Określenia układów kart

AA Pocket Rockets, Bullets, American Airlines
KK Cowboys, King Kong
QQ Double date, Canadian Aces, Siegfried and Roy
JJ Fish hooks
99 Wayne Gretzky
88 Snowmen
77 Sunset strip
66 Route 66
55 Speed limit
44 Magnum, Sail boat
33 Crabs
22 Ducks
AK Big slick
AQ Big chick
AJ Black Jack, Jack-ass
KQ Royalty, Marriage
KJ Kojak
J5 Jackson five
Q3 Gay waiter
95 Dolly Parton
A8 Dead man's hand (Układ nieboszczyka)
W 1876 r. Gracz z imieniem Wild Bill Hickock wygrał z takim układem i został zastrzelony
K9 Canine
J4 Flat tyre

Zamknij Pomoc i zagraj w pokera online na https://poker.bwin.com/pl/poker.aspx