ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SOM ÄNDRATS DEN 01.11.2022 (KANADA) 

VIKTIGT – LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU GODKÄNNER AVTALEN OCH SKRIV SEDAN UT OCH FÖRVARA DEM MED ALLA DE BEKRÄFTELSER DU FÅR I E-POST, SMS-MEDDELANDEN, YTTERLIGARE VILLKOR, TRANSAKTIONSUPPGIFTER, SPELREGLER OCH BETALNINGSMETODER SOM ÄR RELEVANTA FÖR DITT BRUK AV PLATTFORMARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA. VI ARKIVERAR INTE VÅRT AVTAL MED DIG, SÅ SKRIV UT OCH SPARA DET. DESSA VILLKOR KAN ÄNDRAS (ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN).

Tjänsterna till dig tillhandahålls av partypoker.com tillhandahålls av:

Entain Företag

Adress

Företagsnummer

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

I dessa villkor hänvisar vi till det relevanta Entain Group-företaget som "Vi", "Oss" eller "Vårt".

Du godkänner att vara bunden av detta Avtal genom att klicka på "Skicka" eller "Jag accepterar" och/eller genom att använda Tjänsterna (som denna term i det följande definieras). Efter att du (som denna term i det följande definieras) har klickat på ”Skicka” eller ”Jag accepterar” eller när du använder tjänsterna, upprättas ett juridiskt bindande avtal med dessa användningsvillkor mellan (a) dig och slutanvändaren (”Du") och (b) oss.

Licensinformation

ElectraWorks Limited är licensierad och reglerad av Kahnawake Gaming Commission enligt Kahnawake Gaming Law (licensreferensnummer 885). Slutanvändare bosatta i [JURISDICTION] beskrivs som "spelare" i dessa villkor.

Vi tillhandahåller Tjänster på partypoker.comoch alla andra online- eller mobilplattformar som vi tillhandahåller (varje enskild webbplats kallas en "plattform") där du har tillgång till våra betting- och speltjänster som dessa definieras nedan med hjälp av ditt konto (‘tjänster").

Om Du har några klagomål, anspråk eller tvister om något resultat som rör Tjänsterna eller någon annan aktivitet som Vi utför, ska Du i första hand kontakta Oss i enlighet med punkt 22 nedan.

Dessa villkor tillsammans med vår integritetspolicy, regler för sportspeltjänster, villkor för sportvideo, avsnittet Turneringar, avsnittet om hur du spelar/kommer igång och avsnittet med spelregler, vanliga frågor, alla ytterligare spelregler, policyer för bortkoppling och annullering, standardkampanjvillkor , villkor för presentkort, avgifter och provision, innehållspolicy för tredje part och eventuella andra regler och villkor som publiceras på plattformarna och meddelas till dig via e-post som specifikt avser och reglerar ett visst evenemang, spel, programvara, kampanj eller turnering utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss ("Avtal”). Efter att Du meddelats om en ändring av regler eller villkor i Avtalen via e-post, ska Du ha möjlighet att upphöra med spel och/eller stänga Ditt Konto i enlighet med punkt 18. Du bör läsa alla dessa dokument noga, eftersom samtliga ingår i det juridiskt bindande avtalet mellan Dig och Oss.

OM DESSA AVTAL ÖVERSÄTTS TILL ETT ANNAT SPRÅK, KOMMER DEN ENGELSKA SPRÅKVERSIONEN GÄLLA VID EVENTUELL KONFLIKT MELLAN ÖVERSÄTTNING OCH ENGELSKA VERSIONEN.

Observera att dessa Villkor skall gälla om överensstämmelsen brister mellan dessa Villkor och andra spelregler eller andra dokument som åsyftas i dessa Villkor.

Om Du har frågor om dessa Avtal råder Vi Dig att söka oberoende juridiskt hjälp.

Tjänsterna och interaktiva funktioner (inklusive vissa spel) kan variera beroende på vilken Plattform du använder för att komma åt dem.

Vänligen uppmärksamma vår Integritetspolicy som beskriver hur Vi hanterar och skyddar Dina personuppgifter. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar Du även och godkänner Integritetspolicyn.

SPORTSPELTJÄNSTER

Sportspeltjänster är de tjänster som Vi tillhandahåller via följande Plattformar: partypoker.com och alla andra sportspelsplattformar som tillhandahålls av oss från tid till annan (gemensamt kallat "sportspelstjänsterna").

Om Du använder eller har för avsikt att använda Sportspeltjänsterna måste Du göra det i enlighet med punkt 28 i dessa Villkor, som gäller just Sportspeltjänsterna.

SPELTJÄNSTER

Speltjänster är de tjänster som Vi tillhandahåller via följande Plattformar: partypoker.com och alla andra sportspelsplattformar som då och då tillhandahålls av oss (gemensamt kallat "speltjänsterna").

Om Du använder eller har för avsikt att använda Speltjänsterna måste Du göra det i enlighet med punkt 29 i dessa Villkor, som gäller just Speltjänsterna.

1. TILLÄMPLIGHETEN AV AVTAL

Genom att godkänna att Du har läst dessa Avtal när du registrerar dig och/eller genom att klicka på knappen "Skicka" eller "Jag accepterar' när Du installerar något av programmen som hör till Tjänsterna som tillhandahålls via Plattformarna eller när Du registrerar Dig för ett Konto, samtycker Du till att följa dessa Avtal, och Du tillstår att Din underlåtenhet att följa dessa Avtal kan leda till diskvalificering eller stängning av Kontot (enligt definitionen i punkt 3 i det följande), förverkning av medel och/eller rättsliga åtgärder mot Dig i lämplig omfattning och såsom anges utförligare i dessa Avtal. Du tillstår att Vi, om Du godkänner dessa Avtal, börjar tillhandahålla Tjänsterna till Dig omedelbart. Om Du godkänner dessa Avtal när Du registrerar Dig för Våra tjänster kan Du inte senare att kunna annullera registreringen, även om Du kan säga upp dessa Avtal och stänga kontot i enlighet med punkt 18 nedan.

LAGENLIGHET FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

2.1

Minderårigt spelande är ett brott. Du får bara använda tjänsterna om du är minst 19 år (eller den minimiålder som gäller i det land där du bor) och om det är lagligt för dig att göra det enligt lagarna som gäller i ditt land. Du godkänner att du inte kommer åt våra tjänster från USA, Polen eller något annat territorium där det inte är tillåtet att delta i nätspel vid tidpunkten för när du satsar pengar eller deltar i ett spel. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du bevisar hur gammal du är och ditt konto kan tillfälligt stängas av fram till att du gör det. Du förstår och accepterar att Vi inte kan ge Dig något juridiskt bistånd eller några garantier och att det är Du som alltid har ansvaret för att se till att Du följer lagarna som Du lyder under och att Du har laglig rätt att använda Tjänsterna. Du är medveten om att spelande av minderåriga inte är acceptabelt och beroende på varifrån du får tillgång till våra tjänster kan vi hänvisa alla försök att göra det till tillsynsmyndigheten som kan hänskjuta ärendet till lokala åklagarmyndigheter. Utan begränsning av det ovanstående kan tillgången till våra tjänster vara begränsad från vissa territorier. All användning av Tjänsterna sker med Ditt fria val, efter Ditt godtycke och på egen risk. Genom att använda tjänsterna bekräftar Du att Du inte anser att Tjänsterna är kränkande, anstötliga, orättvisa eller opassande på något sätt.

2.2

Vi kan begära kopior av ID-handlingar och adressbevis från spelare som inte kommer från Storbritannien och vi har rätten att stryka eventuella överföringar du gjort tills vi kunnat verifiera din identitet. Om vi inte kunnat verifiera din identitet inom en rimlig tidsperiod, som ska fastställas av oss enligt vårt eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att antingen spärra eller stänga ditt konto och vi kan hålla inne kontosaldot på ditt konto tills vår verifieringsprocess har slutförts på ett tillfredsställande sätt.

2.3

Om du, efter avslutad verifiering, har visat sig vara minderårig, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla transaktioner som gjorts när du var minderårig och avsluta kontot.

2.4

Vi reserverar oss för rätten att begränsa tillgången till alla konton som tillhör spelaren medan vi genomför verifieringskontroller. Under den tiden och enligt våra juridiska skyldigheter kan en spelare bara ta ut det kvarstående saldot på sitt konto tillsammans med tillhörande vinster (inklusive vinster från bonusar där relevanta villkor är uppfyllda).

3. KONTO/REGISTRERING

3.1

För att kunna använda Tjänsterna måste Du först registrera ett konto hos Oss. Du kan få tillgång till alla Våra tjänster från Ditt konto (enligt definitionen nedan).

3.2

Du kan öppna ett konto hos oss genom att välja ett unikt kontonamn eller en användar-ID (efter lämplighet) och lösenord och ange övrig information som vi efterfrågar i vårt registreringsformulär så som (men inte begränsat till) ditt för- och efternamn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum och telefonnummer (ett "konto"). Du garanterar att uppgifterna som lämnas vid registreringen är korrekta och hålls aktuella. Du kan ändra en del (men inte alla) av de uppgifter Du lämnar vid registreringen genom att redigera Dina Kontoinställningar eller genom att kontakta Oss. Se vår Integritetspolicy för mer information. Du kan även kontakta Oss för ytterligare information.

3.3

Du kan också bli ombedd att välja en valuta för ditt konto från de tillgängliga valutorna ("kontovaluta"). Observera att Du inte kan ändra Kontovalutan fler än en gång utan Vårt tillstånd efter att ha valt den en gång (tillstånd kan nekas eller fördröjas efter Vårt godtycke). Om du vill byta kontovaluta mer än en gång måste du kontakta Oss. Alla ändringar av Kontovaluta kommer att göras enligt villkoren för de Valutakurser som Vi erbjuder vid tidpunkten för omvandlingen. Läs våra Vanliga frågor för mer information.

3.4

Det kostar inget att öppna Ditt konto. Vi är inte en bank och medlen garanteras inte av någon myndighet. Alla betalningar till och från Ditt konto måste betalas i de valutor som för tillfället går att använda i tjänsterna och ger ingen ränta, och Du måste se till att alla betalningar till Ditt konto kommer från en betalningskälla för vilken Du är kontoinnehavare. Om du gör en insättning eller uttag från Ditt konto i ett annat valuta än din kontovaluta, kommer sådan insättning och/eller uttag att göras till de Valutakurser som erbjuds av Oss vid tidpunkten för insättningen eller uttaget och kan bli föremål för en liten växlingsavgift.

3.5

Om du vill spela om riktiga pengar eller göra en satsning måste du sätta in ”riktiga pengar” på ditt konto med någon av de metoder som vi för tillfället erbjuder. Dessa pengar sätts in på Ditt konto när Vi och/eller Våra ombud tar emot dem. Ett minsta och högsta insättningsbelopp kan tillämpas på inbetalningar till ditt konto, beroende på din historik hos Oss, insättningsmetod och andra faktorer som Vi själva bestämmer. Mer information om gällande in- eller utbetalningsalternativ och avgifter hittar du bland våra vanliga frågor om betalningar.

3.6

Du kan när som helst begära att få ta ut pengar från Ditt konto, under förutsättning att alla gjorda inbetalningar har tagits emot. Vi förbehåller Oss rätten att betala ut en del eller hela det begärda uttagsbeloppet med samma betalningsmetod och i samma valuta med vilken insättningarna gjordes.

3.7

För att kunna använda vissa Tjänster måste Du först hämta och installera programvara som tillhandahålls på den aktuella Plattformen.

3.8

Vi kan inte garantera att en särskild valuta förblir tillgänglig. För den osannolika händelse att det blir nödvändigt för Oss att sluta stödja en viss valuta och Din kontovaluta inte längre är tillgänglig, förbehåller Vi Oss rätten att kräva att Du väljer en ny kontovaluta bland de som är tillgängliga på sidan Valutakurser och som Vi erbjuder vid växlingstillfället.

4. ÄKTA IDENTITET OCH ETT KONTO

Namnet i Ditt Konto måste vara detsamma som Ditt fullständiga namn och Din identitet och namnet i kontoregistreringen måste vara detsamma som namnet på kreditkortet/kreditkorten eller något annat betalningsmedel som används för att sätta in pengar på kontot eller ta emot pengar från det. Utan att avvika från ovanstående, om Du använder kreditkort eller andra betalkonton som inte står i Ditt sanna och juridiska namn och identitet för att sätta in eller ta emot pengar på Ditt konto, antar Vi att Du har fått fullständigt och tillräckligt medgivande från den rättmätiga ägaren och/eller den namngivna personen på sådana kreditkort eller andra betalningskonton. Vi ska inte vara skyldiga att på något sätt undersöka sådant samtycke och ansvarar inte för Din representation enligt dessa villkor. För att verifiera Din identitet förbehåller Vi Oss rätten att när som helst begära att Du legitimerar Dig (däribland men inte begränsat till att Du skickar kopior av ett giltigt pass/ID-kort och/eller något betalkort som har använts) och bevis på att Du bor där Du påstår (däribland men inte begränsat till en ny faktura från ett elbolag eller ett bankkontoutdrag). Underlåtenhet att tillhandahålla sådan dokumentation kan resultera i att Ditt Konto avbryta eller avsluta ditt konto och vi kan hålla inne kontobalansen på ditt konto tills du levererar sådan dokumentation och vår kontrollen fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Du får inte ha mer än ett (1) Konto när Du använder Plattformarna. Om du har fler än ett (1) konto eller konton i olika namn, måste du kontakta oss omedelbart för att få Dina Konton åtgärdade så att du bara har ett (1) konto. Vi förbehåller Oss rätten att stänga Ditt konto/Dina konton om Du öppnar flera. Om vi har rimlig anledning att tro att flera konton har öppnats i avsikts att bedra företaget, förbehåller vi oss rätten att annullera alla transaktioner som har med sagda bedrägeriförsök att göra. Om du har förlorat ditt kontonamn/användarnamn eller lösenord ska du kontakta oss för att byta ut dem.

5. INGEN GRUPP AV ANSTÄLLDA, AFFILIATER, BOOKMAKERS, IDROTTSDELTAGARE ELLER FÖRBJUDNA PERSONER

Om du är (i) tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller ombud förGVC Holdings PLC eller något av företagets direkta eller indirekta dotterbolag ("Koncernen"), (ii) en leverantör eller säljare i koncernen, (iii) (endast i förhållande till sportspelstjänsterna) en bookmaker eller vadslagningsombud eller en person som på annat sätt är inblandad i utarbetandet, organisationen eller genomförandet av ett evenemang där vi accepterar spel (inklusive men inte begränsat till idrottsutövare, idrottare, medlemmar av idrottsförening och/eller ligor), får du inte registrera dig för ett konto hos oss eller direkt eller indirekt använda någon av tjänsterna (alla dessa är "obehöriga personer") annat än som led i din anställning inom koncernen. På samma sätt får inte släktingar till Obehöriga personer registrera sig hos Oss eller direkt eller indirekt använda någon av Tjänsterna. För detta ändamål ska termen ”släkting” innefatta (men inte begränsas till) make, maka, partner, förälder, barn och syskon.

6. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

6.1

I syfte att säkerställa rättvisa, kan det hända att Vi vidtar åtgärder som Vi finner lämpliga för att skapa en rättvis och balanserad spelmiljö.

6.2

Utan att det påverkar någon av Dina nuvarande och pågående transaktioner som inbegriper Tjänster, förbehåller Vi oss rätten att tillfälligt upphäva, ändra, avlägsna och/eller lägga till någon av Tjänsterna enligt vårt eget gottfinnande och i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi är inte ansvariga för någon sådan åtgärd.

6.3

Vi förbjuder användningen av alla otillbörliga metoder vid användning av Tjänsterna. Vi gör detta för att skydda Våra kunder och Tjänsternas integritet. Läs vår Policy för orättvis fördel som ingår i dessa Avtal för ytterligare information och vår Antifuskpolicy i punkt 29.4. Om någon kund befinns delta i någon form av maskopi eller andra aktiviteter som Vi anser utgör fusk, kan hans eller hennes konto stängas permanent och det eventuella saldot kan riskera att förverkas eller undanhållas enligt punkt 17 i dessa Villkor.

6.4

Vi förbjuder publiceringen av förbjudet Tredjepartsmaterial på Våra Plattformar. Läs vår policy om Tredjepartsmaterial som inkluderats i dessa Avtal om Du vill veta mer.

6.5

Vi förbehåller oss rätten att tills vidare utesluta Dig från att använda vissa av våra tjänster, plattformar eller spel på Våra plattformar.

6.6

Inga meddelanden eller information som publiceras på Tjänsterna är avsedda att utgöra juridisk eller skatterådgivning och Vi accepterar inget ansvar för tillit till sådant innehåll.

6.7

För hänvisning till tid i samband med din användning av tjänsterna använder vi tidszonen GMT + 1 om inte annat anges.

6.8

Din användning av Tjänsterna är endast för Ditt personliga bruk. Du får inte använda Tjänsterna i kommersiellt syfte.

6.9

Vi tar ansvarsfullt spelande på stort allvar. Du får inte använda Våra Tjänster om (i) Du har diagnostiserats ha ett spelproblem eller (ii) Du genomgår behandling för ett spelproblem. Meddela oss omedelbart om du känner att du har förlorat eller kan förlora kontrollen över ditt spelande eller spelutgifter, eller känner att du riskerar att förlora kontrollen. Se även funktionen Ansvarsfullt spelande som finns tillgänglig under avsnittet Stängning av tjänster på ditt konto.

6.10

Det kan hända att vi begränsar ditt konto (vilket kan omfatta insättningsbegränsningar) för att följa de juridiska bestämmelserna. Dessa begränsningar kan påverka din användning av ditt konto och vi är inte ansvariga för om några begränsningar påverkar din förmåga att uppfylla kraven för en kampanj och/eller att frigöra bonusar, förmåner eller priser.

6.11

Vi förbehåller oss rätten att spärra eller stänga Ditt Konto omedelbart om du kränker någon av vår personal eller gör (eller hotar att göra) förtalande eller falskt uttalande om något företag inom Entain Group och/eller någon av dess personal eller tjänstemän eller om du bryter mot ett sekretesskravtal som du är skyldig att följa till något företag inom Entain Group.

6.12

Vi erkänner att spelande kan bli ett problem för vissa användare. Vi ger användare möjlighet att utesluta sig själva från att använda webbplatsen och våra tjänster eller att använda andra verktyg för ansvarsfullt spelande som vi erbjuder, såsom pauser eller att sätta ekonomiska gränser för sitt spelande. Vissa av de verktyg vi erbjuder kan tillämpas på andra konton som vi kan identifiera som tillhörande dig inom koncernen. Identifiering av dina konton är dock beroende av att den registrerade informationen är identisk för alla dessa konton. Vi kan inte hållas ansvariga om du har tillhandahållit olika personuppgifter för dessa konton.

7. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Villkoren PartyPoker Och andra varumärken som används av Koncernen är varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn som tillhör Koncernen eller något av dess dotterbolag eller anknutna företag eller dess licensgivare. Dessutom ägs allt annat material som används av koncernen, däribland men inte begränsat till datorprogram, bilder, grafik, fotografier, animeringar, filmer, musik, ljud, text (och all annan immateriell egendomsrätt till något av detta) av Koncernen eller ett av dess dotterbolag eller tillhörande koncernföretag och/eller licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller annan immateriell egendomsrätt. Du erhåller ingen rätt till sådant upphovsrättsskyddat material eller varu- eller servicemärken och får inte använda dem utan Koncernens skriftliga tillstånd.

8. LEVERANTÖR AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER

För att Du ska kunna använda Tjänsterna måste Du skicka pengar till och kan behöva ta emot pengar från Oss. Vi kan använda elektroniska betalningsprocessorer från tredje part och/eller finansinstitutens ("EBF:er") för att behandla sådana finansiella transaktioner. Du ger oss oåterkalleligt tillstånd att efter behov meddela en sådan EBF att hantera kontoinsättningar och uttag från Ditt Konto, och Du samtycker oåterkalleligt till att Vi kan utfärda sådana anvisningar å Din räkning i enlighet med Dina önskemål som Du skickar in genom en relevant funktion på Våra Plattformar. Du samtycker till att följa användningsvillkoren för varje tillämplig EBF. Om det föreligger någon konflikt mellan dessa Avtal och EBF:s användningsvillkor skall dessa Avtal gälla.

9. BONUSAR

Vi kan ibland erbjuda fri- eller bonusbelopp som krediteras av oss till ditt konto ("Bonus(ar)"). Sådana bonusar får bara användas för de tjänster som anges när du erbjuds bonusen. Mottagandet av en bonus ska ske i enlighet med ytterligare villkor som vi kan göra tillgängliga för varje sådant bonuserbjudande eller, om inga sådana villkor ges, i enlighet med standardkampanjvillkoren och bonusutdelningsrestriktionerna som ingår i det aktuella erbjudandet. Erbjudanden får endast utnyttjas EN gång om inget annat anges. Du har inte rätt att ta ut några bonusbelopp och Du får inte ta ut några pengar som Du har skaffat Dig via en bonus från Ditt konto utan att först ha följt de aktuella villkoren, däribland men utan begränsning till, eventuella bestämningar eller restriktioner. När det gäller sportspelstjänsterna, får du, utöver eventuella ytterligare tillämpliga villkor, bara ta ut pengar som erhållits via en bonus från ditt konto när du har satsat en summa som är fem gånger bonusbeloppet och fem gånger insättningsbeloppet som ledde till bonusbeloppet till odds på 1,7 eller högre.

10. UTTAG

10.1

Ditt kontosaldo är det belopp med riktiga pengar som satts in på Ditt Konto (av Dig eller Oss) plus eventuella vinster (inklusive bonus som inte har uppfyllt gällande satsningsbegränsningar) och/eller minus eventuella förluster som har uppkommit genom bruk av Tjänsterna, minus eventuella rejker eller andra avgifter, i tillämpliga fall, och minus eventuella belopp som Du tidigare har tagit ut eller belopp som har förverkats eller krävts tillbaka av Oss på grund av något känt eller misstänkt bedrägeri eller på grund av insättningar eller andra transaktioner som har nekats eller annullerats av Din bank eller någon annan relevant utomstående bank (oavsett om det beror på att medlen inte har räckt till, återföringar eller något annat), eventuella avgifter för inaktiva konton (se punkt 11 nedan) eller några summor som av annan anledning dras bort eller förverkas i enlighet med dessa Avtal ("Kontosaldo").

10.2

Godkännande av en uttagsbegäran är föremål för att Du har gjort och satsat en tillräckligt stor insättning av riktiga pengar eller obegränsad bonus på Ditt Konto, upplupna vinster, eventuella insättningsmetodbegränsningar, bonusbegränsningar och/eller säkerhetsgranskningar (se avsnitt 16 nedan) och andra villkor i dessa Avtal. När det gäller progressiva jackpottvinster kan vi behöva verifiera vinsten md spelleverantören. Denna verifieringsprocess kan försena alla betalningar/uttag och kan leda till att jackpottens storlek varierar. Vi kommer att sträva efter att göra alla progressiva jackpottbelopp som vinns tillgängliga för dig för uttag inom 24 timmar, förutsatt att alla övriga due diligence- och bedrägerikontroller som krävs har slutförts. Alla belopp som du tar ut är underställda transaktionsvillkor och utbetalningssätt som vi meddelar dig om innan du tar ut pengarna. Läs våra Vanliga frågor om betalningar för mer information om aktuella insättnings- och uttagsalternativ och avgifter.

10.3

Vi kan rapportera och hålla valfria vinstbelopp inne för att följa tillämplig lag. Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster som Du får. Kontosaldot går inte att överföras, ersättas med eller inlösas för något annat pris. Eftersom vi driver ett ‘slutet system’ för uttag för att skydda både oss och våra kunder från kortstöld och bedrägeri, kan ditt uttag ibland delas upp i flera betalningsmetoder när systemets säkerhetsregler kräver att pengar återlämnas till den/de betalningsmetod(er) som användes vid insättningen. Vi förbehåller oss rätten att behandla uttag tillbaka till den/de betalningsmetod(er) som användes för att göra din insättning, upp till det totala insättningsbeloppet, innan andra uttagsalternativ aktiveras. Den tillämpliga betalningsmetoden väljs efter vårt eget gottfinnande och kan omfatta, men är inte begränsad till, kredit/betalkort.

10.4

Betalningar görs så fort som rimligen är möjligt (upp till två bankdagars intern bearbetningstid), även om det kan uppstå förseningar på grund av eventuella säkerhetsgranskningar (se punkt 16 nedan) som utförs av oss och där vi håller sådana betalningar i enlighet med dessa överenskommelser.

11. AVGIFTER FÖR INAKTIVA KONTON OCH ÖVERGIVANDE AV KONTON

11.1

Om Du inte går in på Ditt Konto genom att ”logga in” på det med Ditt Kontonamn och lösenord och antingen (i) gör en kontantsatsning eller placerar ett spel via Tjänsterna eller (ii) deltar i en turnering med kontaninträdesavgift via Speltjänsterna eller (iii) spelar en rejkad hand via Speltjänsterna eller (iv) gör en insättning under 365 dagar i rad, kommer ditt konto efter dessa 365 dagar ("Respittiden") att anses vara "inaktivt". 

11.2

När ditt konto har betecknas som inaktivt har vi rätt att debitera dig en administrationsavgift: ("Avgift för inaktivt konto. Vi kan ta ut ett belopp som uppgår till avgiften för inaktiva konton från ditt kontosaldo dagen efter slutet på respittiden och var trettionde (30:e) dag därefter i enlighet med avgift för inaktivt konto. Vi kommer också att avlägsna alla oanvända medel för platser i frispelsturneringar från ditt konto, inklusive men inte begränsat till tillfällen där turneringen för vilken frispelsplatsen gäller inte längre är giltig. Om vi fortsätter att beteckna ditt konto som inaktivt under arton månader i rad kan vi frysa de medel som återstår på kontot för att skydda dem och stänga kontot. Du kan när som helst kontakta oss för att få tillbaka frysta medel.

Vi slutar ta ut avgiften för inaktiva konton från ditt kontosaldo om kontot återaktiveras genom att du deltar i en turnering, gör en kontantsatsning eller spelar en avgiftsbelagd hand, gör en insättning eller stänger ditt konto i enlighet med punkt 18.1 ovan. 

12. GODKÄNNANDE AV TREDJE PART

12.1

Vi tolererar inte kränkande eller stötande språk i Våra chattrum, eller på annat sätt av Dig på Plattformar eller med Koncernpersonalen. Dessutom har du inte rätt att komma med falska och/eller spydiga och/eller skadevållande kommentarer beträffande koncernens verksamhet i något medium eller forum.

12.2

I enlighet med villkoren i vår policy för tredjeparsmaterial, kan Vi refusera eller ta bort text, filer, bilder, fotografier, filmer, ljud eller annat material ("Tredjepartsmaterial") som Du lägger upp på Plattformarna som Vi efter eget godtycke anser bryter mot villkoren i dessa Avtal.

12.3

Alla överträdelser av den här policyn kan leda till att tredjepartsmaterial tas bort, att du tillfälligt inte får använda Tjänsterna och/eller andra sådana åtgärder som det kan vara rimligt att Vi vidtar för att se till att Vi efterlever lagar och regler.

13. AVSLÖJANDE AV ANVÄNDARNAMN/ANVÄNDAR-ID OCH LÖSENORD

Användarnamnet och lösenordet som Du väljer när Du ansöker om medlemskap bör inte avslöjas för någon utomstående. Du har själv ansvaret för att Ditt Användarnamn och lösenord skyddas.

Du samtycker till att hålla Ditt användarnamn och lösenord hemligt och att inte låta någon annan använda dem. Vi förutsätter att alla personer som identifierar sig genom att ange rätt Användarnamn och lösenord är den rättmätiga Kontoinnehavaren och alla transaktioner där Användarnamnet och lösenordet har angetts korrekt betraktas som giltiga. Vi är under inga omständigheter ansvariga för några förluster som Du åsamkas på grund av obehörigt bruk eller missbruk av Dina inloggningsuppgifter. Vi behöver inte behålla information om Användarnamn eller lösenord. Kontakta oss för byte om Du har förlorat Ditt användarnamn eller lösenord. Om Du förlägger, glömmer eller tappar bort Ditt användarnamn eller lösenord av någon annan anledning än att Vi har gjort fel har Vi inget ansvar för det i den utsträckning som lagen tillåter.

14. BEDRÄGLIGA AKTIVITETER, FÖRBJUDNA TRANSAKTIONER OCH MISSLYCKADE INSÄTTNINGAR

Vi har en nolltoleranspolicy vad gäller olämpligt spel och bedrägliga aktiviteter. Om Du enligt Vårt godtycke upptäcks ha fuskat eller försökt bedra Oss och/eller Koncernen eller någon annan användare av Tjänsterna på något vis, däribland men inte begränsat till att ha manipulerat spelet eller begått betalningsbedrägeri, eller att ha manipulerat valutafunktionerna, eller om Vi misstänker Dig för bedrägliga betalningar, däribland att ha använt stulna kreditkort eller någon annan bedräglig aktivitet (däribland men inte begränsat till någon återföring eller annan återbetalning) eller förbjuden transaktion (däribland men inte begränsat till pengatvätt) eller om Dina insättningar av någon orsak inte godkänns av Din bank, förbehåller Vi Oss rätten att tillfälligt suspendera och/eller stänga Ditt konto och återföra kundförluster med någon metod som Vi enligt lagen kan använda, däribland men inte begränsat till (i) att debitera kontobeloppet Du är skyldig Oss och (ii) instruera utomstående indrivningsbyråer att driva in skulden. Detta kan skada Din kreditvärdighet och innebär att Vi måste delge de aktuella byråerna Dina personuppgifter (däribland din identitet) och rapportera eventuella kriminella eller misstänkta aktiviteter till behöriga myndigheter.

Vi förbehåller oss rätten att annullera och hålla inne delar av eller hela den vinst som en person eller grupp av personer har gjort och att annullera och hålla inne Spelarpoäng som en person eller grupp personer har skaffat sig om Vi har rimliga skäl att tro att sagda personer eller grupp av personer handlar eller har handlat i maskopi med varandra i ett försök att bedra eller skada Oss och/eller Koncernen och/eller Tjänsterna och/eller Plattformarna på något sätt.

I dataskydds-, säkerhets- och bedrägeriskyddsintresse tillåter Vi inte något bruk av några kommunikationskanaler inom Tjänsterna och/eller på Plattformarna (däribland men inte begränsat till chattrum vid kortbordet) för framförande eller marknadsföring av några erbjudanden, produkter eller tjänster (oavsett om de är Dina egna eller en tredje parts). Vi förbjuder Dig uttryckligen att lägga upp information eller kontakta Våra kunder för att erbjuda eller marknadsföra några erbjudanden, produkter eller tjänster.

Vad beträffar Sportsbook-tjänsterna och i den händelse Vi misstänker att matcher eller odds är uppgjorda i förväg eller annan manipulation, förbehåller Vi Oss rätten att efter eget godtycke (i) ogiltigförklara ett evenemang eller en serie av evenemang på Våra marknader och (ii) fördröja och/eller hålla inne betalningar avseende ett evenemang eller en serie av evenemang på Våra marknader tills giltigheten för evenemanget eller serien av evemenang kan bekräftas av behörigt idrottsförbund.

I den händelse att ledningen för behöriga idrottsförbund bekräftar att ett evenemang eller en serie av evenemang aktivt manipulerats förbehåller Vi oss rätten att enligt eget godtycke ogiltigförklara spel som placerats på sådana evenemang, oavsett om en enskild person identifierats ha haft tillgång till insidekunskap eller information eller om någon annan enskild person enligt Vår rimliga bedömning är ansluten till, agerar tillsammans med eller på annat sätt samarbetar med en sådan enskild person.

Vi har rätt att återkräva belopp som Du är skyldiga oss genom att dra av lämpligt belopp från Ditt saldo eller eventuella framtida vinster eller insättningar som krediteras Ditt konto.

15. FEL

Du måste informera Oss så fort Du blir medveten om fel som rör Ditt Konto eller några beräkningar som rör någon insats eller satsning som Du har gjort eller någon valutaväxling. Om ett sådant fel, systemfel eller spelfel (en avvikelse från spellogikens normala funktion av någon anledning) inträffar som leder till ett fel vid oddsberäkning, debiteringar, avgifter, rejk, bonusar eller utbetalning, eller i någon valutaväxling i tillämpliga fall ("fel"), försöker Vi återföra alla som har påverkats av detta fel till den ställning de hade innan felet inträffade. Eventuella misstag i odds som visas på en tredje parts webbplats för oddsjämförelser som ett resultat av ett tekniskt fel ska betraktas som ett fel. Vi förbehåller oss rätten att förklara insatser eller spel som berörs av ett sådant fel som ogiltiga och att ta pengar, som hänför sig till berörda spel eller insatser, från ditt konto. Om tillräckliga medel saknas på ditt konto kan vi be dig betala utestående belopp, som hänför sig till dessa spel eller insatser, till oss. I alla de fall då vi (efter eget godtycke) kommer fram till att ett fel har använts för att skaffa en orättvis fördel, förbehåller vi oss rätten att betrakta att denna aktivitet faller under punkt 17 (förverkande och kontostängning) i dessa användningsvillkor.

Om ett fel eller IT-fel påverkar en sammanförd prisfond, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att återställa deltagarna till den position de skulle ha varit om felet eller misslyckandet inte skedde, inklusive, i förekommande fall, genom att fördela prisfonden rättvist mellan alla berörda deltagare.

16. SÄKERHETSGRANSKNING

För att upprätthålla systemets skick och höga nivå av säkerhet, förbehåller Vi oss rätten att utföra säkerhetskontroller när som helst för att kontrollera Din identitet, ålder och de registreringsuppgifter Du har angett för att verifiera Din användning av Tjänsterna, däribland men inte begränsat till, att Du följer dessa avtal och Koncernens policy och om Dina ekonomiska transaktioner som Du har genomfört via Tjänsterna har brutit mot dessa Avtal och tillämpliga lagar (en "säkerhetskontroll"). Du ger Oss eller Vårt ombud tillstånd att göra förfrågningar om Dig och att använda och avslöja till en tredje part om Vi anser det nödvändigt att granska informationen som Du ger Oss eller bör ge Oss i enlighet med dessa Avtal, däribland men inte begränsat till att beställa en kreditrapport och/eller på annat sätt verifiera informationen mot uppgifter i tredjepartsdatabaser. För att underlätta dessa säkerhetskontroller accepterar Du även att tillhandahålla information och dokumentation som Vi efter eget godtycke kan komma att begära.

17. FÖRVERKANDE OCH KONTOSTÄNGNING

17.1

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GODTYCKE OCH BETRÄFFANDE DITT KONTO, NÅGOT RELATERAT EBF-KONTO (enligt definitionen av termen i punkt 8), EVENTUELLA KONTON DU KAN HA PÅ ANDRA WEBBPLATSER OCH/ELLER KASINON OCH/ELLER TJÄNSTER SOM ÄGS ELLER DRIVS AV ELLER Å KONCERNENS VÄGNAR OCH, IFALL DU ANVÄNDER SPELTJÄNSTERNA, EVENTUELLA TJÄNSTER SOM UTNYTTJAR DEN DELADE SPEL-/BORDSPLATTFORMEN, SÄGA UPP DESSA AVTAL, HÅLLA INNE KONTOSALDOT, TILLFÄLLIGT STÄNGA DITT KONTO OCH FRÅN ETT SÅDANT KONTO FÖRSÖKA ÅTERVINNA DE BELOPP SOM BERÖRS AV NÅGON AKTUELL UTBETALNING, BONUS ELLER VINST OM:

17.1.1

Du har begått ett väsenligt brott mot något av dessa Avtal:

17.1.2

Vi uppmärksammades på att Du har använt eller försökt använda Tjänsterna i syfte att begå bedrägeri, maskopi (även vad gäller återföringar) eller ägnat Dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter (däribland, men utan begränsning till, manipulering av valutafunktionerna),

17.1.3

Vi blir uppmärksamma på att Du har spelat på någon annan spelsajt eller Tjänst och misstänks för bedrägeri, hemliga överenskommelser (även vad gäller återföringar) eller ägnat Dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter,

17.1.4

Du har ”återfört” eller nekat till något av köpen eller insättningarna som Du har gjort på Ditt Konto,

eller

17.1.5

Du försätts i konkurs eller liknande förfaranden var som helst i världen.

18. UPPSÄGNING OCH STÄNGNING AV TJÄNST

18.1

Du har rätt att när som helst stänga ditt konto hos oss och avsluta dessa avtal med en uppsägningstid på sju (7) dagar genom att ta ut hela ditt kontosaldo och skicka oss ett skriftligt meddelande via e-post. När uppsägningstiden har gått ut kommer ditt konto att anses vara stängt. Under uppsägningstiden fram tills att kontot stängs är du fullt ansvarig för eventuella aktiviteter som sker via ditt konto.

18.2

Om du tillfälligt vill stänga ditt konto kan du aktivera en obestämd stängning av alla speltjänster. För denna anledning debiteras hanteringsavgiften för inaktiva konton även för konton som tillfälligt stängs via funktionen “tjänstestängning”.

18.3

Utan att detta begränsar punkt 17, har Vi rätt att säga upp dessa Avtal med sju (7) dagars varsel (eller varselförsök) till Dig på den e-postadress som Du har gett Oss. Om Vi säger upp avtalet skall Vi varsla Dig om detta via e-post, såvida inte uppsägningen sker i enlighet med punkt 17, och så fort det rimligen går återbetala saldot på Ditt konto. Om Vi har sagt upp Avtalet i enlighet med punkt 17, är eventuella utbetalningar, bonusar och vinster på Ditt konto inte återbetalbara och anses förverkade.

18.4

En uppsägning av dessa Avtal påverkar inte några utestående insatser eller satsningar, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT de utestående insatserna och satsningarna är giltiga och inte bryter mot dessa Avtal på något vis.

18.5

Följande punkter i dessa Användningsvillkor gäller även efter det att dessa Avtal har sagts upp av någon av parterna: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 och 25, jämte de punkter som krävs för att tolka dem.

19. KOMPENSATION

DU SAMTYCKER TILL ATT DU BARA FÅR ANVÄNDA TJÄNSTERNA I ENLIGHET MED ANVÄNDNINGSVILLKOREN SOM KOMMER TILL UTTRYCK I AVTALEN. DU SKALL KOMPENSERA OSS FULLT UT FÖR FÖRLUST ELLER KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGA RÄTTSLIGA AVGIFTER) SOM VI (ELLER NÅGON MEDLEM I VÅR KONCERN) ÅSAMKAR OSS OCH SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU BRYTER MOT DESSA AVTAL.

20. SPELPAUS OCH SJÄLVUTESLUTNING

20.1

Du kan ha rätt att lämna in en begäran om en tillfällig spelpaus eller obestämd självuteslutning med hjälp av spelansvarsfunktionen på ditt konto via konto, mina uppgifter, ansvarsfullt spelande eller genom att klicka här. Om du väljer att använda självuteslutnings- eller spelpausverktyget i samband med ditt konto, kommer inte avgiften för inaktivt konto att dras från ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att själva vidta någon av ovanstående åtgärder gällande ditt konto efter eget godtycke.

20.2

Om du har valt obestämd självavstängning från någon av de plattformar som tillhandahålls av något företag i koncernen godkänner du att du inte får skapa eller använda ett konto hos något annat koncernföretag ("extra koncernkonto") under den självavstängningsperiod som du har valt.

20.2.1

Om du har lyckats öppna eller använda ett konto för någon av plattformarna som tillhandahålls av något koncernföretag medan du har valt att självavstänga dig kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra dig från att spela med riktiga pengar i våra tjänster inom 48 timmar. Om vi kan länka konton som öppnats på en plattform som tillhandahålls av ett koncernföretag till självavstängda individer, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra åtkomst till det kontot inom 48 timmar efter att vi blivit medvetna om detta.

20.3

Om Du bryter mot punkt 20.2 ovan har Vi och/eller något Koncernföretag dessutom rätt att (men behöver inte) frysa eventuella medel som Du sätter in (eller har satt in) på något Ytterligare koncernkonto.

20.4

För att undanröja alla tvivelsmål skall varken Vi eller något Koncernföretag vara skyldiga att återbetala några medel som Du satsar på något Ytterligare koncernkonto under självavstängningsperioden som Du har valt om Du bryter mot punkt 20.2 ovan.

20.5

Vi ger dig möjligheten att bestämma en individuell daglig, vecko- och/eller månadsgräns. Varje begäran om att sänka din insättningsgräns behandlas genast. För att effektivt kunna förebygga kompulsivt spelande, bearbetas samtliga höjningar av inbetalningsgränser och/eller strykningar inom 24 timmar efter ansökan. Du kan bestämma eller anpassa din inbetalningsgräns i Ansvarsfullt Spelande på ditt konto.

21. BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

21.1

DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMARNA, HÄMTNING AV PROGRAMVARA SOM HÖR SAMMAN MED TJÄNSTERNA PÅ PLATTFORMARNA OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER NÅGON INFORMATION SOM VI KAN TILLHANDAHÅLLA I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER MED DITT FRIA VAL, EFTER DITT GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK.

21.2

I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER, HAR VI INGET ANSVAR FÖR: (i) FUNKTIONSSTÖRNINGAR I DATORPROGRAMMEN SOM HÖR TILL TJÄNSTERNA SOM VI GÖR TILLGÄNGLIGA PÅ PLATTFORMARNA, (ii) FEL SOM BESKRIVS I PUNKT 15, (iii) PROGRAMFEL ELLER VIRUS SOM LEDER TILL ATT DATA GÅR FÖRLORADE ELLER (iv) NÅGON ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING, DIN MOBILTELEFON ELLER DIN PROGRAMVARA.

21.3

DESSUTOM HAR VI INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FÖRSÖK DU GÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA VIA METODER ELLER PÅ SÄTT SOM VI INTE HAR AVSETT. VI BEHÖVER INTE TILLHANDAHÅLLA REDUNDANTA ELLER EXTRA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM.

21.4

VI TILLHANDAHÅLLER DESSA TJÄNSTER MED RIMLIG KOMPETENS OCH OMSORG OCH VÄSENTLIGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN I DESSA AVTAL. VI GER INGA ANDRA LÖFTEN ELLER GARANTIER OM TJÄNSTERNA.

21.5

VÅRT MAXIMALA ANSVAR INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART SOM KAN UPPKOMMA GENOM DESSA AVTAL ELLER GENOM DITT BRUK AV TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMMEN SOM HÖR TILL TJÄNSTERNA SOM VI TILLGÄNGLIGGÖR PÅ PLATTFORMARNA, VARE SIG DET UPPKOMMER GENOM AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA UNDER EN TOLVMÅNADERSPERIOD (12) VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU HAR BETALAT FRÅN DITT KONTO I SATSNINGAR, REJKER OCH/ELLER AVGIFTER, I TILLÄMPLIGA FALL, UNDER SAMMA TOLVMÅNADERSPERIOD (12) OCH BETRÄFFANDE DEN TJÄNST FÖR VILKEN ANSVARET I FRÅGA HAR UPPKOMMIT.

21.6

KONCERNEN (I VILKEN INRÄKNAS DESS TJÄNSTEMÄN, LEDNING, AGENTER OCH ANSTÄLLDA) HAR INGET ANSVAR GENTEMOT DIG GENOM AVTAL, ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER NÅGOT ANNAT FÖR EVENTUELLA RÖRELSEFÖRLUSTER, DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, VINSTER, INTÄKTER, AFFÄRER, MÖJLIGHETER, GOODWILL, RYKTE ELLER AFFÄRSAVBROTT, ELLER FÖR NÅGRA FÖRLUSTER SOM KONCERNEN FÖR NÄRVARANDE INTE KAN FÖRUTSE SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV DESSA AVTAL ELLER DITT BRUK AV TJÄNSTERNA.

21.7

INGENTING I DETTA AVTAL FRÅNTAR ELLER BEGRÄNSAR EMELLERTID VÅRT ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV VÅR FÖRSUMLIGHET.

21.8

OM NÅGON DEL AV AVTALEN ANSES OLAGLIG, OGILTIG ELLER AV NÅGON ANLEDNING ICKE VERKSTÄLLBAR, SKA DENNA DEL ANSES VARA ÅTSKILJBAR FRÅN RESTEN AV AVTALEN OCH SKA INTE PÅVERKA GILTIGHETEN OCH VERKSTÄLLBARHETEN AV ÖVRIGA VILLKOR.

22. MEDDELANDEN/KLAGOMÅL

22.1

Om du har klagomål angående reglerna för fastigheterna, måste du skicka ditt klagomål till oss så fort som det är passande från det att det ursprungliga problemet uppstod. Ta kontakt med vår kundtjänst till att börja med. Klagomål kan inte skickas via sociala medier. Det är ditt ansvar att ange en komplett sammanfattning av ditt problem med alla viktiga informationer. Det betyder även, men inte endast, detaljerad överförings-information, exakt datum, tid samt tidszon. Dessutom skärmdumpar eller videomaterial du har, kopior på mottaget kampanjmaterial, osv.

22.2

Om du inte är nöjd med svaret från vår kundtjänst angående ditt klagomål inom processen som anges i 22.1. ovan, kan du skicka ditt klagomål skriftligen till complaints@partypoker.com. Du kan även skicka skriftliga meddelande till: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Alla meddelanden som vi skickar till dig (om inget annat anges här) skickas till den e-postadress som du angav när du registrerade ditt konto. Du ansvarar för att meddela oss om att denna e-postadress ändras genom att använda funktionen "Ändra e-postadress" i vår programvara och för att regelbundet kontrollera ditt e-postkonto och se om du har fått något meddelande från oss.

22.2.1

(i) Du borde få en bekräftelse att Vi tagit emot Ditt klagomål inom 24 timmar från det att Vi tog emot Ditt klagomål som beskrivet ovan. Vårt definitiva beslut för Ditt ärende skickas via e-post inom åtta veckor från det att Vi tog emot klagomålet. Undantag görs om Du inte följer processen för klagomål inom den angivna tiden. Om Vi behöver mer information från Dig, pausas denna tidsperiod fram tills Du har skickat den information som behövs. Då fortsätter processen där den stoppades.

(ii) Vår process för klagomål avslutas om ditt klagomål förblir olöst åtta veckor (med eventuella pauser som görs för att du ska kunna skicka ytterligare information) efter att vi tagit emot ditt klagomål eller om vi inte kan fortsätta med att behandla ditt ärende eller om vi inte har fattat något beslut inom åtta veckor. Vi skriver då ett slutligt svar angående ärendet via e-post.

22.3

Om du inte är nöjd med vårt slutliga svar genom klagomålsförfarandet som anges ovan och du är en brittisk spelare kan du kontakta vår leverantör av alternativ tvistlösning (ADR), Independent Betting Adjudication Service (“IBAS”). IBAS är en tjänsteleverantör för att lösa tjänster som vi har anlitat som oberoende företag för att erbjuda alternativa tjänster för att lösa tvister (för problem och klagomål som har att göra med en kunds klagomål i samband med spelöverföringar och som inte kan lösas av vår process för klagomål ovan). ADR-tjänsten är gratis. Tänk på att IBAS kan avvisa hänvisade klagomål på grundval att de är oseriösa eller otillbörliga.

Om du inte är en brittisk spelare vid tidpunkten för mottagandet av tjänsterna ska du kontakta Gibraltar Gambling Commissioner på gccomplaints@gibraltar.gov.gi för att skicka in ett klagomål.

Alla diskussioner mellan dig och oss rörande ett klagomål eller en tvist, inklusive information om tvisten/klagomålet, eventuella förfrågningar och/eller korrespondens från kundtjänster som ingåtts som en del av tvisten/klagomålet, är konfidentiella med syftet att försöka lösa tvisten i godo. Du samtycker till att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i sådana diskussioner till någon tredje part (inklusive media eller via sociala medier/chattrum och andra liknande forum), förutom att du kan lämna ut information till dina rådgivare (advokater, finansiella rådgivare, hälso- och sjukvårdspersonal, försäkringsgivare m.m.), relevanta tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ, eller andra tjänster för att lösa tvister, eller vad som krävs eller tillåts enligt lag.

23. DATASKYDD

23.1

Vi kan avslöja Dina personuppgifter för någon av Våra ombud som endast får använda dessa uppgifter för exakt de syften som Vi anger och inom ramen för dessa Avtal. Vi använder Dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. Om Vi ingår partnerskap med en tredje part som innebär att de utför vissa funktioner för Oss eller Vi är verksamma under en tredje parts varumärke, kan Vi dela och/eller överföra Dina personuppgifter och andra uppgifter om Din användning av Tjänsten med en sådan tredje part. Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa villkor, ger Du härmed Ditt samtycke till att Vi delar och/eller överför denna information och personuppgifter till tredje part i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och tillhörande bestämmelser.

23.2

Du bör förutsätta att all användning av Vår webbplats och att e-postmeddelanden, SMS och telefonsamtal mellan Dig och Oss registreras. Denna registrerade information är Vår egendom och kan användas som bevis om någon tvist uppkommer eller för att förbättra kundtjänsten.

24. GÄLLANDE LAG

Dessa avtal styrs av och skall tolkas enligt lagarna på Kahnawake. När det gäller rättsliga tvister som rör de nuvarande avtalen eller deras verkställighet, ska förvaltningsdomstolen på kundens bostadsort anses vara ansvarig. Om någon del av dessa Avtal befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i något avseende, ska detta inte påverka giltigheten av resten av Avtalen, som skall förbli giltigt och möjligt att verkställa i enlighet med villkoren i dem.

25. ÖVERLÅTELSE

Vi förbehåller Oss rätten att överlåta, tilldela, underlicensiera eller som säkerhet lämna dessa Avtal, helt eller delvis, till vilken person som helst (utan Ditt godkännande) där Du meddelas om sådan överlåtelse genom e-post, under förutsättning att en sådan tilldelning sker med samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för Dig. Du får inte tilldela, underlicensiera eller på något annat sätt överlåta någon av Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Avtal.

26. TREDJEPARTSRÄTTIGHETER

26.1

Förutom i den mån som dessa Avtal uttryckligen anger att en tredje part har egen rätt att verkställa ett villkor i dessa Avtal, har en person som inte är en part i dessa Avtal ingen rätt enligt lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser att förlita sig på eller verkställa något villkor i dessa Avtal. Detta gäller emellertid inte tredjepartsrättighet som föreligger utöver detta annat än i lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser.

26.2

För att undanröja alla tvivelsmål är varje medlem av Koncernen en avsedd tredjepartsförmånstagare till dessa Avtal.

27. HELA AVTALET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Du förstår och samtycker till att vara bunden av dessa Avtal även då Vi från tid till annan gör ändringar eller tillägg till dem. Vi kan komma att ändra dessa Avtal när som helst genom att skicka e-post till Dig med informatiom om de nya villkoren. Varje sådan ändring kommer att träda i kraft inom trettio (30) dagar efter vårt e-postmeddelande till dig ("‘Meddelande’). Om Du inte accepterar någon ändring är Din enda utväg att sluta spela och stänga Ditt konto i enlighet med avsnitt 18.2. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter dessa trettio (30) dagar anses vara ett bindande godkännande av ändringarna. Du ansvarar för att granska dessa Avtal och eventuella ändringar varje gång Du spelar. Dessa Avtal och dokumenten som Vi hänvisar till i dem utgör det fullständiga och slutgiltiga avtalet mellan Dig och Oss vad avser dessa avtal och ersätter alla tidigare avtal mellan Dig och Oss.

28. SPORTSPELTJÄNSTER

28.1

Följande villkor gäller enbart din användning av sportpelstjänsterna. Observera att denna punkt 28 ska gälla i den utsträckning som den gäller ditt bruk av sportspelstjänsterna om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 28 och de övriga punkterna i dessa villkor.

28.2. Regler och procedurer för sportspelstjänsterna

Du måste använda sportspelstjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i våra regler för sportspelstjänster och varje annan sida som specifikt gäller och reglerar ett särskilt evenemang, spel eller en särskild turnering ("Regler"). Vi råder Dig att läsa alla dessa regler noga.

28.3. Satsningsvillkor

Vi förbehåller Oss rätten att använda symboler (t.ex. 1, X, 2) och förkortningar för att visa resultatet av satsningar. Vi ska vid varje enskild tidpunkt ha ett hjälpavsnitt på sportspelsjänsterna med information om speltyperna och vilka villkor som gäller. Vi råder Dig att bekanta Dig med alla detaljer kring någon satsning innan Du gör den. Eventuell extra information som ges ovanför eller under evenemanget och de visade oddsen utgör en del av satsningsreglerna för ett visst evenemang och ska, om någon diskrepans föreligger, prioriteras högre än dessa villkor. Vi råder Dig att läsa all denna information noga.

28.3.1. Begränsningar av insatser

Vi förbehåller Oss rätten att begränsa det maximala belopp som får satsas på enskilda eller flerdubbla spel.

28.3.2. Begränsningar av vinster

Det maximala sammanlagda beloppet som du kan vinna via sportspelstjänsterna inom en 24-timmarsperiod är beroende av din valda valuta: 300 000 CFD, 310 000 usd, 250 000 eur, £1 800 000 dkk, 2 100 000 sek,, 1 800 000 nok, 950 000 pln, 6 000 000 czk, 720 000 huf, 490 000 000 bgn, 500 000 ytl, 1 800 000 hrk, 1 000 000 ron, 9 000 000 rub, lvl 175 000, 860 000 ltl, 1 700 000 ars, 4 000 000 mxn. Maximibeloppet gäller oavsett hur många satsningar som görs eller som inte har avgjorts eller det satsade eller ännu inte godkända beloppet, och att Vi godkänner insatsen eller satsningen utgör inte en överenskommelse om utbetalning om Din nettovinst överskrider Vår vinstbegränsning (ovan). Det är Du som har ansvaret för att veta att Du inte får betalt om nettovinsten överskrider den här gränsen.

Det maximala beloppet som du kan vinna via sportspelstjänsterna inom en 24-timmarsperiod är beroende av din valda valuta: 15 500 chf, 12 000 usd, 10 000 eur, £75 000 dkk, 92 000 sek, 82 500 nok, 44 500 pln, 300 000 czk, 2 500 000 huf, 17 000 ytl, 70 000 hrk, 30 000 ron, 300 000 rub, 7 000 lvl, 35 000 ltl, 20 000 bgn, 70 000 ars, 170 000 mxn.

Dessa gränser är endast ungefärliga värden och kan ändras på grund av valutafluktuationer. Vi förbehåller Oss rätten att vid olika tillfällen införa nya vinstbegränsningar.

28.3.3. Vinstberäkning

Vid spel med fasta odds beräknas vinsten genom att insatsen multipliceras med det fasta oddset. Vid livespel godkänner Du alla eventuella ändringar i decimalodds under spelplaceringsprocessen. Med ändringar i decimalodds menas förändringar som inträffar mellan det att Du lägger till ett val på spelkupongen och Vi godkänner spelet. Oddsen visas i spelbekräftelsen. I den händelse att Du placerar fler än ett spel (däribland kombinationer av enkel- och kombispel) och Din totala vinst överskrider vinstbegränsningen enligt punkt 28.3.2 ovan, ska Vi ha rätt att reducera beloppet i nödvändig omfattning i syfte att uppnå överensstämmelse med vinstbegränsningen.

28.3.4. Spelens och resultatens riktighet

För att säkerställa högsta möjliga riktighet avseende alla spel och resultat beräknas Dina kontomedel med fyra decimaler. Av tekniska orsaker kan Ditt kontosaldo endast visas med två decimaler, vilket ibland kan leda till bristande överensstämmelse när ett värde med fyra decimaler avrundas till ett värde med två decimaler.

28.4. Godkännande och bekräftelse av villkor

28.4.1

Insatserna måste göras via sportspelstjänsterna.

28.4.2

En satsning anses vara giltig efter bekräftelse från Våra fjärrservrar. Ett spel bekräftas när den visas på kundens konto under "Mina spel". När en satsning görs och godkänns debiteras Ditt konto med motsvarande belopp. En godkänd satsning går inte att annullera eller ändra på något sätt.

28.4.3

När Du placerar ett spel bekräftar Du att du inte har någon förhandskunskap om resultatet för respektive evenemang som spelet avser ("Evenemanget"). Om information, under tiden för godkännande av satsningar, blir känd genom vilken resultatet av ett Evenemang kan fastställas, förbehåller Vi Oss rätten att variera tidsfristen för godkännande av satsningar eller att ogiltigförklara eventuella gjorda satsningar.

28.4.4

Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara eventuella spel, inklusive, men inte begränsat till spel som kan vara oavsiktligt accepterat när Ditt Konto inte har tillräckliga medel för att täcka det satsade beloppet innan evenemanget äger rum. Med förbehåll för ovanstående, om Ditt kontosaldo delvis täcker en insats för ett spel, förbehåller Vi oss rätten att godkänna Din satsning med en insats som är lika med summan av Ditt kontosaldo. Vi förbehåller Oss även rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Dig från ytterligare förluster om Du skulle förlora 5 000 euro (eller motsvarande belopp i en annan valuta) eller mer under en fyraveckorsperiod.

28.4.5

Alla satsningar måste göras och accepteras innan det aktuella Evenemanget. Alla satsningar som görs eller tas emot efter att Evenemanget har börjat annulleras, såvida inte satsningserbjudandet uppenbarligen är avsett att vara tillgängligt efter det att Evenemanget har inletts (dvs. live-satsningar, öppna satsningar).

28.4.6

Om det vid live-satsningar visar sig att en satsning har gjorts till fel pris på grund av försenad TV-sändning eller dataöverföring omedelbart efter att den valda deltagaren/det valda laget har fått ett markant övertag, förbehåller Vi oss rätten att annullera satsningen, oavsett om den ger vinst eller förlust.

28.4.7

Om ett Evenemang inte blir av och förklaras ogiltigt, räknas respektive val med det neutrala decimaloddset ett (1,00). Enskilda satsningar återbetalas. Vid flera satsningar där annullerade Evenemang visas tillsammans med andra giltiga Evenemang som ser ut att leda till vinst, förblir den flerfaldiga satsningen giltig, men det ackumulerade oddset justeras därefter.

28.4.8

Flera satsningar är inte tillåtna där resultatet av en del av satsningen bidrar till resultatet av en annan.

28.4.9

Vi förbehåller Oss rätten att helt eller delvis inte godkänna ett spel och att betrakta alla tvetydiga spel som ogiltiga.

28.4.10

Vi förbehåller oss rätten att upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till Sportsbook-tjänsten enligt eget gottfinnande med omedelbar verkan genom att meddela Dig via e-post och, i den utsträckning som lagen tillåter, kommer Vi inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

28.5 Byte av kontovaluta

För att undanröja alla tvivelsmål räknas alla vinster om till den nya Kontovalutan enligt Valutakurserna vid utbetalningstidpunkten för den händelse att Du byter kontovaluta medan en satsning ännu inte har avgjorts.

29. SPELTJÄNSTER

29.1

Följande villkor gäller enbart Din användning av Speltjänsterna. Notera, om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 29 och de övriga punkterna i dessa Villkor, så ska de övriga punkterna i dessa Villkor gälla. I händelse av en konflikt mellan dessa Villkor och reglerna som visas i något av de spel som erbjuds av oss, gäller dessa Villkor.

29.2. Spel med gratispengar och riktiga pengar

Genom att registrera Dig för speltjänsterna har Du tillgång till (via programvaran (som definieras nedan)) både för spel med "gratispengar" och i turneringar ("Spel med gratispengar" respektive "Gratisspel") och spel och turneringar med riktiga pengar ("Spel med riktiga pengar" respektive "Riktiga pengaspel") via Speltjänsterna. Det är inte nödvändigt eller obligatoriskt att köpa något för att spela med gratispengar, förutom eventuell kostnad som Du kan ådra Dig för att komma åt Speltjänsterna och som debiteras av Din Internet-leverantör eller Ditt telefonbolag, och Du kan spela spel med gratispengar utan att satsa riktiga pengar. Vi förbehåller oss rätten att upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till en Speltjänst efter eget gottfinnande med omedelbar verkan genom att meddela Dig via e-post. I den utsträckning som lagen tillåter, kommer Vi inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

29.3. Regler och procedurer för speltjänsterna

Du måste använda speltjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i avsnittet Spelregler, och procedurerna som gäller speltjänsten som du använder och som beskrivs i avsnittet Spel på partypoker.com webbplatsen, inklusive men inte begränsat till avsnitten Kampanjer, Turneringar, Spelinstruktioner och -regler, b'friends, Spelregler, Så här spelar du, Bordsinsatser, Turneringsregler, Pokeretikett och andra sidor som specifikt hänför sig till och reglerar ett visst evenemang, spel eller turnering ("Regler").

29.4. Fusk

29.4.1 Antifuskpolicy

Vi arbetar för att förhindra användningen av otillbörliga metoder vid utnyttjande av speltjänster, inklusive men inte begränsat till spelarmaskopi, icke-mänskliga spelare (robotar), chipdumpning, skript och andra former av olämpligt beteende som ger spelare en orättvis fördel (Policyn för orättvis fördel) över andra spelare på sajten. Vi gör även allt Vi kan för att upptäcka och förhindra bruket av datorprogram som är designade för göra det möjligt för artificiell intelligens att spela på Våra plattformar, vilket inbegriper men är inte begränsat till, profilering av motståndare, fuskprogram eller något annat som Vi anser ger Dig en orättvis fördel över andra spelare som inte använder sådana program eller system ("AI-programvara"). Du accepterar att Vi vidtar åtgärder för att upptäcka och förhindra bruket av sådana program och AI-programvara med hjälp av olika metoder (däribland men inte begränsat till att avläsa listan med program som körs på en användares dator), och Du godkänner att Du inte ska använda någon AI-programvara och/eller några sådana programvaror. I händelse av att Vi misstänker att en spelare har varit inblandad i något förfarande som beskrivs i denna punkt 29.4 eller andra förfaranden som Vi anser vara orättvisa eller bedrägliga, förbehåller Vi oss rätten, efter eget gottfinnande, att spärra deras konto och permanent hålla inne tillgängliga medel på sådana konton. Ingen spelare ska ha rätt att kräva att Vi vidtar några andra åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk, skript eller någon annan form av orättvist eller bedrägligt beteende. Om en spelare har blivit lurad av en annan spelare när han/hon använt Tjänsterna, ska Vi bara återbetala de medel som spelaren förlorade till följd av att han/hon lurades i händelse av att Vi kan lokalisera det fuskande kontot och få tillgång till medlen i fråga. I händelse av att fler än en spelare påverkas av det fuskande kontot och Vi kan hitta det fuskande kontot, kommer de återstående medlen i det fuskande kontot att distribueras på en pro-rata-basis i enlighet med varje drabbad spelares förlust.

Användningen av robotprogramvaror är förbjuden och vi anser att användningen är skadlig för andra spelare. Vår programvara kan utföra någon eller alla av följande funktioner för att upptäcka användning av olagliga automatiserade program och säkerställa att vi upprätthåller en "fuskfri" miljö för alla användare: (1) Skanna din lista över aktiva programvaror medan du använder tjänsten; (2) skanna din lista över aktiva processer medan du använder tjänsten och (3) skanna filerna i dina tjänster och i tjänsterelaterade programmappar för att säkerställa att du endast använder icke hackade versioner av vår programvara. Om en misstänkt applikation eller process upptäcks i någon av ovanstående processer kan vår programvara skanna filerna som associeras till den misstänkta applikationen eller processen och sammanställa ett sammansatt nät (dvs. en profil som utmärker de filer som associeras till applikationen eller processen) som sedan ställs mot profiler som är kända för att innehålla otillåtna automatiserade program. Vår programvara används inte för slumpmässig sökning av större delar av din hårddisk, din utrustning eller dina filer och inte heller för att skicka information till oss eller tredje part annat än uppgifter som behövs för att identifiera användning av otillåtna automatiserade program enligt beskrivning ovan. Vår programvara används inte för att ändra filer eller uppgifter på din dator eller utrustning och stör inte användningen av dina applikationer. Du kan när som helst avsluta användningen av vår programvara genom att avinstallera vårt programvarupaket. Vi förlitar oss på legitima intressen för att utföra denna behandling och vi strävar efter att tillhandahålla en säker och rättvis spelplattform för alla våra spelare. Du kan läsa vår integritetsmeddelande här.

29.4.2 Maskopi och fusk

Du får inte vinna fördelar gentemot andra genom att, inklusive men inte begränsat till, dela hålkortsinformation med en annan spelare vid ett bord, dela all information som inte är tillgänglig för en annan spelare, skapa en samordnad strategi med en annan spelare, samtycka till att dela priserna av ett spel, en turnering eller en kampanj i något av våra spelerbjudanden. Om du misstänker att andra spelare vid ett bord samarbetar kan du rapportera detaljerna genom att skicka ett e-postmeddelande till oss med så mycket information som möjligt om händelsen på collusion@partypoker.com. Om du, enligt vår rimliga uppfattning, visar sig ha brutit mot något av avsnitten i denna klausul 29 förbehåller vi oss rätten att sätta begränsningar för ditt konto, inklusive stängning av konto och konfiskering av kontosaldo.

29.4.3 Verktyg från tredje part

Vi hänvisar till vår policy för verktyg från tredje part. Varje brott mot denna policy kommer vi att betraktas som ett brott mot detta avtal.

29.4.4 Chipdumping

Chipdumping uppstår när en spelare avsiktligt förlorar en hand för att medvetet överföra sina chips till en annan spelare. Varje spelare som vi skäligen misstänker att deltar eller försöker delta i chipdumping med någon annan spelare medan de använder tjänsterna kan förbjudas permanent från att använda tjänsterna och deras konton kan stängas upp omedelbart. Om du misstänker att en spelare deltar i chipdumping kan du kontakta oss via e-post på alerts@partypoker.com.

29.4.5 Missbruk av Big Blind

När en heads-up-match startar måste spelaren som får knappen spela lika många Small och Big Blinds. Spelaren som får knappen i första hand måste avsluta spelet i en hand där motståndaren får knappen.

29.5. Programvara

Du får installera och använda Programvaran som Vi gör tillgänglig på Plattformarna som används för att tillhandahålla Speltjänsterna ("Programvara") på en hårddisk eller ett lagringsmedium och att göra säkerhetskopior av Programvaran, under förutsättning att sådant bruk och sådan säkerhetskopiering endast är för personligt bruk då Du använder Speltjänsterna i enlighet med dessa Avtal, och vidare att en sådan installation och ett sådant bruk görs genom en dator eller en annan enhet som Du är huvudanvändare av. Programvarans uppbyggnad, organisation och kod är värdefulla företagshemligheter som tillhör Koncernen och/eller dess närstående bolag och/eller dess licensgivare. Du erhåller ingen rätt till Programvaran annat än att använda den i enlighet med dessa Avtal. Förutom enligt vad lagen uttryckligen medger, är Du strängt förbjuden att och samtycker till att inte ändra, anpassa, översätta, analysera, dekompilera, disassemblera eller på något annat vis försöka upptäcka Programvarans källkod eller någon del av den för att skapa, publicera eller distribuera härledda verk av Programvaran. Du samtycker till att Programvaran inte får skickas, överföras eller exporteras till något land eller användas på något sätt som är förbjudet i tillämpliga lagar, restriktioner eller föreskrifter.

29.6. Delad spel-, bords- och databasplattform

Vi förbehåller Oss rätten, men är inte skyldiga använda en delad bords-, server- och databasplattform eller ett sådant system ("Delad spel-/bordsplattform") som gör det möjligt för användare av Speltjänsten att spela med spelare som deltar i spel, vid bord eller i turneringar från andra webbplatser och varumärken som använder samma Delade spel-/bordsplattform. Om en Delad spel-/bordsplattform används, samtycker Du till att Du kan föras samman på dessa delade spel/bord efter Vårt godtycke och att Vi, om Du bryter mot användningsvillkoren för en webbplats eller ett varumärke som använder den Delade spel-/bordsplattformen, kan förhindra att Du helt eller delvis använder hela systemet, så att Du inte kan spela på någon webbplats eller med något varumärke som använder eller befinner sig på den Delade spel-/bordsplattformen. Utan begränsning av inskränkningen när det gäller att ha flera konton hos oss (se punkt 4) kan vi kräva att du bara har ett konto på den delade spel-/bordsplattformen om densamma används.

29.7. Påfyllning av konto med gratispengar och riktiga pengar

”Gratispengar” saknar värde och hålls åtskilda från ”riktiga pengar”. De går inte att överföra till ett konto med ”riktiga pengar” och går heller inte att lösa in mot någon valuta. Vi lovar inte att hålla noggrann ordning på hur många gratischips Du har, och Du kan när som helst förlora Dina gratischips. Dessutom förbehåller vi oss rätten att begränsa det maximala antalet chips för konton med gratispengar.

29.8. Lösning av speltvister

Du godkänner och samtycker till att slumptalsgeneratorer ("RNG") används för att blanda och ge kort och andra slumpmässigt genererade händelser som krävs i speltjänsterna. Om det finns avvikelser mellan resultatet som visas i programvaran (som har installerats och används på Din maskinvara) och Vår server, är det resultatet som visas på Vår server som gäller. Dessutom förstår och samtycker Du till att (utan förfång för Dina andra rättigheter och anspråk) Våra uppgifter ska vara de som avgör villkoren för Ditt bruk av speltjänsterna, aktiviteterna som blir resultatet av dem och omständigheterna kring vilka sådana aktiviteter inträffade.

29.9. Spel med riktiga pengar och turneringsvaluta

Om ett spel eller en turnering om riktiga pengar bara erbjuds i en valuta som skiljer sig från Din kontovaluta, kan Du i vissa fall ges möjlighet att köpa in Dig till samma belopp i det aktuella spelets/den aktuella turneringens valuta. Sådant buy-in (tillsammans med eventuella vinster) kommer att omfattas av de Villkor och Valutakurser som Vi erbjuder vid den aktuella tidpunkten. Läs våra vanliga frågor för mer information. I alla andra fall tillåts Du bara att göra satsningar i Din egen Kontovaluta.

SKRIV UT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH FÖRVARA DEM SÅ ATT DU HAR TILLGÅNG TILL DEM. DESSUTOM FÖRESLÅR VI ATT DU SKRIVER UT OCH SPARAR ALLA TRANSAKTIONSKVITTON OCH SPELREGLER SOM GÄLLER DINA AKTIVITETER.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor.