„Megakurs” - regulamin

Wstęp

1.1

Niniejsze Warunki dotyczą nagród dostępnych w ramach naszej oferty sportowej i bukmacherskiej oferty na żywo, zwanych „Megakursami” i w ten sposób oznaczanymi. Oprócz Megakursów istnieją dwa inne rodzaje nagród, a mianowicie FreeBety i Zabezpieczenia.

1.2

Można użyć maks. jednej nagrody na kupon zakładów. Nie można łączyć ze sobą kilku nagród.

1.3

Oprócz Warunków Megakursów, obowiązują Ogólne warunki handlowe oraz Ogólne warunki promocji.

1.4

W przypadku konfliktu lub sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami Megakursów, Ogólnymi warunkami handlowymi i Ogólnymi warunkami promocji, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Megakursów, następnie Ogólne warunki promocji, a na końcu Ogólne warunki handlowe, jednak tylko w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia konfliktu lub sprzeczności.

Megakurs

2.1

Jeśli oferowany jest „Megakurs”, możesz zwiększyć kurs zakładu („zwiększenie”) Zwiększony kurs i wynikające z niego większe wygrane zostaną wyświetlone bezpośrednio na kuponie zakładów.

2.2

Megakursy mogą podlegać ograniczeniom: na przykład mogą być ważne tylko w przypadku niektórych dyscyplin sportowych lub mogą być stawiane tylko na określonych urządzeniach. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o ograniczeniach w odpowiednim przeglądzie Megakursu. Z Megakursów nie można korzystać w przypadku ofert specjalnych takich jak „Price Boost“ lub „Combi+“

2.3

Gdy tylko kursy wybranego zakładu zostaną zwiększone za pomocą funkcji Megakurs, pierwotne kursy zostaną oznaczone na szaro, a zwiększone kursy zostaną automatycznie wyświetlone na kuponie zakładu. Zostaną również wyświetlone wynikające z tego wygrane („Zwiększone wygrane”). Możesz następnie postawić zakład za pomocą Megakursu lub skorzystać z tej opcji później.

2.4

Dostępne Megakursy będą się wyświetlać nad kuponem zakładów (na komputerze) lub bezpośrednio na koncie (na urządzeniu mobilnymi). Możesz uzyskać dostęp do przeglądu nagród poprzez baner, na którym wyświetlone będą wszystkie z dostępnych nagród.

2.5

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Megakursy są dostępne tylko dla grających za prawdziwe pieniądze. Aby skorzystać z Megakursu, musisz dokonać pierwszej wpłaty na swoje konto w wysokości co najmniej 10 €.

2.6

Jeśli zakład zawarty z Megakursem zostanie rozliczony jako „wygrany”, wygrane i „zwiększone wygrane” zostaną wypłacone w gotówce. Wygrane z Megakursu mogą być wykorzystywane wyłącznie przez „graczy na prawdziwe pieniądze” do stawiania kolejnych zakładów. Nowy klient może wypłacić potencjalne wygrane z wygranego Megakursu lub wykorzystać wygrane na inne zakłady dopiero po osiągnięciu statusu „gracza na prawdziwe pieniądze”, dokonaniu wpłaty i postawieniu zakładu za prawdziwe pieniądze.

2.7

Jeśli zakład postawiony przy użyciu Megakursu zostanie uznany za „anulowany” lub „przegrany”, Megakurs straci swoją ważność i nie będzie można go użyć ponownie w innym zakładzie. To samo dotyczy sytuacji, gdy zakład zawarty za pomocą Megakursu jest wypłacany lub zmieniany za pomocą funkcji „Wypłata”, „Automatyczna wypłata” lub „Edytuj mój zakład”.

2.8

Jeśli zakład postawiony za pomocą „Megakursu” zostanie rozstrzygnięty jako remis (dead heat - d/h), a odpowiednie kursy na remis spadną poniżej 1.00, Megakurs straci swoją ważność i zakład zostanie uznany za „anulowany”.

2.9

Megakurs można wykorzystać w przypadku jednego (1) zakładu pojedynczego lub jednego (1) zakładu kombinacyjnego. Megakurs nie może być rozłożony na kilka zakładów. Wielokrotne zakłady pojedyncze, zakłady stawiane za pomocą funkcji Stwórz zakład, zakłady systemowe i typy bank są wykluczone z opcji Megakursu.

2.10

Jeśli oferowany jest Megakurs, można z niego skorzystać tylko raz i tylko w okresie wyświetlanym na ekranie. Jeśli okres ważności upłynie bez użycia „Megakursu”, „Megakurs” straci ważność.

2.11

Megakurs może być wykorzystany tylko w przypadku naszych zakładów sportowych i oferty bukmacherskiej na żywo. Wszystkie inne produkty są wykluczone.

2.12

Jeśli specjalne warunki, takie jak minimalne kursy, ograniczenia dot. zakładów kombinacyjnych itp., mają zastosowanie odnośnie określonych opcji zakładów lub promocji, ograniczenia te będą miały również zastosowanie odnośnie Megakursów.

2.13

W przypadku promocji, zakłady, które są zawierane przy użyciu Megakursu, będą zaliczane po kursach wyświetlanych przed zwiększeniem kursu, a nie po jego zwiększeniu.

2.14

Firma nie może zagwarantować dostępności Megakursów na wszystkich urządzeniach i we wszystkich przeglądarkach.

2.15

Zakłady wnoszone przy użyciu tokenów Megakursu BĘDĄ zaliczane na rzecz kampanii promocyjnych tylko w przypadku wymagań dotyczących rozliczonych zakładów. Jeśli określone są kryteria dotyczące kursu, wówczas tylko oryginalny kurs zostanie wzięty pod uwagę.

2.16

Zakłady wnoszone przy użyciu tokenów Megakursu BĘDĄ zaliczane na rzecz warunków obrotu bonusem zgodnie z rozliczeniem opartym na oryginalnym kursie.