Declaraţie de transparenţă

Vă rugăm să aveţi în vedere că, conform condiţiilor de licenţiere ale Comisiei Jocurilor de Noroc din Regatul Unit (UK Gambling Commission), suntem obligaţi să informăm jucătorii, care beneficiază de serviciile noastre în Anglia, Scoţia, Ţara Galilor sau Irlanda de Nord ("clienţii britanici") cu privire la nivelul de protecţie acordat fondurilor clienţilor britanici. Fondurile clienților sunt păstrate în conturi bancare separate de alte conturi bancare de afaceri, însă acestea fac parte din activele afacerii, în caz de insolvență. Acest aspect îndeplineşte cerinţele Comisiei Jocurilor de Noroc pentru segregarea fondurilor clienţilor la nivelul: segregare medie. Dați click aici pentru mai multe informații: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Vă rugăm să reţineţi că toţi clienţii din Marea Britanie trebuie să confirme primirea acestei declaraţii de transparenţă, iar noi nu le vom permite clienţilor din Marea Britanie să utilizeze alte fonduri depuse pentru jocuri de noroc până în momentul, în care aceasta nu este confirmată, în fiecare dintre următoarele situaţii: (i) dacă un jucător din Marea Britanie nu a depus anterior fonduri la noi, cu prima ocazie în care acesta depune fonduri, (ii) dacă un client din Marea Britanie a depus anterior fonduri la noi, la următoarea ocazie în care clientul respectiv din Marea Britanie depune fonduri la noi; şi (iii) cu ocazia oricărei depuneri ulterioare efectuate de un client din Marea Britanie, care este prima de la o modificare adusă declaraţiei de transparenţă.

Nici ElectraWorks Ltd („Operatorul”) și nici orice altă parte din restul companiei GVC Holdings plc ("Grupul") nu are în istoric vreun caz de neîndeplinire a responsabilităţilor rezultate în urma tranzacţiilor individuale de jocuri de noroc sau a oricăror alte obligaţii financiare. Aceasta include locaţiile în care Operatorul şi alte companii din cadrul Grupului desfăşoară operaţiuni în cadrul diferitelor ţări licenţiate şi reglementate.

Controlul Grupului

Drept măsură minimă, administraţia Grupului efectuează o revizuire lunară a activităţii diferilor divizii operaţionale ale Grupului pe pieţele, în care operează Grupul şi alocă resursele pentru respectivele afaceri care le solicită. O investiţie de capital semnificativă este asigurată noilor companii, iar acestea sunt monitorizate îndeaproape în timpul fazei de lansare. Preocupări privind lichiditatea vor fi aduse imediat în atenţia managementului.

Grupul se asigură întotdeauna că banii săi şi echivalentele sale în numerar depăşesc fondurile clienţilor grupului în orice moment. Începând cu 30.06.2018 iunie , Grupul a avut solduri în numerar în valoare de £444.6m şi facilităţi de credit neretrase în valoare de £495.0m.
Fondurile clienţilor din cadrul Grupului s-au ridicat la £213.4m la aceeaşi dată.
Operatorul este principala companie trezorerie pentru deţinerea fondurilor clienţilor din Marea Britanie şi surplusul în numerar al Grupului. Operatorul investeşte surplusul în numerar în fonduri de înaltă calitate pe piaţa monetară şi depuneri bancare pe termen scurt în bănci europene de renume.

Controlul Operatorului

Soldurile clienţilor din Marea Britanie ale Operatorului s-au ridicat la un total de aproximativ 10 milioane de lire sterline. Pentru îndeplinirea condiţiilor LCCP, fondurile care au această valoare vor fi virate într-un cont bancar deschis în acest scop. Banii gratis (diferenţa dintre soldurile în numerar şi fondurile clienţilor) ar asigura finanțarea operaţională initială, chiar dacă piaţa din Marea Britanie (aşa cum este notat în previziunile financiare) are scopul de a fi pozitivă pentru câştigurile nete şi fluxul de numerar bazat pe numărul total de jucători existenţi.
Operatorul, ca parte din Grupul mai mare, operează sub un nivel strict alocat strict şi aplicat de control financiar şi administrativ. Câteva exemple de controale financiare implementate în cadrul companiei includ:
• Comisia Operatorului, precum şi o echipă dedicată de management se vor asigura şi vor revizui controalele financiare şi cele de luare a deciziilor în mod continuu.
• Măsura în care angajaţii individuali pot obliga compania la orice cheltuială este enunţată în mod clar în cadrul unui document privind Delegarea Autorităţii. Acest document ia în considerare operaţiunile companiei şi acţiunile în detaliu la niveluri, cum ar fi (de exemplu) agenţii de asistenţă clienţi pot acorda bonusuri prin intermediul nivelului de cheltuială pentru care este necesară o aprobare de la un nivel superior.
• Majoritatea cheltuielilor sunt trasate prin intermediul proceselor de achiziţii şi ordine de achiziții, care sunt iniţiate înainte de plasarea unui ordin pentru bunuri şi servicii şi urmăresc fluxul cheltuielilor prin intermediul companiei. Acest proces este integrat în întregime în contabilitatea companiei.
• Diferite politici, cum ar fi trezoreria sau managementul taxelor sunt adoptate la toate nivelurile Grupului pentru controlul tuturor activelor Grupului.
Grupul are un departament solid de Audit Intern, care raportează Comitetului de Audit & Risc al Grupului. Sarcinile includ supravegherea controalelor financiare şi operaţionale instituite în cadrul companiei.

„Fondurile clienţilor din Marea Britanie” reprezintă totalitatea fondurilor deţinute în creditul clienţilor din Marea Britanie ale Operatorului, inclusiv, dar fără limitare la: fondurile disponibile depuse de clienţii din Marea Britanie la Operator pentru mize sau taxe de participare la jocuri de noroc viitoare, câştiguri sau premii viitoare, pe care clienţii din Marea Britanie au ales să le depună în cadrul platformei Operatorului, sau în legătură cu care, Operatorul trebuie încă să răspundă în fața clienţilor din Marea Britanie şi orice obligaţie financiară cristalizată, dar încă neplătită, sau alte bonusuri. Fondurile clientului sunt păstrate în conturi bancare separate de alte conturi bancare de afaceri şi sunt protejate de Trustul conturilor segregate ale clientului. Acest principiu întrunește condițiile impuse de comisia responsabilă cu jocurile de noroc pentru separarea fondurilor clienților la nivelul: "protecție medie", ceea ce înseamnă că există mecanisme de asigurare a returnării banilor clienților, în cazul în care societatea devine insolvabilă.

„Fondurile clienţilor Grupului” înseamnă valoarea totală a fondurilor deţinute ca şi credit al tuturor clienţilor Grupului.