Redigera mitt spel

Redigera mitt spel

Allmänna villkor

 1. Redigera mitt spel är tillgängligt för utvalda event, matcher och spel - både innan eventet och live - för många olika sporter.
 2. När en "Redigera mitt spel" begäran görs, är det aktuella spelet redo för Cash Out innan det nya spelet görs med de gjorda ändringarna.
 3. En spelförsening kan förekomma när en "Redigera mitt spel" begäran bearbetas. Om odds förändras eller ett spel ställs in/stryks under tiden, kan det förekomma att "Redigera mitt spel" begäran inte kan bearbetas.
 4. Eventuella inställningar som redan gjorts gällande ändringar av Cash Out värdet och/eller ändringar av odds i spelkupongen, kommer även att vara giltiga under "Redigera mitt spel" processen. Dessa inställningar kan förändras under "Spelinställningar" i ditt spelarkonto.
 5. Om ett urval stryks eller ställs in efter det att kunden gjort sin begäran och innan "Redigera mitt spel" processen avslutats, så kan "Redigera mitt spel" inte genomföras.
 6. Om en "Redigera mitt spel" begäran inte fungerar, fast begäran redan bekräftats, kan det bero på att den ursprungliga insatsen redan betalats (Cash Out). Det skulle betyda att Cash Out värdet för det ursprungliga spelet betalas tillbaka felaktigt till spelarens konto. Vi försöker alltid att garantera att sådana spel betalas tillbaka precis som de var innan "Redigera mitt spel" begäran misslyckades - förutsatt att spelet inte avgjorts än. Vi har rätt att dra tillbaka summor som felaktigt överförts till spelarkonton. 
 7. Om "Redigera mitt spel" begäran lyckades, kommer den nya insatsen att placeras med antingen (i) beloppet som motsvarar Cash Out för det ursprungliga spelet och, om det gäller, (ii) den höjda/sänkta insatsen som valts under "Redigera mitt spel" processen. Spelinformationen visas i "Mina spel" sektionen på spelarens konto.
 8. Cash Out värdet kan förändras enligt det allmänna spelet, medan "Redigera mitt spel" processen pågår  
 9. Om ett spel redigerats via vår "Redigera mitt spel" funktion, kommer den slutgiltiga insatsen för det senast avgjorda spelet att vara giltig för att bidra till turnover-kravet - förutsatt att urvalen uppfyller kriterierna. Det betyder att den ursprungliga insatsen som placerades på det ursprungliga spelet inte kommer att gälla för turnover-kraven.
 10. Om du använder dig av funktionen "Redigera mitt spel", kan det ha inflytande på huruvida ditt spel gäller för tillgängliga kampanjer. Det är ditt ansvar att kontrollera villkoren för varje kampanj innan du använder funktionen "Redigera mitt spel". 
 11. Tillgängligheten av "Redigera mitt spel" kan inte garanteras och funktionen erbjuds inte för alla spelsätt.
 12. Om "Redigera mitt spel" är tillgängligt innan eventet och vi inte följer eventet live, erbjuds "Redigera mitt spel" endast innan eventet.
 13. "Redigera mitt spel" funktionen inkluderar alla spelbegränsningar som ska beräknas, precis som med samtliga standardspel. Om "Redigera mitt spel" funktionen kräver att en spelbegränsning uppfylls, kan det hända att "Redigera mitt spel" begäran avslås.
 14. Vi är inte ansvariga om "Redigera mitt spel" funktionen inte kan erbjudas på grund av tekniska problem. Spelen gäller då som de placerades under en sådan tidsperiod.
 15. Vi har rätt att godkänna eller avslå alla slags spel/insatser som önskas för samtliga sporter, tävlingar, spel eller spelsätt när kunder försöker att använda "Redigera mitt spel" funktionen.
 16. Vi har rätt att ändra, stryka eller ta bort "Redigera mitt spel" funktionen när vi vill för samtliga event, matcher eller spel. Samtliga spel som placerats på dessa event, matcher eller spel innan en sådan ändring/strykning/borttagning av "Redigera mitt spel" funktionen gjorts, fortsätter att gälla som ursprungligen placerade.
 17. Vi har rätt att dra tillbaka bearbetningen av ett spel som bearbetats med "Redigera mitt spel" funktionen, om tipset eller ett spel avgjorts felaktigt.