som det är passande från det att det ursprungliga problemet uppstod. Ta kontakt med vår kundtjänst till att börja med. Klagomål kan inte skickas via sociala medier. Det är ditt ansvar att ange en komplett sammanfattning av ditt problem med alla viktiga informationer. Det betyder även, men inte endast, detaljerad överförings-information, exakt datum, tid samt tidszon. Dessutom skärmdumpar eller videomaterial du har, kopior på mottaget kampanjmaterial, osv.

21.2

Om du inte är nöjd med svaret från vår kundtjänst angående ditt klagomål inom processen i 21.1. ovan, kan du skicka ditt klagomål skriftligt till complaints@partypoker.com. Du kan även skicka skriftliga meddelande till: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Alla meddelanden som vi skickar till dig (om inget annat anges här) skickas till den e-postadress som du angav när du registrerade ditt konto. Du ansvarar för att meddela oss om att denna e-postadress ändras genom att använda funktionen "Ändra e-postadress" i vår programvara och för att regelbundet kontrollera ditt e-postkonto och se om du har fått något meddelande från oss.

21.2.1

(i) Du borde få en bekräftelse att vi tagit emot ditt klagomål inom 24 timmar från det att vi tog emot ditt klagomål som beskrivet ovan. Vårt definitiva beslut för ditt ärende skickas via e-post inom åtta veckor från det att vi tog emot klagomålet. Undantag görs om du inte följer processen för klagomål inom den angivna tiden. Om vi behöver mer information från dig, pausas denna tidsperiod fram tills du har skickat den information som behövs. Då fortsätter processen där den stoppades.

(ii) Vår process för klagomål avslutas om ditt klagomål förblir olöst åtta veckor (med eventuella pauser som görs för att du ska kunna skicka ytterligare information) efter att vi tagit emot ditt klagomål eller om vi inte kan fortsätta med att behandla ditt ärende eller om vi inte har fattat något beslut inom åtta veckor. Vi skriver då ett slutligt svar angående ärendet via e-post.

21.3

Om du inte är nöjd med vårt slutliga svar enligt processen för klagomål ovan, kan du ta kontakt med vår "alternative dispute resolution" (ADR) operatör, eCogra (om du är EU-medborgare). eCOGRA är en dispyt-lösningstjänst som vi har anlitat som oberoende problemlösnings-tjänst (för problem och klagomål som har att göra med en kunds klagomål i samband med spelöverföringar och som inte kan lösas av vår process för klagomål ovan). ADR-tjänsten är gratis. Notera att eCOGRA kan avvisa hänvisade klagomål på grundval att de är oseriösa eller otillbörliga.

Du kan skicka ditt klagomål direkt till Malta Gaming Authority via e-post till support.mga@mga.org.mt.

22. SKYDD AV DATA

22.1.

Vi kan avslöja Dina personuppgifter för någon av Våra ombud som endast får använda dessa uppgifter för exakt de syften som Vi anger och inom ramen för dessa Avtal. Vi använder Dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. Om Vi ingår partnerskap med en tredje part som innebär att de utför vissa funktioner för Oss eller Vi är verksamma under en tredje parts varumärke, kan Vi dela och/eller överföra Dina personuppgifter och andra uppgifter om Din användning av Tjänsten med en sådan tredje part. Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa villkor ger Du härmed Ditt samtycke till att Vi delar och/eller överför denna information och personuppgifter till tredje part i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och tillhörande bestämmelser.

22.2.

Du bör förutsätta att all användning av Vår webbplats och att e-postmeddelanden, SMS och telefonsamtal mellan Dig och Oss registreras. Denna registrerade information är Vår egendom och kan användas som bevis om någon tvist uppkommer eller för att förbättra kundtjänsten.

23. GÄLLANDE LAG

Dessa avtal genomförs och bestäms av lagstiftelsen i Malta. Parterna godkänner att eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som står i samband med dessa avtal, eller brytandet, avslutningen eller ogiltigheten av dessa, ska skickas till domstolen i Malta.

24. ÖVERLÅTELSE

Vi förbehåller Oss rätten att överlåta, tilldela, underlicensiera eller som säkerhet lämna dessa Avtal, helt eller delvis, till vilken person som helst (utan Ditt godkännande) där Du meddelas om sådan överlåtelse genom e-post, under förutsättning att en sådan tilldelning sker med samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för Dig. Du får inte tilldela, underlicensiera eller på något annat sätt överlåta någon av Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Avtal.

25. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

25.1.

Förutom i den mån som dessa Avtal uttryckligen anger att en tredje part har egen rätt att verkställa ett villkor i dessa Avtal, har en person som inte är en part i dessa Avtal ingen rätt enligt lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser att förlita sig på eller verkställa något villkor i dessa Avtal. Detta gäller emellertid inte tredjepartsrättighet som föreligger utöver detta annat än i lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser.

25.2.

För att undanröja alla tvivelsmål är varje medlem av Koncernen en avsedd tredjepartsförmånstagare till dessa Avtal.

26. HELA AVTALET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Du förstår och samtycker till att vara bunden av dessa Avtal även då Vi från tid till annan gör ändringar eller tillägg till dem. Vi kan komma att ändra dessa Avtal när som helst genom att skicka e-post till Dig med informatiom om de nya villkoren. Varje sådan ändring kommer att träda i kraft inom trettio (30) dagar efter Vårt meddelande till Dig ("Meddelande"). Om Du inte accepterar någon ändring är Din enda utväg att sluta spela och stänga Ditt konto i enlighet med punkt 17.2. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter dessa trettio (30) dagar anses vara ett bindande godkännande av ändringarna. Du ansvarar för att granska dessa Avtal och eventuella ändringar varje gång Du spelar. Dessa Avtal och dokumenten som Vi hänvisar till i dem utgör det fullständiga och slutgiltiga avtalet mellan Dig och Oss vad avser dessa avtal och ersätter alla tidigare avtal mellan Dig och Oss.

27. SPORTSBOOK-TJÄNSTER

27.1.

Följande villkor gäller endast för Din användning av Sportsbook-tjänsterna. Observera att denna punkt 27 ska gälla i den utsträckning som den gäller Ditt bruk av Sportsbook-tjänsterna om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 27 och de övriga punkterna i dessa villkor. Vi vill påminna dig om att från och med den 19 december 2022 kommer sportspelsfaciliteter inte att vara tillgängliga i Ungern.

27.2. Regler och procedurer för Sportsbook-tjänsterna

Du måste använda Sportsbook-tjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i Våra Sportsbook-tjänstregler och någon annan sida som specifikt gäller och reglerar ett särskilt evenemang, spel eller en särskild turnering ("Regler"). Vi råder Dig att läsa alla dessa regler noga.

27.3. Satsningsvillkor

Vi förbehåller Oss rätten att använda symboler (t.ex. 1, X, 2) och förkortningar för att visa resultatet av satsningar. Vi ska vid varje enskild tidpunkt ha ett hjälpavsnitt på Sportsbook-tjänsterna med information om satsningstyper och vilka villkor som gäller. Vi råder Dig att bekanta Dig med alla detaljer kring någon satsning innan Du gör den. Eventuell extra information som ges ovanför eller under evenemanget och de visade oddsen utgör en del av satsningsreglerna för ett visst evenemang och ska, om någon diskrepans föreligger, prioriteras högre än dessa villkor. Vi råder Dig att läsa all denna information noga.

27.4.1. Begränsningar av insatser

Vi förbehåller Oss rätten att begränsa det maximala belopp som får satsas på enskilda eller flerdubbla spel.

27.4.2. Begränsningar av vinster

Det maximala sammantagna belopp som Du kan vinna via Sportsbook-tjänsterna inom en tjugofyratimmarsperiod (24) är 250 000 USD (nettovinst exklusive insats) eller, om Din kontovaluta är EUR, GBP, HUF, PLN, CAD, YEN eller RON vid den tidpunkt då detta maximum uppnåddes: 175 000 EUR, 125 000 GBP, 45 000 000 HUF, 700 000 PLN, 300 000 CAD, 10 000 000 YEN eller 600 000 RON i tillämpliga fall. Maximibeloppet gäller oavsett hur många satsningar som görs eller som inte har avgjorts eller det satsade eller ännu inte godkända beloppet, och att Vi godkänner insatsen eller satsningen utgör inte en överenskommelse om utbetalning om Din nettovinst överskrider Vår vinstbegränsning (ovan). Det är Du som har ansvaret för att veta att Du inte får betalt om nettovinsten överskrider den här gränsen.

Det högsta belopp som Du kan vinna via Sportsbook-tjänsterna på ett enskilt spel är USD 12 000 (nettovint exklusive insats) eller, om Din kontovaluta är EUR, GBP, HUF, PLN, CAD, YEN eller RON vid den tidpunkt då detta högsta belopp uppnås: CHF 15 500, EUR 10 000, GBP 7 000, DKK 75 000, SEK 92 000, NOK 82 500, PLN 44 500, CZK 300 000, HUF 2 500 000, YTL 17 000, HRK 70 000, RON 30 000, RUB 300 000, EEK 150 000, LVL 7 000, LTL 35 000, eller BGN 20 000 i tillämpliga fall.

Dessa gränser är endast ungefärliga värden och kan ändras på grund av valutafluktuationer. Vi förbehåller Oss rätten att vid olika tillfällen införa nya vinstbegränsningar.

27.4.3. Vinstberäkning

Vid spel med fasta odds beräknas vinsten genom att insatsen multipliceras med det fasta oddset. Vid livespel godkänner Du alla eventuella oddsändringar under spelplaceringsprocessen. Med oddsändringar menas förändringar som inträffar mellan det att Du lägger till ett val på spelkupongen och Vi godkänner spelet. Oddsen visas i spelbekräftelsen. I den händelse att Du placerar fler än ett spel (däribland kombinationer av enkel- och kombispel) och Din totala vinst överskrider vinstbegränsningen enligt punkt 28.4.2 ovan, ska Vi ha rätt att reducera beloppet i nödvändig omfattning i syfte att uppnå överensstämmelse med vinstbegränsningen.

27.4.4. Spelens och resultatens riktighet

För att säkerställa högsta möjliga riktighet avseende alla spel och resultat beräknas Dina kontomedel med fyra decimaler. Av tekniska orsaker kan Ditt kontosaldo endast visas med två decimaler, vilket ibland kan leda till bristande överensstämmelse när ett värde med fyra decimaler avrundas till ett värde med två decimaler.

27.5. Godkännande och bekräftelse av villkor

27.5.1.

Satsningarna måste göras via Sportsbook-tjänsterna.

27.5.2.

En satsning anses vara giltig efter bekräftelse från Våra fjärrservrar. En satsning bekräftas när den visas på kundens konto under "Mina spel". När en satsning görs och godkänns debiteras Ditt konto med motsvarande belopp. En godkänd satsning går inte att annullera eller ändra på något sätt.

27.5.3.

När Du placerar ett spel bekräftar Du att du inte har någon förhandskunskap om resultatet för respektive evenemang som spelet avser ("Evenemanget"). Om information, under tiden för godkännande av satsningar, blir känd genom vilken resultatet av ett Evenemang kan fastställas, förbehåller Vi Oss rätten att variera tidsfristen för godkännande av satsningar eller att ogiltigförklara eventuella gjorda satsningar.

27.5.4.

Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara eventuella spel, inklusive, men inte begränsat till spel som kan vara oavsiktligt accepterat när Ditt Konto inte har tillräckliga medel för att täcka det satsade beloppet innan evenemanget äger rum. Med förbehåll för ovanstående, om Ditt kontosaldo delvis täcker en insats för ett spel, förbehåller Vi oss rätten att godkänna Din satsning med en insats som är lika med summan av Ditt kontosaldo. Vi förbehåller Oss även rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Dig från ytterligare förluster om Du skulle förlora 5 000 euro (eller motsvarande belopp i en annan valuta) eller mer under en fyraveckorsperiod.

27.5.5.

Alla satsningar måste göras och accepteras innan det aktuella Evenemanget. Alla satsningar som görs eller tas emot efter att Evenemanget har börjat annulleras, såvida inte satsningserbjudandet uppenbarligen är avsett att vara tillgängligt efter det att Evenemanget har inletts (dvs. live-satsningar, öppna satsningar).

27.5.6.

Om det vid live-satsningar visar sig att en satsning har gjorts till fel pris på grund av försenad TV-sändning eller dataöverföring omedelbart efter att den valda deltagaren/det valda laget har fått ett markant övertag, förbehåller Vi oss rätten att annullera satsningen, oavsett om den ger vinst eller förlust.

27.5.7.

Om ett Evenemang inte blir av och förklaras ogiltigt, räknas respektive val med det neutrala decimaloddset ett (1,00). Enskilda satsningar återbetalas. Vid flera satsningar där annullerade Evenemang visas tillsammans med andra giltiga Evenemang som ser ut att leda till vinst, förblir den multipla satsningen giltig, men det ackumulerade oddset justeras därefter.

27.5.8.

Flera satsningar är inte tillåtna där resultatet av en del av satsningen bidrar till resultatet av en annan.

27.5.9.

Vi förbehåller Oss rätten att helt eller delvis inte godkänna ett spel och att betrakta alla tvetydiga spel som ogiltiga.

27.5.10.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till Sportsbook-tjänsten enligt eget gottfinnande med omedelbar verkan genom att meddela Dig via e-post och, i den utsträckning som lagen tillåter, Vi kommer inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

27.6. Byte av kontovaluta

För att undanröja alla tvivelsmål räknas alla vinster om till den nya Kontovalutan enligt Valutakurserna vid utbetalningstidpunkten för den händelse att Du byter kontovaluta medan en satsning ännu inte har avgjorts.

28. SPELTJÄNSTER

Från och med den 30 januari 2023 kommer poker inte att vara tillgängligt för kunder i Österrike.

28.1.

Följande villkor gäller enbart Din användning av Speltjänsterna. Observera att om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 28 och de övriga punkterna i dessa Användningsvillkor, så skall de övriga punkterna i dessa Användningsvillkor gälla.

28.2. Spel med gratispengar och riktiga pengar

Genom att registrera Dig för Speltjänsterna får Du tillgång till (via Programvaran (som definieras nedan)) både spel och turneringar med "gratispengar" ("Spel med gratispengar" respektive "Gratisspel") och spel och turneringar med riktiga pengar ("Spel med riktiga pengar" respektive "Riktiga pengaspel") via Speltjänsterna. Det är inte nödvändigt eller obligatoriskt att köpa något för att spela med gratispengar, förutom eventuell kostnad som Du kan ådra Dig för att komma åt Speltjänsterna och som debiteras av Din Internet-leverantör eller Ditt telefonbolag, och Du kan spela spel med gratispengar utan att satsa riktiga pengar. Vi förbehåller Oss rätten att tillfälligt upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till en Speltjänst efter eget gottfinnande med omedelbar verkan genom att meddela Dig via e-post. I den utsträckning som lagen tillåter, kommer Vi inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

28.3. Regler och procedurer för Speltjänsterna

Du måste använda Speltjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade Spelregler som beskrivs i avsnittet Spelregler och procedurerna som gäller Speltjänsten som Du använder och som beskrivs i avsnittet Spel på Sajterna partypoker.com och partycasino.com, inklusive men inte begränsat till avsnitten Kampanjer, Turneringar, Spelanvisningar och Spelregler, Tipsa en vän, Så här spelar du, Bordsinsatser, Turneringar, Turneringsregler, Pokeretikett och alla andra sidor som gäller just och reglerar något särskilt evenemang, spel eller en särskild turnering (" ("Regler").

28.4. Fusk

28.4.1 Antifuskpolicy

Vi arbetar för att förhindra användningen av otillbörliga metoder vid utnyttjande av Speltjänster, inklusive men inte begränsat till spelarmaskopi, icke-mänskliga spelare (robotar), chipdumpning, skript och andra former av olämpligt beteende som ger spelare en orättvis fördel över andra spelare på sajten. Vi gör även allt Vi kan för att upptäcka och förhindra bruket av datorprogram som är designade för göra det möjligt för artificiell intelligens att spela på Våra plattformar, vilket inbegriper men är inte begränsat till, profilering av motståndare, fuskprogram eller något annat som Vi anser ger Dig en orättvis fördel över andra spelare som inte använder sådana program eller system ("AI-programvara"). Du accepterar att Vi vidtar åtgärder för att upptäcka och förhindra bruket av sådana program och AI-programvara med hjälp av olika metoder (däribland men inte begränsat till att avläsa listan med program som körs på en användares dator), och Du godkänner att Du inte ska använda någon AI-programvara och/eller några sådana programvaror. I händelse av att Vi misstänker att en spelare har varit inblandad i något förfarande som beskrivs i denna punkt 28.4 eller andra förfaranden som Vi anser vara orättvisa eller bedrägliga, förbehåller Vi oss rätten, efter eget gottfinnande, att spärra deras konto och permanent hålla inne tillgängliga medel på sådana konton. Ingen spelare ska ha rätt att kräva att Vi vidtar några andra åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk, skript eller någon annan form av orättvist eller bedrägligt beteende. Om en spelare har blivit lurad av en annan spelare när han/hon använt Tjänsterna, ska Vi bara återbetala de medel som spelaren förlorade till följd av att han/hon lurades i händelse av att Vi kan lokalisera det fuskande kontot och få tillgång till medlen i fråga. I händelse av att fler än en spelare påverkas av det fuskande kontot och Vi kan hitta det fuskande kontot, kommer de återstående medlen i det fuskande kontot att distribueras på en pro-rata-basis i enlighet med varje drabbad spelares förlust.

Användningen av robotprogramvaror är förbjuden och vi anser att användningen är skadlig för andra spelare. Vår programvara kan utföra någon eller alla av följande funktioner för att upptäcka användning av olagliga automatiserade program och för att säkerställa att vi upprätthåller en "fuskfri" miljö för alla användare: (1) Skanna din lista över aktiva programvaror medan du använder tjänsten; (2) skanna din lista över aktiva processer medan du använder tjänsten; och (3) skanna filerna i dina tjänster och i tjänsterelaterade programmappar för att säkerställa att du endast använder "icke-hackade" versioner av vår programvara. Om en misstänkt applikation eller process upptäcks i någon av ovanstående processer kan vår programvara skanna filerna som associeras till den misstänkta applikationen eller processen och sammanställa ett sammansatt nät (dvs. en profil som utmärker de filer som associeras till applikationen eller processen) som sedan ställs mot profiler som är kända för att innehålla otillåtna automatiserade program. Vår programvara används inte för slumpmässig sökning av större delar av din hårddisk, din utrustning eller dina filer och inte heller för att skicka information till oss eller tredje part annat än uppgifter som behövs för att identifiera användning av otillåtna automatiserade program enligt beskrivning ovan. Vår programvara används inte för att ändra filer eller uppgifter på din dator eller utrustning och stör inte användningen av dina applikationer. Du kan när som helst avsluta användningen av vår programvara genom att avinstallera vårt programvarupaket. Vi förlitar oss på legitima intressen för att utföra denna behandling och vi strävar efter att tillhandahålla en säker och rättvis spelplattform för alla våra spelare. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

28.4.2 Maskopi och fusk

Du får inte ha fördelar mot andra i och med att du, dock inte endast, visar din hålkort-information för en annan spelare vid bordet, visar annan information för spelare som inte har den, använder dig av en koordinerad strategi med en annan spelare, delandet av priser från spel, turneringar eller kampanjer. Om du misstänker att andra spelare genomför maskopi, ber vi dig om att du skickar oss så mycket information om detta som möjligt, via e-post till collusion@partypoker.com. Om vi anser att du bryter mot en av sektionerna i denna punkt 28, har vi rätt att aktivera restriktioner och begränsningar för ditt konto. Vi kan dessutom stänga ditt konto helt och konfiskera eventuellt kontosaldo.

28.4.3 Verktyg från tredje part

Se vår policy för tredjepartsverktyg. Alla överträdelser av denna policy kommer att anses vara ett brott mot detta Avtal.

28.4.4 Chipdumpning

Chipdumpning uppstår när en spelare avsiktligt förlorar en hand för att medvetet överföra sina chips till en annan spelare. Alla spelare som vi rimligen misstänker att deltar i eller försöker delta i chipdumpning med någon annan spelare medan de använder Tjänsterna, kan permanent förbjudas att använda Tjänsterna och deras konton kan stängas och saldot förverkas omedelbart. Kontakta oss via e-post på reports@partypoker.com om du misstänker att en spelare deltar i chipdumping.

28.4.5 Missbruk av Big Blind

När du börjar en heads-up match, måste spelaren som har dealerknappen satsa samma belopp i small blinds och big blinds. Spelaren som har dealerknappen i första handen, måste avsluta spelet med en hand där motståndaren får knappen.

28.5. Programvara

Du får installera och använda Programvaran som Vi gör tillgänglig på Plattformarna som används för att tillhandahålla Speltjänsterna ("Programvara") på en hårddisk eller ett lagringsmedium och att göra säkerhetskopior av Programvaran, under förutsättning att sådant bruk och sådan säkerhetskopiering endast är för personligt bruk då Du använder Speltjänsterna i enlighet med dessa Avtal, och vidare att en sådan installation och ett sådant bruk görs genom en dator eller en annan enhet som Du är huvudanvändare av. Programvarans uppbyggnad, organisation och kod är värdefulla företagshemligheter som tillhör Koncernen och/eller dess närstående bolag och/eller dess licensgivare. Du erhåller ingen rätt till Programvaran annat än att använda den i enlighet med dessa Avtal. Förutom enligt vad lagen uttryckligen medger, är Du strängt förbjuden att och samtycker till att inte ändra, anpassa, översätta, analysera, dekompilera, disassemblera eller på något annat vis försöka upptäcka Programvarans källkod eller någon del av den för att skapa, publicera eller distribuera härledda verk av Programvaran. Du samtycker till att Programvaran inte får skickas, överföras eller exporteras till något land eller användas på något sätt som är förbjudet i tillämpliga lagar, restriktioner eller föreskrifter.

28.6. Delad spel-, bords- och databasplattform

Vi förbehåller Oss rätten, men är inte skyldiga använda en delad bords-, server- och databasplattform eller ett sådant system ("Delad spel-/bordsplattform") som gör det möjligt för användare av Speltjänsten att spela med spelare som deltar i spel, vid bord eller i turneringar från andra webbplatser och varumärken som använder samma Delade spel-/bordsplattform. Om en Delad spel-/bordsplattform används, samtycker Du till att Du kan föras samman på dessa delade spel/bord efter Vårt godtycke och att Vi, om Du bryter mot användningsvillkoren för en webbplats eller ett varumärke som använder den Delade spel-/bordsplattformen, kan förhindra att Du helt eller delvis använder hela systemet, så att Du inte kan spela på någon webbplats eller med något varumärke som använder eller befinner sig på den Delade spel-/bordsplattformen. Utan begränsning av inskränkningen vad gäller att ha flera konton hos Oss (se punkt 4) kan Vi kräva att Du bara har ett Konto på den Delade spel-/bordsplattformen om densamma används.

28.7. Påfyllning av konto med gratispengar och riktiga pengar

”Gratispengar” saknar värde och hålls åtskilda från ”riktiga pengar”. De går inte att överföra till ett konto med ”riktiga pengar” och går heller inte att lösa in mot någon valuta. Vi lovar inte att hålla noggrann ordning på hur många gratischips Du har, och Du kan när som helst förlora Dina gratischips. Dessutom förbehåller Vi Oss rätten att begränsa det maximala antalet chips för Konton med gratispengar.

28.8. Lösning av speltvister

Du godkänner och samtycker till att slumptalsgeneratorer ("RNG") används för att blanda och ge kort och andra slumpmässigt genererade händelser som krävs i speltjänsterna. Om det finns avvikelser mellan resultatet som visas i programvaran (som har installerats och används på Din maskinvara) och Vår server, är det resultatet som visas på Vår server som gäller. Dessutom förstår och samtycker Du till att (utan förfång för Dina andra rättigheter och anspråk) Våra uppgifter ska vara de som avgör villkoren för Ditt bruk av speltjänsterna, aktiviteterna som blir resultatet av dem och omständigheterna kring vilka sådana aktiviteter inträffade.

28.9. Spel med riktiga pengar och turneringsvaluta

Om ett spel eller en turnering om riktiga pengar bara erbjuds i en valuta som skiljer sig från Din kontovaluta, kan Du i vissa fall ges möjlighet att köpa in Dig till samma belopp i det aktuella spelets/den aktuella turneringens valuta. Sådant buy-in (tillsammans med eventuella vinster) kommer att omfattas av de Villkor och Valutakurser som Vi erbjuder vid den aktuella tidpunkten. Se Vanliga frågor för mer information. I alla andra fall tillåts Du bara att göra satsningar i Din egen Kontovaluta.

SKRIV UT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH FÖRVARA DEM SÅ ATT DU HAR TILLGÅNG TILL DEM. DESSUTOM FÖRESLÅR VI ATT DU SKRIVER UT OCH SPARAR ALLA TRANSAKTIONSKVITTON OCH SPELREGLER SOM GÄLLER DINA AKTIVITETER.

Om Du har några frågor kan Du kontakta Vår Kundtjänst, dygnet runt, 7 dagar i veckan.

Ändrad/skapad : 30 januari 2023