Bygg ett spel

1. Allmänna användarvillkor

1.1 Bygg ett spel är endast tillgängligt för vissa sporter, och kunderna kan endast placera spel innan eventet börjar. Bygg ett spel finns ej för In-Play.

1.2 Bygg ett spel finns ej för Cash Out eller Edit My Bet (ändra mitt spel).

1.3 Bygg ett spel spelurval kan inte kombineras med andra Bygg ett spel spelurval eller andra kombi- eller systemspelmöjligheter och placeras endast som enkelspel.

1.4 Minst två och högst 10 spelurval från en enkelmatch kan inkluderas i ett Bygg ett spel spel.

1.5 Om ett tips inom ett Bygg ett spel ställs in, stryks hela Bygg ett spel. Exempel: om målskytte-tipset inte deltar i matchen, kommer hela spelet att strykas, oavsett hur det går för de andra tipsen.

1.6 partypoker.com kommer inte att ta ansvar om Bygg ett spel funktionen inte är tillgänglig pga. tekniska problem.

1.7 partypoker.com har rätt att dra tillbaka utvärderingen av ett Bygg ett spel om ett av tipsen utvärderats felaktigt.

1.8 partypoker.com har rätt att dra tillbaka utvärderingen eller stryka öppna Bygg ett spel när som helst.

1.9 partypoker.com har rätt att ta bort "Bygg ett spel" funktionen för en kund eller en grupp av kunder, om det finns orsaker att tro att dessa personer inte respekterar funktionen.

1.10 Den högsta insatsen som kan placeras på Bygg ett spel är 750 €, eller motsvarande belopp i annan valuta.

1.11 Den högsta utbetalningen för "Bygg ett spel" är 2 500 € i nettovinst.

1.12 Alla referenser till "spel" hänvisar till det kompletta innehållet i en "Bygg ett spel"-spelkupong. Alla referenser till "urval" hänvisar till ett spelurval inom respektive spel. Ett "Bygg ett spel"-spel är det kompletta spelet som består av samtliga urval.

1.13 För uppenbara odds-misstag, har vi rätt att stryka/ställa in spel som placerats med dessa felaktiga odds. Vi har dessutom rätt att stryka/ställa in spel på event där spelorten har ändrats efter att oddsen publicerats.

2. Regler för spel på fotboll

2.1 Samtliga spel på fotboll utvärderas enligt det officiella resultatet som kommer från OPTA

2.2 Bygg ett spel spel som placeras på fotboll gäller för 90 minuter plus övertid, om det inte nämnts att spelet gäller för förlängning och straffar.För samtliga spel som innehåller dessa begrepp, utvärderas de kvarvarande spelurvalen enligt matchresultatet(90 minuter plus övertid), om inte annat anges.Matchansvariga bestämmer huruvida de kompletta 90 minuterna och övertiden ska spelas/har spelats eller inte. Samtliga spel är aktiva om inte matchen anses ha avbrutits.

2.3 Om en spelare som förekommer i spelet inte deltar i matchen, kommer hela spelet att strykas, oavsett hur spelet ser ut. Denna regel gäller för spel på spelare som på mål och kort. Vänligen läs sektionen om utvärderingen av spel på fotboll och för tidsperiod-relaterade spelarurval.

2.4 För uppenbara odds-misstag, har vi rätt att stryka spel som placerats med felaktiga odds.

2.5 Om en match avbryts kommer alla spelurval där resultatet redan står fast (t.ex. halvtidsresultat eller första laget som gör mål) att anses vara giltiga. Alla andra spelurvalstryks oavsett resultatet vid tidpunkten för avbrottet. Avbrutna matcher anses vara matcher där inget naturligt resultat nåtts innan midnatt lokal tid.Matcher där domaren uppmanar spelarna att lämna planen temporärt, men sedan fortsätter resten av matchen innan midnatt lokal tid, kommer inte att anses som avbrutna.

2.6 Samtliga spel utvärderas enligt matchresultatet på dagen då den spelas och genomförs helt och hållet. Resultat som ändras i efterhand (exempel: konstiga målbeslut, resultatändring p.g.a. otillåtna spelare) kommer inte att ändra spelutvärderingen.

2.7 Om ett event skjuts upp innan avspark och sedan schemaläggs meddetsamma att spelas mindre än 48 timmar efter den ursprungliga avsparkstiden, kommer samtliga spel att anses vara giltiga och utvärderas enligt resultatet från det pånytt schemalagda eventet. Om ett event skjuts upp innan avsparken och sedan schemaläggs meddetsamma att spelas längre än 48 timmar efter den ursprungliga avsparkstiden, kommer samtliga spel att strykas.

2.8 Om avsparksdatumet/tiden har ändrats tillräckligt långt innan avspark (t.ex. för att anpassa avsparkstiden till TV-direktsändningar eller för att organisera det täta matchschemat) anses det inte som en uppskjutning.

2.9 För matcher som spelas på en neutral spelort, kommer samtliga spel att räknas oavsett hur lagen listas och om vi anger att den spelas på en neutral spelort (undantag görs om uppenbarliga odds-misstag gjorts - se punkt 1.13).

3. Utvärderingsregler för spelsätt på fotboll

3.1 Vem vinner? - Du spelar på: matchresultatet, t.ex. Lag A, Oavgjort eller Lag B.

3.2 Vem gör mål? - Du spelar på: om en nominerad spelare gör mål någon gång under matchens gång.

 • För avbrutna matcher gäller: alla spelare som redan gjort mål när matchen avbryts, utvärderas som vinnare.
 • Om den namngivna spelaren inte deltar i matchen, stryks spelen som gjorts på den spelaren. Om spelaren deltar vid någon tidpunkt av matchen, gäller spelen.
 • Självmål räknas inte

3.3 Vem får kort? - Du spelar på: om den namngivna spelaren får ett gult eller rött kort.

 • Om spelaren inte spelar, stryks spelen som gjorts på denna.
 • Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. (exempel: kort som visas för tränare, spelare på bänken eller efter matchen, räknas inte)

3.4 Hur många hörnor? - Du spelar på: om det totala antalet hörnor är över eller under antalet som visas.

 • Endast hörnor som verkligen slås räknas. Om en hörna slås igen, räknas den endast som en hörna.
 • Hörnor som visas som givna men inte slås, räknas inte.
 • Förlängningen gäller inte för det totala antalet.

3.5 Hur många varningspoäng? - Du spelar på: om det totala antalet varningspoäng är över eller under det angivna totala beloppet.

 • Gult kort = 10 & Rött kort = 25. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 35 varningspoäng.
 • Kort som visas i förlängningen och efter att matchen blåsts av gäller inte.
 • Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Kort som visas för tränare eller spelare på bänken, räknas inte.

3.6 Gör båda lag mål? - Du spelar på: om båda lagen gör minst ett mål vardera.

3.7 Vilket kommer slutresultatet att vara? - Du spelar på: matchens slutresultat.

3.8 Hur många mål? - Du spelar på: hur många mål som görs.

 • Om det totala antalet mål som görs under matchens gång är över eller under det angivna beloppet.
 • Hur många mål görs exakt under matchens gång - exempel: Inga mål, Exakt 1 mål, osv.

3.9 Vad händer annars? - Du spelar på: om en listad matchhändelse förekommer under matchens gång (inom 90 minuter plus övertid - förlängning och/eller straffar räknas inte), inklusive:

 • Straff - om en straff slås (och följaktligen missas/förvandlas). Straffar som döms men återkallas, oavsett orsak, och följaktligen inte slås kommer inte att utvärderas som vunna spelurval.
 • Missad straff - om en straff missas. Det är vilken skjuten straff som helst som inte blir mål. Om en straff måste skjutas om, kommer den första slagna straffen inte att räknas. Endast en genomförd straff räknas. Om en straff träffar ribban/stolpen eller räddas innan den sedan skjuts i mål anses den vara missad.
 • Förvandlad straff - om en straff förvandlas. Detta är en skjuten straff som förvandlas direkt och därmed skjuts i mål. Om en straff träffar ribban/stolpen eller räddas innan den sedan skjuts i mål anses den vara missad. Utdelade straffar som återkallas och följaktligen inte skjuts, utvärderas inte som vunna spelurval.
 • 2+ utdelade straffar - om 2 eller fler straffar skjuts (och följaktligen missas/förvandlas). Straffar som delas ut men återkallas och följaktligen inte skjuts, utvärderas inte som utdelade straffar.
 • 2+ förvandlade straffar - om 2 eller fler straffar förvandlas. Om straffar förvandlas men måste skjutas om, räknas de ursprungliga straffarna inte.
 • Frisparksmål - om en frispark skjuts i mål. Samtliga spel på mål som görs via frispark gäller för mål som görs direkt via frispark. Straffar gäller inte. Spelaren som slår frisparken måste vara målskytten.
 • Nickmål - om ett nickmål görs i matchen. Ett nickmål är ett mål där bollen kommer från huvudet eller axeln, oavsett om det var med avsikt eller inte. Självmål gäller inte.
 • Mål från utanför straffområdet - om ett mål görs från utanför straffområdet. Självmål räknas inte och alla andra målmetoder för mål som görs från utanför straffområdet räknas, inklusive frisparkar.
 • Självmål - om ett självmål görs.
 • Utvisning - om en spelare blir utvisad. Endast kort som delas ut när spelaren deltar aktivt i matchen. Kort som visas efter att matchen är avblåst räknas inte. En utvisad spelare är en spelare som får rött kort, oavsett om det är direkt eller p.g.a. 2 gula kort. Om det röda kortet ångras (VAR eller annan orsak) räknas det inte som ett vunnet spelurval.
 • Stolp-/ribbträff - om en stolp-/ribbträff förekommer i matchen. Om bollen träffar ribban eller stolparna och det direkt blir mål, räknas det inte som ribb-/stolpträff.
 • Går till förlängning - om matchen går till förlängning efter 90 minuter - i matcher där förlängning kan spelas.
 • Går till straffar - om matchen går till straffläggning i matcher där det kan förekomma. I alla andra fall anses spelet som förlorat.

3.10 Hur många lagmål? - Du spelar på: hur många mål ett listat lag gör inklusive:

 • Hur många lagmål - om det totala antalet lagmål under matchens gång är över eller under det angivna beloppet.
 • Hur många mål exakt det listade laget gör i matchen (t.ex. inga mål, lag A exakt 1 mål, lag B exakt 3 mål osv. (självmål inkluderas).

3.11 Med hur många måls skillnad vinner ett lag? - Du spelar på: med vilken vinstmarginal ett listat lag vinner.

3.12 Hur många varningspoäng för ett lag? - Du spelar på: om det totala antalet varningspoäng för ditt/dina nominerade lag är under eller över det angivna totala beloppet.

 • Gult kort = 10 & Rött kort = 25. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 35 varningspoäng.
 • Varken kort som visas efter slutsignalen eller kort som visas i förlängningen räknas för det totala antalet.
 • Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Kort som visas för tränare eller spelare på bänken, räknas inte.

3.13 Hur många laghörnor? - Du spelar på: om det totala antalet hörnor som ditt nominerade lag får, är över eller under antalet som anges under minuter plus övertid.

 • Endast hörnor som verkligen slås räknas.Hörnor som visas som utdelade men inte slås, räknas inte. Om en hörna slås igen, räknas den endast som en hörna.. Förlängningen gäller inte för det totala antalet.

3.14 Vadhänder annars i lagen? - Du spelar på: om en listad matchhändelse förekommer i ett listat lag, inkl.:

 • Lagstraff tagen: om en straff tas över av det listade laget. Utdelade straffar som återkallas och följaktligen inte skjuts, utvärderas inte som vunna spelurval. Endast en genomförd straff räknas.
 • Lagstraff missad - om en straff missas av det listade laget. Det är vilken tagen straff som helst som inte blir mål med sparken som görs av det listade laget. Missade straffar som sedan slås om räknas inte. Endast en genomförd straff räknas. Om en straff träffar ribban/stolpen eller räddas innan den sedan skjuts i mål anses den vara missad.
 • Förvandlad lagstraff - om en straff förvandlas av det listade laget. Om en straff träffar ribban/stolpen eller räddas innan den sedan skjuts i mål anses den vara missad. Om straffar förvandlas men måste tas om, blir den ursprungligen tagna straffen ogiltig.
 • 2+ lagstraffar utdelade - om 2 eller fler straffar slås av det listade laget. Straffar som delas ut men återkallas och följaktligen inte skjuts kommer inte att utvärderas som en utdelad straff.
 • 2+ straffar förvandlade - om 2 eller fler straffar förvandlas av det listade laget. Om straffar förvandlas men måste tas om, räknas den ursprungliga straffen inte.
 • Lag-frisparksmål - om en frispark förvandlas av det listade laget. Samtliga spel på mål som görs via frispark gäller för mål som görs direkt via frispark. Straffar gäller inte.
 • Lag-nickmål - om ett nickmål görs av det listade laget. Ett nickmål är ett mål som kommer från spelarens huvud eller axel, oavsett om det är med avsikt eller inte. Självmål gäller inte.
 • Lagmål från utanför straffområdet - om ett mål görs från utanför straffområdet av det listade laget. Självmål gäller inte. Alla mål som görs från utanför straffområdet utvärderas som vunna spel - oavsett om det sker med avsikt eller inte. Frisparkar räknas.
 • Lag-utvisning - om en spelare blir utvisad i det listade laget. Endast kort som delas ut när spelaren deltar aktivt i matchen. Kort som visas efter att matchen är avblåst räknas inte. En utvisad spelare är en spelare som får rött kort, oavsett om det är direkt eller p.g.a. 2 gula kort.
 • Laget håller nollan - om det listade laget håller nollan. Exempel: 0-0, 1-0 till ditt lag, 2-0 till ditt lag, osv. är vinnande urval.
 • Första laget som gör mål - vilket lag gör matchens första mål. Återkallade och/eller bortdömda mål räknas inte - endast officiella mål räknas. Om inga mål görs i matchen, utvärderas spelet som förlorat.
 • Sista laget som gör mål - vilket lag gör matchens sista mål. Återkallade och/eller bortdömda mål räknas inte - endast officiella mål räknas. Om inga mål görs i matchen, utvärderas spelet som förlorat.
 • Första hörnan - vilket lag får matchens första hörna och följaktligen slår den. Om inga hörnor delas ut inom den angivna tidsperioden, utvärderas spelet som förlorat.
 • Sista hörnan - vilket lag får matchens sista hörna och följaktligen slår den. Om inga hörnor delas ut inom den angivna tidsperioden, utvärderas spelet som förlorat.
 • Flest hörnor - vilket lag tar flest hörnor i matchen. Om antalet tagna hörnor i matchen är samma efter slutsignalen, utvärderas spelet som förlorat. Det listade laget måste få fler hörnor än motståndaren för att spelet ska utvärderas som vunnet.
 • Första kortet - vilket lag får det första kortet i matchen, oavsett om det är gult eller rött. Om inga kort delas ut inom den angivna tidsperioden, utvärderas spelet som förlorat.
 • Sista kortet - vilket lag får det sista kortet i matchen, oavsett om det är gult eller rött. Om inga kort delas ut inom den angivna tidsperioden, utvärderas spelet som förlorat.
 • Flest varningspoäng - vilket lag får flest varningspoäng i matchen. Om inga varningspoäng delas ut (inga kort visas) i matchen räknas det som ett förlorat spel. Ditt listade lag måste få fler varningspoäng än motståndaren för att spelet ska vinnas.
  • Gult kort = 10 & Rött kort = 25. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 35 varningspoäng.
  • Flest kort - vilket lag får flest kort i matchen. Om inga mål görs i matchen, utvärderas spelet som förlorat. Ditt listade lag måste få fler kort än motståndaren för att spelet ska vinna.
  • Gult kort = 1 kort & Rött kort = 2 kort. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 3 varningspoäng. Det högsta möjliga antalet kort en spelare kan få är 3. Ett direkt rött kort motsvarar 2 kort.

3.15 Vilken spelare gör mål först/sist? - Du spelar på: vilken spelare som gör första/sista målet.

 • Spelen utvärderas beroende på vilken spelare som gör det första/sista målet i deras lag under matchens gång.
 • Självmål räknas inte. Exempel: om du trodde att en spelare skulle göra matchens första mål och det första målet var ett självmål, utvärderas spelet enligt målet som görs därefter. Om din spelare gör det andra målet, har du vunnit spelet. Om en annan spelare gör målet, har du förlorat spelet.
 • För "Vilken spelare gör första målet" gäller: om din spelare inte har deltagit i matchen än när matchens första mål görs, stryks spelurvalen.
 • För "Vilken spelare gör sista målet" gäller: om din spelare har deltagit i matchen innan eller samtidigt som sista målet görs, kommer respektive spelurval att gälla.
 • Om inga mål görs i matchen eller om endast självmål görs i matchen, utvärderas samtliga spel på första/sista målet som förlorade om spelarna deltog inom respektive tidsperiod som nämns ovan.

3.16 Hur många spelarmål? - Du spelar på: om den listade spelaren gör 1+/2+ eller 3+ mål under matchens gång ( minuter plus övertid).

3.17 Hur gör en spelare mål? - Du spelar på: hur en listad spelare gör mål, med följande tillgängliga möjligheter (självmål räknas inte):

 • Nick - den listade spelaren gör mål via sitt huvud eller axeln, oavsett om det var avsikt eller inte.
 • Frispark - den listade spelaren gör mål med en direkt frispark för sitt lag.
 • Utanför straffområdet - den listade spelaren gör mål för sitt lag från utanför straffområdet.
 • Straff - den listade spelaren gör mål för sitt lag via straff. Målet måste göras direkt med den straffen. En retur från en straff anses inte som mål via straff.

3.18 Vem får gult kort eller blir utvisad? - Du spelar på (för individen som får kort): om en listad spelare får gult eller rött kort.

Du spelar på (för utvisningsdelen): om en spelare får ett rött kort under matchens gång. Endast kort som delas ut när spelaren deltar aktivt i matchen. Kort som visas efter att matchen är avblåst räknas inte. Alternativet "En spelare blir utvisad" utvärderas på vilken aktiv spelare som helst som får ett rött kort, oavsett om det är ett direkt rött kort eller via två gula kort.

 • Kort som visas innan avspark, under halvtidspausen eller efter full tid, räknas inte.
 • Kort som visas för spelare eller tränare som inte är del av de aktiva spelarna, räknas inte.
 • Första kortet - vilket lag får det första kortet i matchen, oavsett om det är gult eller rött. Om inga kort delas ut under den angivna tidsperioden, utvärderas spelurvalen som förlorade.
 • Första kortet för en lagspelare - vilken spelare får det första kortet, oavsett om det är gult eller rött, för sitt lag i matchen. Om inga kort delas ut under den angivna tidsperioden, utvärderas spelurvalen som förlorade.

3.19 Hur många kort? - Du spelare på om det totala antalet kort är över, under eller exakt det listade totala antalet. Förlängningar räknas inte för det totala antalet och det gör heller inte varningspoäng innan avspark och/eller efter slutsignalen. Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Kort som visas för tränare eller spelare på bänken, räknas inte.

 • Gult kort = 1 & Rött kort = 2. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 3 varningspoäng. Ingen spelare kan få fler än 3 kort. Exempel: en spelare som får ett gult kort och sedan ett direkt rött kort, får 3 kort i utvärderingen av spelet. Även en spelare som får 2 gula kort och följaktligen ett rött kort, får 3 kort i utvärderingen av spelet. Ett direkt rött kort räknas som 2 kort i utvärderingen av spelet.

3.20 Vad är dubbelchans? - Du spelar på att matchen (eller en viss tidsperiod) slutar med ett av de 2 listade resultaten. Exempel: Lag A/Oavgjort förutsätter att matchen (eller en viss tidsperiod) slutar med att lag A vinner eller att det blir oavgjort om spelet ska utvärderas som vunnet.

3.21 Vem leder i halvtid/efter slutsignalen? - Du spelar på matchresultatet i halvtid och efter slutsignalen - båda måste vara rätt för att spelet ska vinna.

3.22 Hur många lagkort? - Du spelar på antalet kort som visas för det listade laget i matchen. Endast kort som visas för spelare på planen under aktiva tidsperioder av matchen räknas. Kort som visas för tränare eller avbytare räknas inte.

 • Endast ett gult kort räknas för andra varningen. 2 gula kort som följaktligen leder till ett rött kort räknas som 3 kort totalt. Samma gäller för ett gult kort som följs av ett rött kort. Det högsta antalet kort en spelare kan få är 3.
 • Kort som visas innan avspark, under halvtidspausen eller efter full tid, räknas inte. Kort som visas för spelare eller tränare som inte är del av de aktiva spelarna, räknas inte.

3.23 Hur vinner ett lag? - Du spelar på olika spelurval angående hur ett lag vinner, inclusive:

 • Vinstmarginal - med vilken vinstmarginal det listade laget vinner.
 • Vinner och håller nollan - om det listade laget vinner och håller nollan. Exempel: om ditt listade lag vinner med 1-0, 2-0 osv., utvärderas spelet som vunnet.
 • Vinst efter att ha legat under - om det listade laget vinner matchen (eller en viss tidsperiod) efter att ha legat under.
 • Vinst efter förlängning - om ditt listade lag vinner matchen efter förlängning. För att spelet ska vinnas, måste ditt lag vinna förlängningen (2 x 15 minuter plus övertid om inte annat anges). Om matchen inte går till förlängning, utvärderas spelurvalet som förlorat. Om en match skjuts upp, gäller de ordinarie reglerna för uppskjutna matcher. Om en match avbryts, gäller de ordinarie reglerna för avbrutna matcher.
 • Vinst efter straffar - om ditt listade lag vinner matchen efter straffar. Spelen gäller endast för matcher som går till straffar. Om matchen inte går till straffar, utvärderas spelet som förlorat. Om en match skjuts upp, gäller de ordinarie reglerna för uppskjutna matcher. Om en match avbryts, gäller de ordinarie reglerna för avbrutna matcher.
 • Kval - om ditt listade lag kvalificerar sig för nästa omgång matcher i respektive turnering/cup/liga. Om en match skjuts upp, gäller de ordinarie reglerna för uppskjutna matcher. Om en match avbryts, gäller de ordinarie reglerna för avbrutna matcher. Om ett lag inte anträder eller laget har en frilott, gäller reglerna för uppskjutna matcher (2.7). [i] spel som placeras på fotboll gäller för 90 minuter plus övertid, om det inte nämnts att spelet gäller för förlängning och straffar. Matchansvariga bestämmer om 90 minuter samt övertid har spelats. [i] Aktiv (i matchsammanhang) gäller matchtidpunkterna under matchens gång. Innan den officiella matchstarten, mellan halvtidssignalen och startsignalen för andra halvlek och efter slutsignalen är inga aktiva tidsperioder. Aktiv i sammanhang med en spelare gäller för en spelare på spelplanen under respektive tidsperiod under matchens gång.

4. Regler för tidsperioder i fotboll

4.1 Alla tidsperioderna nedan (4.2-4.7) är perioder som kan tas med marknader (3.1-3.23). Exempel är ett spel som innehåller: 90 minuter (4.2) tidsperiod med Vem vinner? (3.1), du spelar på resultatet efter den kompletta matchen (90 minuter plus övertid).

4.2 90 minuter - detta gäller för hela matchen. Alla spel som gäller för 90 minuters spel gäller för 90 minuter plus övertid. De matchansvariga bestämmer om de kompletta 90 minuterna och övertid spelas eller har spelats. Eventuella händelser som förekommer innan den officiella matchstarten, under halvtidsvilan (mellan halvtidsvisslan och starten av andra halvlek) eller efter slutsignalen räknas inte.

4.3 Första 10 minuterna - de första 10 minuterna av matchen (00:00 och 09:59). Exempel: en hörna som delas ut inom denna tidsperiod men slås efter 10:00 räknas inte. En händelse som förekommer 10:00 eller senare inom matchen räknas inte. En händelse som förekommer innan den officiella matchstarten räknas inte.

4.4 1:a halvlek - det betyder endast första halvlek av matchen, inkl. övertid som spelas inom den. En händelse som förekommer innan den officiella matchstarten eller under halvtidsvilan (någon gång efter halvtidsvisslan) räknas inte.

4.5 2:a halvlek - det betyder endast andra halvlek av matchen, inkl. övertid som spelas inom den. En händelse som förekommer innan andra halvlek (i första halvleken eller under halvtidsvilan) eller efter slutsignalen räknas inte.

4.6 Varje halvlek - detta gäller för en händelse som förekommer i båda halvlekarna av matchen. Om den valda händelsen inte förekommer i någon av halvlekarna eller inom bara en av halvlekarna, utvärderas spelet som förlorat. Eventuella händelser som förekommer innan den officiella matchstarten, under halvtidsvilan (någon gång efter halvtidsvisslan och innan starten av andra halvlek) eller efter slutsignalen räknas inte.

 • För spel på spelare inom "varje halvlek" tidsperioder gäller att om spelaren deltar under en del av första halvlek, är spelurvalet giltigt. Om spelaren inte deltar i första halvlek, stryks spelet.

4.7 Varje halvlek - det gäller händelser som förekommer inom en eller båda halvlekarna under matchen. Om den valda händelsen inte förekommer inom matchen, utvärderas spelet som förlorat. Eventuella händelser som förekommer innan den officiella matchstarten, under halvtidsvilan (någon gång efter halvtidsvisslan och innan starten av andra halvlek) eller efter slutsignalen räknas inte.

 • För spel på spelare och för "varje halvlek" gäller att om spelaren deltar någon gång under matchen, spelet är giltigt. Exempel: för att en spelare gör mål i varje halvlek och om de gör mål i första halvlek men inte spelar i andra halvlek, ses det som ett vinnande spel. Om spelaren inte deltar i matchen alls, stryks spelet.

5. Regler för spel på basket

5.1 Spelurval och spelresultat

Alla spelurval på basket måste vinna (inga oavgjorda resultat eller pushes) för att ett spel ska ses som vunnet. Ett spelurval som inte vinner, om inget annat anges inom dokumentet, utvärderas som förlorat.

Exempel: spelurval att ett lag ska vinna en match och som står oavgjort efter förlängningen (eller efter ordinarie speltid om ingen förlängning spelas), även om oavgjort inte erbjöds förbygg ett spel, utvärderas som förlorade. Detta gäller inte för NBA eller NBL, eftersom matcherna i dessa ligor spelas med förlängningar tills ett lag vinner, men det kan gälla för andra basketligor eller tävlingar enligt de individuella tävlingsreglerna. Även "Race to X" spelurval, där inget av lagen når de utvalda poängen, utvärderas som förlorade, oavsett om ett "inget av lagen når X" spelurval var tillgängligt som alternativ eller inte.

5.2 Förlängning

Alla basketmatcher utvärderas enligt det officiella resultatet som kommuniceras, inkl. förlängning.

5.3 Andra halvlek / Spel på quarter 4

Alla spel på halvlek 2 och quarter 4 inkluderar förlängningsperioder om de förekommer. Exempel: ett spelurval som gäller det totala antalet poäng i halvlek 2, gäller för poängen som görs i både andra halvlek och eventuella förlängningar.

5.4 Spel på spelare

Samtliga spel på spelare anses aktiva om en spelare deltar på spelplanen aktivt någon gång under matchens gång i respektive match, oavsett om spelurvalet gäller en specifik tidsperiod eller inte. Om en spelare inte deltar på spelplanen alls under matchens gång, stryks spelurval som gäller den spelaren. Exempel: ett spelurval på att en viss spelare gör 10,5+ poäng i halvlek 2 är aktivt (och därför utvärderat som förlorat) om spelaren spelade de 2 första minuterna av matchen, skadades och inte kom tillbaka till matchen - oavsett om spelaren var på spelplanen i andra halvlek eller inte. Om den spelaren skadades kort innan matchen började, togs bort från startuppställningen (eller bänken) och aldrig deltog på spelplanen, utvärderas spelet som struket.

5.5 Uppskjutna och inte färdigspelade matcher

Om en match skjuts upp eller inte spelas färdigt och sedan fortsätts eller spelas inom 24 timmar (inkl.) efter den ursprungliga starttiden, är samtliga spel giltiga. Alla spel som placeras på matcher som startas längre än 24 timmar efter den ursprungliga starttiden stryks. Så fort 24 timmar har gått, stryks samtliga spel och insatserna betalas tillbaka.

5.6 Inställda matcher

Om en match ställs in innan den startat, gäller 48-timmarsregeln för uppskjutna matcher som beskrivet ovan. Om den ställs in efter att den startat men innan det planerade slutet, gäller följande regel:

 • Bygg ett spelstryks om de innehåller minst ett spelurval som gäller en spelare som inte deltagit på spelplanen än som aktiv spelare. Reglerna nedan gäller alla för användandet av denna regel.
 • Om alla spelurval inom ettbygg ett spel på matchen redan utvärderats som vunna och där inställningen av matchen inte hade något inflytande på spelresultatet, kommer bygg ett spel helt och hållet utvärderas som vunnet. Exempel: ett 2-dels bygg ett spel som innehåller ett spelurval på över totala poäng och en viss spelare som ska göra 10,5+ poäng i en match där poängen som behövs nåtts och spelaren gjorde fler än 10 poäng innan matchen avbröts, utvärderas som vunnet. I dessa fall hade inställningen/avbrottet inget inflytande på ett av spelurvalen. Samma gäller inte om spelen var på under totala poäng där en match avbröts medan det totala antalet poäng fortfarande är under det valda antalet, eftersom avbrottet skulle ha inflytande på resultatet.
 • Om ett enstaka spelurval inom ett bygg ett spel förloras och en match ställs in, kommer bygg ett spel att anses vara förlorat, oavsett varför matchen avbröts, eftersom urvalet/urvalen hade avgjorts. Till exempel: ettbygg ett spel som innehåller spelurvalet på den första spelaren som gör poäng, i en match där en annan spelare gör poäng först och matchen avbröts efteråt, utvärderas som förlorat. I dessa fall hade spelet redan förlorats och resultatet förändrades inte av faktumet att matchen sedan avbröts/ställdes in eller inte.
 • Om inga förlorade spelurval förekommer i ett bygg ett spel och minst ett struket spelurval förekommer när matchen avbryts, kommer bygg ett spel att utvärderas som struket. Denna regel gäller när ett eller flera spelurval inte avgjorts än när matchen avbrötsoch skulle ha kunnat vinnas eller förloras om matchen hade genomförts som planerat. Exempel: ett bygg ett spel som innehåller ett spel på totalt antal poäng inom en match som avbröts när det totala antalet poäng fortfarande var under det angivna antalet, utvärderas som struket I dessa fall var spelurvalet på det totala antalet poäng inte avgjort än och skulle ha kunnat förloras eller vinnas, men p.g.a. avbrottet stryks spelet.

5.7 Ändring av spelort

Om spelorten för en match ändras, stryks samtliga spel på den matchen.

6. Regler för spel på amerikansk fotboll

6.1 Urval och bettingresultat

All American Football Build A Bet-val måste vinna (inga oavgjorda, eller knuffar) för att ett spel ska anses vara vinnare. Ett val som inte vinner kommer att utses till förlorare såvida det inte uttryckligen anges i detta dokument.

Till exempel kommer val av ett lag som vinnare i en match som blir oavgjord efter övertid, även om oavgjort inte har erbjudits genom Build A Bet, att utses till förlorare. På samma sätt kommer valet "Tävla om X" där inget av lagen når den valda poängen att utses till förlorare, oavsett om valet "inget av lagen når X" var tillgängligt som alternativ eller inte. Om en kvartslek, halvlek eller match slutar poänglöst kommer touchdown- eller poängval för den perioden att utses till förlorare (t.ex. spelare gör en touchdown i första halvlek).

Om ytterligare ett val i någon satsning blir ogiltig på grund av att spelaren/spelarna i fråga inte deltar i ett spel (enligt avsnitt 4) kommer hela satsningen att bli ogiltig. Val som ogiltigförklaras av andra skäl (vanligtvis att spelet överges eller skjuts upp) kommer att ske enligt reglerna som beskrivs i avsnitt 6 i detta dokument.

6.2 Förlängning

Samtliga amerikanskfotboll matcher utvärderas enligt det officiella resultatet som kommuniceras, inkl. förlängning.

6.3 Spel på halvlek 2 / quarter 4

Alla spel på halvlek 2 och quarter 4 inkluderar förlängningsperioder om de förekommer. Exempel: ett spelurval som gäller det totala antalet poäng i halvlek 2, gäller för poängen som görs i både andra halvlek och eventuella förlängningar.

6.4 Spel på spelare

Samtliga spel på spelare anses aktiva om en spelare deltar inom en "play" någon gång under matchens gång i respektive match, oavsett om spelurvalet gäller en specifik tidsperiod eller inte. Om en spelare inte deltar inom en "play" i matchen, utvärderas samtliga spel på den spelaren som strukna. Exempel: ett spelurval på att en viss spelare gör touchdown i halvlek 2 är aktivt (och därför utvärderat som förlorat) om spelaren spelade i första "play" inom matchen, skadades och inte kom tillbaka till matchen - oavsett om spelaren var på spelplanen i andra halvlek eller inte. Om den spelaren skadades kort innan matchen började och inte deltog i någon "play", utvärderas spelurvalet och därmed spelet som struket.

6.5 Uppskjutna och avbrutna matcher

Om en match skjuts upp eller avbryts, kommer alla spel att gälla om spelet därefter återupptas eller spelas inom samma schemaläggningsvecka i NCAAF/NFL:s schema för torsdag – onsdag på den lokala arenan) som den ursprungligen planerade starttiden. Alla spel som läggs på spel som skjuts upp och börjar utanför sin ursprungligen angivna schemavecka kommer att bli ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

6.6 Övergivna matcher

 Om ett spel överges innan det börjar faller det inom samma schemaveckaregel för uppskjutna matcher som beskrivs ovan. Om det stoppas under spel, och sedan återupptas och slutförs under samma schemaläggningsvecka, kommer alla spel att gälla även enligt avsnitt 5. Om ett spel stoppas efter att det har börjat men innan det har slutförts och inte återupptas och slutförs inom samma schemaläggningsvecka gäller följande regler:

Build A Bet-spel blir ogiltiga om de inkluderar minst ett val som involverar en spelare som ännu inte har varit på planen i minst ett spel. Reglerna som beskrivs nedan tillämpas alla med förbehåll för och efter tillämpningen av denna regel.

 • Om varje val inom ett Build A Bet i spelet redan är en vinnare där ett avbrott inte hade någon inverkan på resultatet av varje val, kommer Build A Bet i sin helhet att ses som en vinnare. Ett 2-bens Build A Bet som innehåller ett totalt poängval och en viss spelare för att göra en touchdown, i ett spel där de nödvändiga poängen har uppnåtts och spelaren gjorde en touchdown innan spelet därefter avbröts, kommer till exempel att ses som en vinnare. I det här fallet hade övergivandet ingen inverkan på någon av valen. Detsamma skulle inte gälla för ett val under totalt antal poäng där ett spel överges medan totalpoängen fortfarande är under den valda siffran, eftersom avbrottet skulle påverka det resultatet.
 • Om ett enstaka val av ett Build A Bet-spel har förlorat och en match sedan avbryts kommer Build A Bet-spelet att ses som en förlorare, där valet/valen i fråga hade slutförts oåterkalleligt, oavsett om den avbröts. Till exempel kommer ett Build A Bet inklusive ett första lag att göra mål, i ett spel där det andra laget gjorde mål först och matchen sedan avbröts, ses som en förlorare. I det här fallet hade insatsen redan förlorat, och detta resultat kunde inte påverkas på något sätt av om spelet sedan avbröts eller inte.
 • Om det inte finns några förlorande val inom ett Build A Bet och minst ett ogiltigt val vid tidpunkten för en match avbryts, kommer Build A Bet att ses som ogiltigt. Den här regeln gäller där ett eller flera val fortfarande är oavgjorda vid övergivandet och kunde ha vunnit eller förlorat om spelet hade slutförts som planerat. Till exempel kommer ett Build A Bet inklusive ett totalt poängval, i ett spel som överges medan det totala antalet poäng fortfarande är under det nödvändiga beloppet, att ses som ogiltigt. I det här fallet var det totala poängvalet fortfarande obestämt och kunde ha vunnit eller förlorat men avbröts, så vadet kommer att ogiltigförklaras.

6.7 Ändring av spelort

Om spelorten för en match ändras, stryks samtliga spel på den matchen.