Dlaczego nie mogę zawrzeć mojego zakładu live?

Wniesienie zakładu może być uniemożliwione w przypadku występienia kilku na raz lub tylko jednej z poniższych sytuacji.

  1. Kursy dla wybranego typu wzrosły lub spadły. Aby to zaakceptować, użyj przycisku aktualizacji.
    W celu skrócenia tego procesu, możesz również włączyć automatyczną akceptację zmian kursów na kuponie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ) w opcji „Jak mogę skrócić proces wnoszenia zakładu?”.
  2. Twój typ nie jest obecnie oferowany. Usuń zaznaczenie tego typu lub użyj przycisku aktualizacji. Następnie możesz zawrzeć zakład lub wybrać inny typ.
  3. Twój typ nie znajduje się w ofercie. Usuń zaznaczenie tego typu lub użyj przycisku aktualizacji. Następnie możesz zawrzeć zakład lub wybrać inny typ.
  4. Może zaistnieć wiele powodów, dlaczego nie można wnieść zakładu. Każdy z nich możesz rozwiązać albo usuwając wybrany typ albo klikając na przycisk aktualizacji, w celu rozwiązać wszystkie problemów równocześnie.